• Username
    Password

You are browsing the archive for Feature Image Archives - mblog.

มาใส่ภาพลงหน้าแรกกันเถอะ !!

เขาว่ากันว่า ภาพ 1 ภาพ แทนคำได้พันคำ ภาพที่ดึงดูดสายตา ย่อมเรียกคนได้ดีกว่าข้อความที่ไพเราะ บล็อคทุกบล็อคที่โพสเข้ามาใน Mblog มีสิทธิ์ที่จะไปปรากฎอยู่ในหน้าแรกของ MBlog และหน้าแรกของ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ ดังนั้น เรามาดูวิธีการเซ็ตภาพลงหน้าแรกกันเถอะ

Read more