นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with ภาพวาดประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

ไปชม ๓๐ ภาพวาดประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

March8

      ช่วง 6-8 มี.ค.2552 มีงานประเพณี “บุญผะเหวดร้อยเอ็ด” เป็น งานบุญใหญ่ ซึ่งประเพณี “บุญผะเหวด” เป็น 1 ในประเพณี ฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ในงานนี้ มีการประกวดวาดภาพประเพณีบุญผะเหวดด้วย เลยแวะไปถ่ายภาพวาดทั้งหมดมาให้ชมกัน ส่วนบรรยากาศภายในงาน ไปถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้ว ติดตามในบันทึกต่อๆไป แต่ตอนนี้มาชมภาพบรรยากาศภายในงาน และภาพวาดสวยๆงามๆกันก่อน

esan photo