นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Orca Browser โปรแกรมท่อเงเวบต่อยอดมาจาก Firefox3

July27

สำหรับ firefox browser ที่เป็น open source โปรแกรมในระบบเปิด ที่ทุกคนสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งมีผู้นำไปพัฒนาเป็น Flock  browser ซึ่งเป็น firefox + social networking

 ตอนนี้ มีผู้พัฒนาต่อยอดอีกแล้ว  กลายมาเป็น Orca Browser


Read the rest of this entry »