• Username
    Password

You are browsing the archive for Tibet Archives - mblog.

แบกเป้จากศูนย์สู่ “หลังคาโลก” (1)

เปิดเส้นทางใหม่ที่คนไทยน้อยคนนักเคยไปถึง “พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ทะเลสาบลาว็อก-ธารน้ำแข็งมิดุย” จากกรุงเทพฯ – ซีอาน – ซิหนิง – ลาซา – หนิงชิ – โพมิ – ฉงชิ่ง ( 4 ไฟต์เครื่องบิน รวม 12 ชั่วโมง, 22 ชั่วโมงบนรถไฟ, มากกว่า 30 ชั่วโมงในรถยนต์บนถนนสุดโหด, และการเดินเท้ามากกว่า 20 กิโลเมตรตลอดการเดินทาง) ผมวางแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ใครหลายคนเรียกว่า “หลังคาโลก” มาประมาณ 6 เดือนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง การหาข้อมูลเท่าที่ผมทำได้ก็คือการค้นหาทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ต และหนังสือที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าหาได้น้อยมากเมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ประเทศในโลกใบนี้ “ทิเบต” ในความเข้าใจของคนทั่วไปทำให้เรานึกถึงภาพ ภูเขาสูงเรียงรายต่อกัน ในเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ลามะ พระราชวังโปตาลา ฯลฯ สำหรับผมมีเหตุผลมี 3-4 ข้อที่ทำให้ผมตัดสินใจเดินทางในครั้งนี้ ผมอยากสำหรับดินแดนที่เราเรียกว่า “หลังคาโลก” ด้วยตัวเอง ผมอยากมีโอกาสซักครั้งที่จะได้กราบเป็นอัษฎางคประดิษฐ์ หน้าวัดที่ถือว่าเป็นจุดหมายของชาวทิเบต ผมอยากทดสอบร่างกายของตัวเองกับการใช้ชีวิตบนความสูงระดับ 3,000-4,000 […]

Read more