นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

บทเพลง "แม่" ในแบบของ สลา คุณวุฒิ, พงษ์สิทธิ์, แฮมเมอร์, พงษ์เทพ,อ๊อด คีรีบูน, เอกชัย ศ

August10

           
ในช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ เรามักจะได้ยินบทเพลงเกี่ยวกับ “แม่” มากมายหลายบทเพลง
ที่หลายคนชื่นชอบ คือ เพลง อิ่มอุ่น ของศุ บุญเลี้ยง  คราวนี้ ลองมาดูบทเพลง “แม่” ในมุมของหลายศิลปินกันบ้าง นับตั้งแต่ สลา
คุณวุฒิ, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์, วงแฮมเมอร์ อ๊อด คีรีบูน เอกชัย
ศรีวิชัย จนถึง พรศักดิ์ ส่องแสง
 ซึ่งหลายบทเพลง “แม่”
หลายคนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เพราะบทเพลง “แม่” ของศิลปินเพื่อชีวิต, ลูกทุ่ง
เหล่านี้  ไม่ถูกเปิดมากนัก เพราะในยุคสมัยนั้น
ต่างนำเสนอผลงานเพลงในแบบของตนเอง ไม่ได้ถูกเผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
จนเป็นที่รู้จัก อย่างศิลปินนักร้องที่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆ       
แม้ มุมมอง เกี่ยวกับ “แม่” ของหลายศิลปิน จะมองแตกต่างกัน แต่ทุกบทเพลง
ล้วนสื่อถึง พระคุณของแม่ได้เป็นอย่างดี

 

Read the rest of this entry »