นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Posts tagged with คนเสื้อเหลือง

รอยยิ้มกับมิตรภาพของคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองที่ขอนแก่น

December30

  สถานการณ์การเมืองในเวลานี้
การความขัดแย้งระหว่างคนสีต่างๆ ทั้งสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน
ดูเหมือนรอเวลาที่จะระเบิดขึ้นมาอีกครั้ง ในความรู้สึกของคนทั่วไปนั้น
คนเสื้อแดง ไม่เห็นข้อดีของคนเสื้อเหลืองในสายตาเลย
และคนเสื้อเหลืองก็ไม่เคยเห็นด้านดีๆของคนเสื้อแดงแม้แต่น้อย
 ดูท่าแล้ว ประเทศไทยคงต้องถูกแบ่งพื้นที่ประเทศแน่ๆ

       แต่ในความเป็นจริง ใช่ว่า จะเป็นอย่างความรู้สึกนึกคิดของคนที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์คิดเช่นนั้นเสมอไป