ทำเนียบรุ่น ม.6 ปี ๒๕๕๒

รุ่นรักกันไว้เถิด

ช่วยส่งข่าวหน่อยครับ

April16

                 ใครเรียนต่อที่ไหนช่วยส่งเมล์มาที่   ben3.sch@hotmail.com  ด้วยนะครับ  หรือมาโพสไว้ในความคิดเห็นของตัวเองก็ได้ครับ  (สถานที่ , สาขา , อื่น ๆ)

                                                             ครูทอง

กลับ http://brr3.brr.ac.th/ 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  1 Comment »    

น.ส.อัญชลี สมบุณย์สุข

February8

ม6/1

ศึกษาต่อ

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  1 Comment »    

น.ส. สุกัลยา สุขเกษม

February8

ม. 6/1

ศึกษาต่อ

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  1 Comment »    

น.ส. มรกต ทองแดง

February8

ม. 6/1

ศึกษาต่อ

สาขาการออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

น.ส. จิราพร มนต์ประเสริฐ

February8

ม. 6/1

ศึกษาต่อ

วิทยาการจัดการ  สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  1 Comment »    

น.ส. สุพรรณิกา เพ็ชรมณี

February8

ม. 6/1

 

ศึกษาต่อ

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

 

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

น.ส. สุดารัตน์ สร้อยเรืองศรี

February8

ม. 6/1

ศึกษาต่อ

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สุวรรณภูมิ

 

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  1 Comment »    

นายปรวีร์ สุภาวิทย์

February4

ม.6/1

ศึกษาต่อ

วิศวกรรมศาสตร์  สาขา ดินและน้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  2 Comments »    

นายรุ่งแสง สุดดา

February4

ม. 6/1

 

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

น.ส. จิตติมา โพธิ์ศิริ

February4

ม. 6/1ศึกษาต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    
« Older Entries