นายบอน กาฬสินธุ์

Many story around me : facebook.com/bonkalasin

Clip video การทำเฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียน (E-san TV)

June5

      รายการอาชีพชาวบ้าน ทาง E-san TV พาไปดูวิธีการ อุปกรณ์ ขั้นตอน การผลิต การประกอบจนเป็นเฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียน งานฝีมือที่น่าจับจอง ซื้อไว้ในบ้าน โดยลูกค้าสามารถออกแบบ แล้วสั่งให้ทางร้านผลิตให้ก็ได้ หรือจะเลือกจากที่ทางร้านผลิตไว้แล้วยิ่งสะดวกดี ..คุณหนูเรียม อินทะรัก เจ้าของร้าน ญาณิศาเฟอร์นิเจอร์  ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ยังยืนดีสอนการทำเฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียนให้กับผู้สนใจอีกด้วย

พิธีกรรายการ : สิทธิ อมรวงศ์, กมลพร บุตรโยธี

พิธีกรภาคสนาม : อัจฉาพร จันทะรัง

รายการนี้ บรรยายเป็นภาษาอีสาน แต่คนไทยภาคอื่นก็ฟังเข้าใจได้


Read the rest of this entry »