…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

สุดทางที่สุวรรณภูมิ …ดอกไม้บาน บนถนนสายนั้น

November26

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

                     ที่ ที่ดอกไม้บานสพรั่ง … บนถนนสายสู่สุวรรณภูมิ …

 

 

ความหาญกล้าของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ในทำเนียบ ฐานที่มั่นของเรา

ที่ที่ร่วมลำบากด้วยกัน

เราย้ายฐานมั่นมาหลายแห่ง นับแต่วันที่แปลวแดดระยิบ

แผดเผาเราจนเกรียมเมื่อปลายฤดูร้อน

 

ที่กรำฝน ทนพายุกรรโชกก่อนและหลังวันย้ายเข้าทำเนียบ

ที่ที่ระเบิดปืนเข่นฆ่า เลือดทาพิ้น…

ที่ที่เพื่อร่วมปณิธานของเราร่วงผลอยลงไปต่อหน้าต่อตา

ที่สานศรัทธา และฐานบัญชาในวันออกเผด็จศึก ไล่น้ำชั่ว

 

 

 

                               จนถึงวันนี้…ลมหนาวพัดมา บอกฤดูกาลที่เปลี่ยนไป

 

 

เรารู้ดีว่าสงครามอันยาวนาน นำเรามาพบกับความเจ็บปวด และความสูญเสีย

น้ำ ต า แ ห่ ง ก า ร ต่ อ สู้    เ วี ย น ม า ห า เ ร า ดั่ ง เ ป็ น มิ ต ร แ ท้

 

 

ประวัติศาสตร์การต่อสู้อย่างขันติ ผ่านวัน คืน เดือน

แต่ละวันที่ผ่านไป  เป็นวันคืนแห่งความหวัง …ที่ปลายอุโมงค์

เราหวังเห็นสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ความเลวร้ายที่มีให้เห็นจำเจ

ความเลวร้ายที่มอบให้แก่เรา เป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจ

 

ร้อยแปดสิบกว่าวันอันแสนยาวนาน

เราทุกข์ ผิดหวัง บางวันเราหดหู่เหลือหลาย ระหว่างการแรมทาง

บางวันเรามีความสุขกับชัยชนะ

ที่เราทะยอยสะสมจากการยืนหยัด ฝ่าฟัน

 

บทเพลงแห่งสันติ  เป็นอหิงสธรรมนำหน้า

วิญญาณแห่งเสรีที่มุ่งมั่นของเหล่าพันธมิตรทั่วประเทศเป็นพลัง

เราทะยอยเดินทางกันเข้ามา ก่อน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

 

วิญญานเสรีของดอกไม้สีเหลือง ร่าเริงสุดที่จะบรรยาย

นับสิบ นับร้อย นับพัน นับหมื่น

… เรือนแสน ….

เราได้สัมผัสดวงใจแห่งความมุ่งมั่นร้อยเรียงเป็นหนึ่ง ณ ที่นี่

สิ่งเหนือความคาดหมายได้เกิดขึ้นจริง

แรงบันดาลใจที่จะร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ไทยแห่งศตวรรษ

ที่ ทุ ก ค น สั ม ผั ส ไ ด้ ด้ ว ย หั ว ใ จ เ ดี ย ว กั น … 

 

 

วันที่ ๒๔ ดอกไม้บานสพรั่งบนถนนหลายสาย

ดอกไม้ยังบานอยู่ รอวันฟ้าใหม่ที่จะมาถึง

 

 

วันที่ ๒๕ … ดอกไม้สีเหลืองบานสพรั่งบนถนนสายสู่สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้แห่งความมุ่งมั่น อหิงสา และวิญญาณเสรีในตน

ดอกไม้แห่งศรัทธา ในแกนนำ ในกันและกัน

ดอกไม้แห่งความรัก ความภักดี ในชาติ ศาสน์ กษัตริย์

นำเรามาโคจรพบกัน บนถนนสายที่ชื่อว่า “ความหวังแห่งชัยชนะ”

 

เล่าขานเรื่องไว้ในวันนี้…แทนบันทึกหัวใจเสรี …แทนจิต วิญญาณ เลือดเนื้อ

   ” พั  น  ธ  ะ  แ  ห่  ง  มิ  ต  ร”  ที่ได้ทำหน้าที่แล้ว …

ปฎิบัติการพันธะแห่งมวลมหามิตร ที่มีชาติ ศาสน์ กษัตริย์เดียวกัน

เป็นเดิมพันของแรงบันดาลใจ

 

 

สุดทางที่สุวรรณภูมิ … ดอกไม้บานบนถนนสายนั้น

ด  อ  ก  ไ  ม้  พ  ร้  อ  ม  เ  บ่  ง  บ  า  น  เ  มื่  อ  ชัยชนะเป็นของประชาชน….

 

 

ดอกไม้พร้อมที่จะร่วงหล่นลงสู่พื้นในสมรภูมิสงครามที่เจ็บปวด …

เป็นครั้งสุดท้าย … แม้เมื่อประชาชนพ่ายแพ้

 

เราก็จะยิ้มให้แก่ความพ่ายแพ้  ที่  ไ  ด้  ร่  ว  ม  ถ  ว  า  ย  เ  ป็  น  ร  า  ช  พ  ลี …

 

 

 

 

                        

      

                               

 

                                        … ไ ม่ ว่ า วั น นั้ น  จ ะ เ ป็ น ฤ ดู ก า ล ใ ด …

 

 

“athenaz”  เขียน

ขอบคุณภาพจาก : http://www.manager.co.th/

 

by posted under Uncategorized | 134 Comments »    
134 Comments to

“สุดทางที่สุวรรณภูมิ …ดอกไม้บาน บนถนนสายนั้น”

 1. November 26th, 2008 at 10:49 am       nelumbo Says:

  ชัยชนะ ย่อมเป็นของประชาชน …


 2. November 26th, 2008 at 10:52 am       sakaitadokfin Says:

  คาราะ จิตใจอันสูงและหาญกล้ายิ่ง


 3. November 26th, 2008 at 12:08 pm       kamolwan01 Says:

  เห็นแล้วขนลุกค่ะ


 4. November 26th, 2008 at 12:29 pm       athenaz Says:

  คุณ nelumbo

  สานฝันสู่ความจริง ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไร

  ความหาญกล้าที่นำมาแบ่งปันจากเพื่อนเรา
  ขอจงส่งผลดีต่อประเทศชาติค่ะ…


 5. November 26th, 2008 at 12:43 pm       athenaz Says:

  คุณ sakaitadofin
  คารวะนะคะ และสำหรับพวกที่กล่าวหาเรา …ขอฝากให้ท่านคิด…

  อย่าหลีกเลี่ยงมองป่า ฟ้ากว้างใหญ่
  อย่าทำใบ้ตามืดบอด รอดสัจจะ
  อย่าตะแบงกล่าวหา เหล่าอริยะ
  สักวันจะความจริงเผย เฉลยสังคม ….


 6. November 26th, 2008 at 12:45 pm       athenaz Says:

  คุณกมลวรรณคะ

  ขอบคุณแวะเข้ามาร่วมคารวะเพื่อนนักสู้

  สู้ สู้ !


 7. November 26th, 2008 at 1:37 pm       pijika Says:

  ไม่น่าเชื่อว่าพีน้องพันธมิตรจะรวมตัวกันได้รวดเร็วปานสายฟ้าแล่บขนาดนี้เลยค่ะพี่…

  ตอนนี้คุณวีระ สมความคิด บอกว่า นปก. จะรวมพลกันพร้อมอาวุธครบมือ ที่สนามหลวง
  จะมายึดทำเนียบคืนอีกแล้วค่ะ…

  อะไรกันเนี่ย… ประเทศชาติ


 8. November 26th, 2008 at 1:47 pm       Bee Says:

  ขอส่งแรงใจไปยังเพื่อนพันธมิตรทุกคนค่ะ


 9. November 26th, 2008 at 1:55 pm       athenaz Says:

  พันธมิตรก็คือดอกไม้ที่บานเต็มเมือง ใจรักพระเจ้าอยู่หัว

  สตาร์บัคไม่ขายกาแฟให้พวกเรา เซเว่นก็ของหมด

  ตอนเช้าไม่มีของทาน ตอนก่อนเที่ยงได้ยินว่าของกินเพียบแล้ว

  ขอกราบพ่อยกแม่ยกที่ช่วยกันสายตัวแทบขาด

  พวกนรกป่วนกรุง ราคาขู่และราคาคุยแยะ
  วันจันทร์พี่ไปเจอเพื่อนรุ่นพี่ ผู้ใหญ่หน่อย เขาไม่ค่อยเคยมาทำเนียบ จึงเข้าไปเดินดูข้างใน คนก็แน้น แน่น

  แกบอก ที่ทำเนียบ รัฐไม่กล้าเคลียร์ คนแยะทุกซอกทุกมุม

  ส่วนพวกนรกป่วนกรุง ราคาขู่และราคาคุยแยะ เขาทำได้เพียงแค่นี้เอง

  หายปวดรึยังคะ ขอให้หายไวๆ รถไฟสายกู้ชาติยังมีตลอดนะคะ

  take care ka 🙂


 10. November 26th, 2008 at 1:57 pm       athenaz Says:

  แรงใจที่ส่งมาเป็นพลังไม่รู้จบ ขอบคุณค่ะ คุณบี !!


 11. November 26th, 2008 at 2:35 pm       prypilas Says:

  สวัสดีครับพี่ athenaz
  อยากให้ชัยชนัที่รอคอยมาถึงเร็วๆ จังเลยครับพี่
  ไม่อยากเห็นใครต้องเจ็บต้องเป็นอะไรกันอีก
  ที่สำคัญรำคาญไอ้พวกนั่งเฉยๆ คอยแต่พูดคุยกันว่า
  พันธมิตรทำให้พวกเค้าเดือดร้อน

  ทั้งๆ ที่ สิ่งที่เราทำ ถ้าสำเร็จคนพวกนั้นก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน
  นี่ล่ะมั๊งครับที่เค้าว่า
  มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

  เบื่อมากๆ พี่กับคนพวกนี้ เข้าใจป่ะคุณ ไทย
  คุณคิดว่าตัวเองฉลาดเสียยิ่งกระไรซินะ
  อยู่เฉยๆ นั่งรอดูพวกนักการเมืองโกงกินจนสิ้นชาติเนี่ยนะ
  คือทางเลือกของคุณ
  ลองเปิดกะลาออกมามองดูความจริงที่เป้นอยู่หน่อยมั๊ย
  ถ้าทำไม่ได้ เพราะกะลามันหนักเกินไปสำหรับคุณ
  ก็ช่วยหุบปาก .. แล้วรอรับประโยชน์จากสิ่งที่พันธมิตรช่วยกันทำ
  ไปเฉยๆ เถอะนะ
  เศรษฐกิจที่มันแย่ตอนนี้ มันก็ไม่ได้ต่างกับที่ไอรัฐบวยชุดนี้
  ทำกับประเทศซักเท่าไหร่หรอก ..
  คุณนับกันได้ไม่ใช่หรือ ก็เห็นนั่งอยู่เฉยๆ กับแบบสบายอารมณ์
  พอคนอื่นเค้าลุกขึ้นมาพยายามแก้ไข .. กลับโวยวายขึ้นมา
  เบื่อคนอย่างพวกคุณจริงๆ ว่ะ

  มีความสุขมากๆ นะพี่ ขออภัยที่วันนี้เข้ามาโวยวายในบ้านพี่ครับ


 12. November 26th, 2008 at 3:05 pm       ลูกตาล Says:

  ไม่ต้องมีคำบรรยายใดใด รักพี่น้องพันธมิตรสุดใจ


 13. November 26th, 2008 at 3:33 pm       born Says:

  ขอกราบแทบเท้าพันธมิตรทุกท่านด้วยความจริงใจ
  พันธมิตรตายและเจ็บ เราก็เจ็บด้วย ทุกครั้งที่เห็นน้ำตาพันธมิตร เราก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เช่นกัน เห็นทุกท่านอดทน สู้เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราขอยกย่องน้ำใจ ความกล้าหาญจริงๆ


 14. November 26th, 2008 at 3:41 pm       athenaz Says:

  นายไทย
  นายเป็นสาวกใครเราไม่สนใจ
  เราสนใจแต่ว่ารัฐบาลนี้ต้องออกไปประการเดียว

  นายควรเป็นคนแรกที่จะไปช่วยบางตัวไถนา แต่นาคงสกปรกไปบ้าง…
  เพราะมันยังค่ามากกว่ามนุษย์โง่ที่มือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ


 15. November 26th, 2008 at 3:42 pm       อาจารย์หทัยชนก ต้นตระกูลสุข Says:

  เป็นกำลังใจให้มาช่วยกันกู้ชาติ


 16. November 26th, 2008 at 3:46 pm       athenaz Says:

  เด็กน่อยตาดำ

  น้องบอลเด็กสี่ขวบกว่ามาโตที่ทำเนียบตลอด 6 เดือน ยังรู้ ยังฉลาดกว่าผู้ใหญ่หลายคน

  ดูตัวอย่างไว้ หากใตรมาทำร้ายสถาบัน นายเป็นผู้ใหญ่จะได้จำไว้เป็นแบบอย่าง…เดี๋ยวเรื่องจยนายก็รู้เอง…


 17. November 26th, 2008 at 3:52 pm       Dangpeng Says:

  คห ๑๑ น้ำเน่าเต่าล้านปี จากความคิดที่เห็นแค่ตัว แบบคนไร้การรศึกษา โง่สุดๆแล้วยังอยากจะอวดโง่
  ทุด เจ้าบัวใต้น้ำ แถมรากเน่าอีก ก็ย่อมจะโง่ทั้งขาติ
  ทั้งโคตร


 18. November 26th, 2008 at 3:54 pm       athenaz Says:

  คุณพราย

  ขอบคุณพรายคูบัดดี้ ที่มีจิตใจรักชาติ เราช่วยกันมาป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก็มีพวกมือไม่พายก็แต่ยังเอาเท้าราน้ำ

  เขาช่างมีความสามารถที่จะแข่งกันทำความจัญไรให้ชาติเสียนี่กระไร …


 19. November 26th, 2008 at 4:15 pm       pitakkul Says:

  เบื่อพวกกบ ใต้กะลา มาทำเก่ง
  ที่แท้เอ็ง มาอวดโง่ โชว์ความเขลา
  เห่าตามปาก คนอื่น ก็ยังเอา
  สุดงี่เหง้า เบาปัญญา ไอ้บ้า ไทย


 20. November 26th, 2008 at 4:15 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณอาจารย์หทัยชนกที่แวะเวียนเข้ามาน่ะคะ

  คุณ Daenpeng คะ
  เจ้าบัวใต้น้ำ แถมรากเน่าอีก คนพวกนี้ก็โง่แถมอวดฉลาดแบบเพ่นพ่าน

  ขอบคุณอุดมกการณ์เสียสละของเราและเพื่อนพันธมิตรขอบคุณค่ะ …


 21. November 26th, 2008 at 4:17 pm       nutnikul Says:

  เศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วไม่เห็นเกี่ยวกับ พธม
  ถ้าสมชายออก พธม เค้าก็จบ ไม่เห็นจะมีอะไร ขึ้นอยู่กับแค่คนคนเดียวที่ทำให้คนทั้งชาติเหนื่อย


 22. November 26th, 2008 at 4:19 pm       pitakkul Says:

  เก่งจริงๆ ได้มา ขึ้นหน้าหนึ่ง
  อีกครั้งนึง แล้วหนอ ขอนับถือ
  ยกให้เป็น บล็อคเกอร์ ยอดฝีมือ
  ขอนับถือ ปรบมือให้ ด้วยใจจริง…
  🙂 AJ


 23. November 26th, 2008 at 4:30 pm       pitakkul Says:

  เห็นน้ำใจ เพื่อนพันธมิตร จิตตันตื้น
  ออกมากัน นับหมื่น ชื่นใจยิ่ง
  มาช่วยไล่ พวกขายชาติ องอาจจริง
  ไม่เกรงกริ่ง เภทภัย อันใดเลย..
  🙂 AJ


 24. November 26th, 2008 at 4:34 pm       เปลวเทียนกลางพายุฝน Says:

  ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ที่มีพวกท่าน พันธมิตรฯอยู่บนผืนแผ่นดินนี้..ภูมิใจกับตัวเอง ที่เป็นเพื่อนร่วมชาติของพวกท่าน..


 25. November 26th, 2008 at 4:35 pm       ไทย Says:

  หะหะหะ ยอมรับความจริงไม่ได้เวลาโดนคนวิจารณ์อะดิ แต่เอาเหอะ ขอเอาเท้าราน้ำแบบนี้ดีกว่า ดีกว่าพวกเอามือพายพาประเทศล่มจมตกน้ำตกตายกันหมด หุหุหุ เด็กน้อยตาดำ ดำ อย่างเอาเยี่ยงอย่างน๊า ทำหน้าที่ของเราไป มีหน้าที่เรียนก้อเรียนไป ทำงานก้อทำไป อย่าไปสนใจคนไม่มีอะไรทำแล้วไปเดินเหยียบย่ำประเทศเลย อิอิอิ


 26. November 26th, 2008 at 4:36 pm       athenaz Says:

  AJ เห็น ว่าวิญญู จิตหาญกล้า
  คนว่าบ้า เราไม่สน ไม่หวั่นไหว
  พันธะ แห่งมวลมิตร คือหัวใจ
  กู้ชาติไทย พ้นมาร สานฝันดู

  เย็นนี้ไปดอนเมือง


 27. November 26th, 2008 at 4:39 pm       athenaz Says:

  นายไทย
  นายว่างมากก็ไปหา Job ทำเถอาะ อย่ามายุ่งแถวนี้ดีกว่า

  ไม่อยากยุ่งกัยนาย อยู่ตามปะสาคนอย่างนายไป !!
  waste of my time !!


 28. November 26th, 2008 at 4:42 pm       -.พี่บัว.- Says:

  แจ่มค่ะ แผนเจ๋ง มั๊กๆๆ 5555+


 29. November 26th, 2008 at 4:42 pm       athenaz Says:

  เปลวเทียนแห่งพายุฝน
  โปรดป้องมือถือเทียนให้ดี
  ช่วยส่องทางประเทศไทย มีคนที่ยังไม่ได้แสงสว่างอีกแยะ …
  eben light at the end of tunnel

  ขอบคุณนะคะ… ส่งพลังใจให้เพื่อนเรา !


 30. November 26th, 2008 at 4:51 pm       คนไทยในต่างแดน Says:

  ขอคารวะพันธมิตรด่วยใจที่มีความมุ่งมั่น ขอให้ความสว่างสดใสกลับสู่ไทยอันเร็วพลัน

  ขอให้พันธมิตรปลอดภัยทุกคน


 31. November 26th, 2008 at 4:51 pm       ไทย Says:

  ก็ทำงานอยู่นี่ไง ไม่ได้มีเวลาว่างมากไปเดินเย้วๆเหมือนคนไม่มีอะไรทำแบบนั้นหรอก หะหะหะ


 32. November 26th, 2008 at 4:59 pm       pitakkul Says:

  งั๊นเย้นนี้คงไม่ได้พบปะ
  กันสินะเพราะอยุ่คนละหน
  แต่ก็ดีช่วยกันไปที่ใกล้ตน
  ก้อมีผลสู่ชัยได้เฃ่นกัน..
  🙂 AJ


 33. November 26th, 2008 at 5:01 pm       nongluck Says:

  Thank you so much, I hope so. PAD Italy


 34. November 26th, 2008 at 5:07 pm       Nocom. Says:

  แล้วสิ่งที่พวกคุณเขียนมาก็เขาใจในเจตนานะ แต่ถ้าเราไม่ทำลายทุกสิ่งให้กระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นน่าจะดีกว่านะเพราะความรุนแรงไม่ใช่สิ่งที่คนไทยเป็น


 35. November 26th, 2008 at 5:07 pm       athenaz Says:

  คนเช่นนี้ไม่มีงานที่ไหนต้องการ
  If u can only show your talent this way…u better quit yrself out …now !!


 36. November 26th, 2008 at 5:09 pm       athenaz Says:

  คุณ nocom

  เราเป็นผุ้เจอความรุนแรงแห่งรัฐบาลนอมินี รัฐตำรวขนอมิน๊ ไร้อนาคตนะคะ


 37. November 26th, 2008 at 5:11 pm       Nocom. Says:

  ตอนนี้ประเทศไทยเริ่มจะยำแย่เพราะพันธมิตรเข้าไปทุกที่ไปที่ไหนก็เดือนร้อนทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยคิดเข้าข้างใครทั้งนั้นถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือนร้อนหลังจากได้ดูภาพเห็นการเพราะทำงานในสุวรรณภูมิ


 38. November 26th, 2008 at 5:13 pm       น. Says:

  คุณลองมองซิว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งคนที่เขาทำงานต้องตกงานแต่คนที่ไปชุมนุมไม่มีงานทำกันหรือไงขนาดคนทำงานยังเลี้ยงปากท้องไม่พอเลยคิด


 39. November 26th, 2008 at 5:13 pm       athenaz Says:

  AJ ไปทำเนียบเหรอคะ

  คนบางตนเพ่นพ่านเกะกะ ไม่มีใครต้องการก็มาบุกพื้นที่ rstrict area ของเรา

  เอวัง…


 40. November 26th, 2008 at 5:19 pm       athenaz Says:

  คุณ nocom

  เดือดร้อนมากแน่
  แต่ยังน้อยกว่าให้คนขายชาติครองเมือง
  ฟังสัมภาษณ์กลุ่มที่ ผบทบ. เรียกประชุม

  เมื่อไล่ไม่ไป ก็ต้องใช้วิธีนี้
  พวกรัฐบาลไปแล้วดีเอง
  คิด scale ใหญ่หน่อยนะคุณ

  คุณจะไปไล่หัวใจอิสระที่มารวมตัวยมันไม่ได้
  ก็ต้องไปไล่รัฐบาลนอมินีสามสิบกว่าตัว !!

  Get out Taxinomic !


 41. November 26th, 2008 at 5:24 pm       jiraporn Says:

  คาราวะ ด้วยใจ


 42. November 26th, 2008 at 5:33 pm       xi Says:

  อยากทราบว่า คำว่าอหิงสาแปลว่าอะไรคะ


 43. November 26th, 2008 at 5:46 pm       athenaz Says:

  K xi
  อหิงสา เช่น ถูกอันธพาล หรือตำรวจไล่ฆ่า ก็ไม่ได้โต้ตอบให้มันรุนแรงยิ่งขึ้น (อดกลั้นที่จะกระทำรุนแรง)

  เราเป็นศัตรูกับรัฐบาลกินเมือง แต่ตำรวจแทนที่จะพิทักษ์ปชช..กลับมาไล่ยิง !


 44. November 26th, 2008 at 5:49 pm       กากี Says:

  ขอให้ชัยชนะจงบังเกิดแก่ พธม. ผู้รักชาติทุกท่าน


 45. November 26th, 2008 at 5:53 pm       ไทย Says:

  พันธมิตรคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่เหรอ…หะหะ คิดผิดคิดใหม่ได้นะ หัดตะแคงเอียงหูฟังคนอื่นบ้าง จะได้ไม่เป็นกบในกะลาคลอบ ตอนนี้มีแต่คนรำคาญแล้ว ยังจะคิดอยู่ได้ว่าตัวเองดี น่าสงสารคนบัวใต้โคลนเนอะ ประเทศชาติแย่อยู่แล้วไม่รู้จะซ่ำเติมประเทศตัวเองทำไม…ทำไมเหรอคะ ตอนนี้ยังแย่ไม่พอ ต้องเอาให้พังกันไปเลยเหรอ???


 46. November 26th, 2008 at 5:54 pm       เหลือง รักชาติ Says:

  คห 11 มรึงมันอ้าย อี สมองเมล็ดถั่วเขียว ยัง เสือกเข้ามาแจมกับคนรักชาติเขา ไม่อายมั่งรึไง


 47. November 26th, 2008 at 5:54 pm       pitakkul Says:

  วันนี้จะไปสุวรรณภูมิอ่ะนะครับคุณ athenaz


 48. November 26th, 2008 at 5:55 pm       athenaz Says:

  ….พี่บัว
  ….คนไทยในต่างแดน
  ….คุณนงลักษณ์
  ….คุณจิราภรณ์

  เราร่วมกันแสดงให้โลกเห็น ความต้องการของปชช.
  จะเจ็บก็ต้องทน


 49. November 26th, 2008 at 6:00 pm       athenaz Says:

  คุณ nutnikul
  คุณกากี

  ใช่ค่ะ ขอบคุณนะคะ ช่วยบอกคุณ น. (40) ด้วยคะ 🙂


 50. November 26th, 2008 at 6:06 pm       กวนอู Says:

  คห40. ใครบอกคนที่ไปชุมนุมไม่มีงานทำ จริงๆๆแล้วงานของเค้าคือการก่อม็อบประท้วง ได้วันละ 300 บาท พร้อมอาหาร 3 มื้อ


 51. November 26th, 2008 at 6:09 pm       คนร่วมตุลาและพฤษภาทมิฬ Says:

  ข้อความประทับใจมากที่สุด ขอบคุณที่สุด ขอให้อดทน เรา (ประเทศชาติ)จะเป็นฝ่ายชนะ เวลานี้(โดยเฉพาะวันนี้)เราถูกรุมจากสื่อที่ไม่มีอุดมการณ์ รู้สึกเดือดดาลเหมือนครั้งพฤษภาทมิฬที่สื่อออกข่าวฝ่ายเดียว ปิดหูปิดตาประชาชน ยิ่งบิดเบือน คนยิ่งออก คนไทยไม่โง่(สื่อกลัวมันจนตาขาวไปหมดทุกช่อง น่าอนาถ!)มหา,ลัย สอนอะไรมา สื่อรุ่นใหม่จึงไร้อุดมการณ์


 52. November 26th, 2008 at 6:17 pm       lalita Says:

  กวนอูน่ะรับมาเท่าไร ?

  ฉันเป็นพันธมิตร พวกเราบริจาคให้สื่ออยู่ได้


 53. November 26th, 2008 at 6:19 pm       คนรำคาญหมาเห่า Says:

  อ้ายไทย(เสียดายชื่อ)มันมาเห่าในเว็ปของพวกเรา ปล่อยมันไป ให้มันอ่านเยอะๆ เผื่อมันจะได้ฉลาดขึ้นมาบ้าง มันไม่มีที่ไปเห็นเรารักกันมันอิจฉาจนตัวสั่น พ่อมันอยู่ดูไบเดี๋ยวคงโยนกระดูกมาให้มันแทะ


 54. November 26th, 2008 at 6:27 pm       athenaz Says:

  จริงเลยนะคนรำคาญหมาเห่า

  ตอนนี้มันก็เห่าแต่ใบตองแห้ง
  เพราะพ่อมันโอนเงินมาก็ไม่ได้ ไปไหนก็ไม่ได้ !!


 55. November 26th, 2008 at 6:34 pm       pijika Says:

  ถึง
  พวกคุณๆ
  ที่มาเขียนความเห็น แบบ “ไทย” “กวนอู”

  คนที่มาชุมนุมมีงานทำค่ะ
  สลับๆ กันไปชุมนุม
  นี่ขนาดสลับสับเปลี่ยนกันไปนะ
  ยังเยอะแบบนี้
  ถ้าไปพร้อมกัน จะแค่ไหน

  ลองไปฟัง ไปดู ว่าพวกเขามาทำกันเพื่ออะไร
  เพื่อกำจัดนักการเมืองโกงกินชาติ
  หากคุณไม่เปิดใจรับฟัง
  ก็อย่ามาเอาเท้าราน้ำนะคะ

  ไปชุมนุม เหนื่อย เสียเงิน
  ไม่มีใครได้เงินหรอกค่ะ
  ชาวบ้านช่วยกันทุกรูปแบบ เพื่อสู้กับอำนาจรัฐ

  นี่เป็นการต่อสู้ภาคประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
  หากพันธมิตรชนะ คุณก็จะได้นักปกครองที่ดีขึ้น
  การงานจะดีขึ้น เงินเดือนจะมากขึ้น ข้าวของจะถูกลง
  สวัสดิการจะดีขึ้น

  หากนักการเมืองไม่โกงกิน
  ปลดเกษียณ คุณจะมีสวัสดิการกินใช้ตลอดชีวิต
  ชาวนา ชาวไร่ คนยากจนจะไม่ลำบากแบบนี้
  ไม่ต้องแบมือรอเงินแจกค่าซื้อเสียงทีละไม่กี่ร้อย

  ไม่ต้องรอนโยบายประชานิยม
  โดยให้คนในกลุ่มแม้ว รวยเอาๆ ไม่กี่ตระกูล
  ระบบนี้โกงกินชาติมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

  พันธมิตร อาจทำบ้านเมืองปั่นป่วน… ใช่
  แต่นี่เป็นวิธีประท้วง ที่อารยะประเทศก็ทำกัน
  หากไม่ประท้วง ไม่กดดัน
  จะเอาพลังที่ไหนไปต่อรอง

  แต่ก่อนที่พันธมิตรจะออกมาประท้วง
  มันมีเรื่องเสียหายมากมายกว่านี้เยอะมากๆๆๆๆ
  แม้วโดนอายัติทรัพย์จากการขายชินคอร์ป
  73,000 ล้านบาท เห็นๆ

  แต่เขาเอาเงินที่ไหนไปซื้อแมนซิฯ
  ซื้อบ้านหรู อังกฤษ ดูไบ ทำธุรกิจไปทั่วโลก
  เอาเงินจากไหน… ซุกไว้ที่ไหน
  เอาที่ไหนมาซุก…
  หากไม่ใช่การโกงแบบเบ็ดเสร็จ

  ถามจริง คุณไม่รู้เลยหรือคะ
  หรือได้ผลประโยชน์
  หรือเป็นญาติกันกับพวกมันคะ


 56. November 26th, 2008 at 6:35 pm       chaba2550 Says:

  ทานตะวันเรืองรองเป็นท้องทุ่ง
  จรัสรุ้งเรืองฟ้าเมื่อหน้าหนาว
  แสนพลังล้านแรงแกร่งสกาว
  เขม็งกร้าวเกลียวแกร่งกำแพงคน…

  งามเบิกบานด้วยรักอันศักดิ์สิทธิ์
  ย่อมพิชิตมารร้ายภัยพหล
  สามัคคีคือฤทธานุภาพดล
  ประสบผลสัมฤทธิ์รุดในยุทธการ..

  พันธมิตรต้องชนะแน่ค่ะ..

  ขอคารวะทุกแรงทุกพลัง
  เราทุกคนต่างมีหน้าที่
  เต็มที่ กับหน้าที่ของเราทุกคนค่ะ..


 57. November 26th, 2008 at 6:35 pm       lalita Says:

  นายไทย !!

  ใช่ซิ นายนี่มันโง่
  บัวใต้เอเวจีนะไม่ว่า เกิดอีกสักกี่ชาติจึงจะรู้ เด็กยังรู้ !!
  ใครเขาว่าเราเป็นฮีโร่ .. แค่คนไทยรักชาติ จิตวิญญาณไม่ถูกล่ามด้วยเงิน
  there are a lot of crook from hell seeking where to be born… oh God.. pls send them in the last level of hell !! /””)


 58. November 26th, 2008 at 6:39 pm       Says:

  คราวนี้คงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นายกสมชายรักประเทศชาติ หรืออำนาจและผลประโยชน์มากกว่ากัน ถ้าคนๆนี้ยอมให้ประเทศเสียหายละก็ ไม่สมควรที่เราจะปล่อยให้เป็นผู้นำประเทศอย่างยิ่ง ขอไว้อาลัยให้แก่รัฐบาลชั่วที่หน้าด้านที่สุดในโลก


 59. November 26th, 2008 at 6:40 pm       jojo Says:

  สู้ต่อไป จนกว่าจะชนะ


 60. November 26th, 2008 at 6:44 pm       lalita Says:

  คุณ pijika

  ฉันก็ไปดอนเมืองมาเมื่อวาน ถ้ามันจะจฉาพวกเรารักกัน
  คุณเขียนได้ดีจริงต่ะ มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ
  ขนาดเราหมุนเวียนกันยังมากมายสุดตาถึงเพียงนี้
  พลังที่จะเปลี่ยนชาติ ไม่ใช่ดึงชาติกลับสู่นรก

  ขอบคุณนะตะ
  ฉันจะไปทำเนียบแล้ว


 61. November 26th, 2008 at 7:04 pm       nelumbo Says:

  แด่ พี่น้องพันธมิตร ด้วยจิตคารวะ

  เหล่าผู้กล้า หยัดท้า ห่ากระสุน
  เป็นหลักดุน นำชัย ไทยทั่วหล้า
  สละชีพ เพื่อชาติ กษัตรา
  แม้ชีวา มิเสียดาย ให้รู้กัน …


 62. November 26th, 2008 at 7:07 pm       kponge Says:

  เป็นความกล้าหาญที่สง่างามมาก ทุกย่างก้าวมิได้เกรงกลัวต่อสิ่งร้ายใดๆเลย มาด้วยความองอาจ ทรนง และไม่เคยคิดร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้ใดให้ต้องเสียหาย
  มารวมกันมาเดินข้างกัน แล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
  ออกมากันเยอะๆๆๆๆๆๆๆ


 63. November 26th, 2008 at 7:25 pm       mimography Says:

  หัวใจของพันธมิตรกล้าหาญ แข็งแกร่ง มุ่งมั่น ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อขจัดความชั่วร้ายให้หมดแผ่นดินไทย

  ชัยชนะจะเป็นของเรา…สู้ๆ


 64. November 26th, 2008 at 7:32 pm       เมืองบรมสุขเกษม Says:

  —- ความสัตย์จริงที่ทุกท่านพึงรู้ไว้ —–

  – ความจริงที่ว่า ความสัตย์จริงนั้น จะนำมาซึ่งความแตกแยก และความขมกลืนนั้น เป็นความจริงที่ท่านต้องรู้และยอมรับมัน และต้องอดทนอดกลั่นถึงที่สุดด้วย แม้จะพบเจอกับคนที่คุณรักมากที่สุดหรือจะต้องได้รับความอับอายทนทุกข์ทรมานจนถึงชีวิตก็ตาม ต่อการทำหน้าที่แห่งความบริสุทธิ์นี้ เพื่อจะนำไฟบริสุทธิ์แห่งการชำระความชั่วกับการพิพากษาชอบธรรมให้หมดสิ้นไปจากรากฐานของแผ่นดินไทยนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคอาริยะแท้นั้น
  สังคมนั้นก็เหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ก่อนที่มันจะแตกยอดออกมาเป็นต้นไม่ใหญ่ได้นั้น ตัวเมล็ดมันเองจะต้องเน่าเปื่อยไปเสียก่อนและยอมให้ต้นอ่อนที่อยู่ภายใน แตกหน่อแทงยอดออกมาฉะนี้ ——-


 65. November 26th, 2008 at 7:58 pm       jummai Says:

  อยากรู้ว่า มีผลดียังไง จากสิ่งที่ พทม. ทำไป หลังจาก ใครที่ว่า ลาออก บอก หน่อย


 66. November 26th, 2008 at 8:02 pm       Pilot Says:

  ถ้าคืนนี้ มีการสลายมอบโดยตำรวจเลว
  ขอแนะนะให้ทำลายสนามบินและเครื่องบินให้ได้มากที่สุด เพราะมันเอาเงินเราไปสร้างสี่สิบ กิน เจ็ดสิบ
  ถ้ามันจะเสียหายก็สมควร
  เงินพวกเราทั้งนั้น

  จะระเบิดเครื่องบิน ง่ายนิดเดียว
  ให้ยิงไปที่ปีก ซื่งเก็บน้ำมัน
  นัดเดียว ดอกไม้เพลิงก็เกิด

  ขอให้โชคดีทุกท่าน ผู้เสียสละ


 67. November 26th, 2008 at 8:03 pm       แสงเทียนในคืนเดือนดับ Says:

  ขอคารวะจิตใจพี่น้องพันธมิตรทุกท่าน ท่านทำเพื่อชาติจริงๆๆๆ ได้ไปเพียงวันแรกที่ทำเนียบรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร แต่รู้สึกตัวเองมีวาสนาน้อยจังที่ไม่ได้ร่วมในครานี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัย มีชัยกลับมา
  สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคุณพระคุ้มครอง


 68. November 26th, 2008 at 8:38 pm       one red hearth Says:

  สนามบินเป็นที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด
  การยึดสนามบินเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศไม่มีความปลอดภัยเลย


 69. November 26th, 2008 at 8:42 pm       คนเห็นด้วย Says:

  เห็นด้วยกับคุณ one red hearth ครับ ประเทศชาติทำลังแย่ทำไม่ พทม. ต้องทำลายประเทศชาติอย่างนี้ด้วย ช่วง HiSEASON แท้ๆ webmaster ห้ามลบน่ะครับ


 70. November 26th, 2008 at 8:45 pm       คนต่างแดน Says:

  ดิฉันก็รักประเทศนะค่ะ แต่ปิดสนามบินเค้าเรียกว่า รักประเทศหรือค่ะ ดิฉันอยู่ที่ ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศได้ คนต่างชาติมองประเทศเราภาพพจน์ต่ำลงไปแล้ว ค่ะ อยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ นะค่ะ


 71. November 26th, 2008 at 8:54 pm       Thai in UK Says:

  one red hearth
  คนเห็นด้วย
  ต่างแดน
  Agree

  ฝรั่งเจาไม่ว่าอะไรหรอก เขาชินการเสดงออกแบบนี้
  ที่ อิตาลี ที่ฮีธโร ลอนดอนก็มีประท้วงบ่อยไป เขาหยุด operate เลย การต่อรองก็สามารถทำได้ ฝรั่งมันชินกับการแสดงออก แต่คนไม่แยะเท่าเรา

  การที่คนแยะมันเป็นสัญญลักษณ์ของคนที่ไม่เห็นด้วยเชิงตัวอย่างของปริมาณ

  คนก็จะหันมาหาสาเหตุกันว่า เฮ้ไอ้รัฐบาลปท.นี้มันทำอะไรชั่วไว้ใต้พรม

  มันก็ไปหาจนเจอและก็เป็นพวกเดียวกับเราเลยคุณ

  การที่นอมินีมันอยู่ต่อ ขะส่งผลเสียในการโคตรโกงงบอีกนับหมื่นล้าน

  นี่เป็นการต่อสู้ภาคประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
  หากพันธมิตรชนะ คุณก็จะได้นักปกครองที่ดีขึ้น
  การงานจะดีขึ้น เงินเดือนจะมากขึ้น ข้าวของจะถูกลง
  สวัสดิการจะดีขึ้น

  หากนักการเมืองไม่โกงกิน
  ปลดเกษียณ คุณจะมีสวัสดิการกินใช้ตลอดชีวิต
  ชาวนา ชาวไร่ คนยากจนจะไม่ลำบากแบบนี้
  ไม่ต้องแบมือรอเงินแจกค่าซื้อเสียงทีละไม่กี่ร้อย

  ไม่ต้องรอนโยบายประชานิยม
  โดยให้คนในกลุ่มแม้ว รวยเอาๆ ไม่กี่ตระกูล
  ระบบนี้โกงกินชาติมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

  พันธมิตร อาจทำบ้านเมืองปั่นป่วน… ใช่
  แต่นี่เป็นวิธีประท้วง ที่อารยะประเทศก็ทำกัน
  หากไม่ประท้วง ไม่กดดัน
  จะเอาพลังที่ไหนไปต่อรอง

  แต่ก่อนที่พันธมิตรจะออกมาประท้วง
  มันมีเรื่องเสียหายมากมายกว่านี้เยอะมากๆๆๆๆ
  แม้วโดนอายัติทรัพย์จากการขายชินคอร์ป
  73,000 ล้านบาท เห็นๆ

  แต่เขาเอาเงินที่ไหนไปซื้อแมนซิฯ
  ซื้อบ้านหรู อังกฤษ ดูไบ ทำธุรกิจไปทั่วโลก
  เอาเงินจากไหน… ซุกไว้ที่ไหน
  เอาที่ไหนมาซุก…
  หากไม่ใช่การโกงแบบเบ็ดเสร็จ

  ถามจริง คุณไม่รู้เลยหรือคะ
  หรือได้ผลประโยชน์
  หรือเป็นญาติกันกับพวกมันคะ


 72. November 26th, 2008 at 9:03 pm       คนไม่เห็นด้วย Says:

  Thai in UK แล้วทำไม ไม่ทำตามระบอบประชาธิปไตยละครับ เขาถูกประชาชนส่วนมากเขามาแล้วทำไม พวกคุณไมเคารพกฏกาติกาละครับ แล้วอย่างนี้คนที่เขาเดือดร้อนของพวก พทม. ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ สนธิ หรือปล่าว
  กรุณาอย่า copy มาแล้วส่งครับ


 73. November 26th, 2008 at 9:10 pm       เปลวเทียนกลางพายุฝน Says:

  ถ้าไม่ติดภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เราไปร่วมพลังกับท่านแน่ เหล่าพันธมิตรฯผู้กล้า..ดูพวกท่านทีไร ภูมิใจทุกทีที่แผ่นดินนี้ยังมีผู้กล้าอย่างพวกท่าน..ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับพวกท่าน พันธมิตรฯ


 74. November 26th, 2008 at 9:17 pm       another Thai in UK Says:

  No 76
  Democracy pushed in by buying votes !
  How dare you claim democracy without at the first place corruped to get in !!

  What abut the tax payers suffered from what he taxinomic did for us, Thai…so poor Thai have people like u, that's why the PAD have to do the big protest !!


 75. November 26th, 2008 at 9:25 pm       lita Says:

  76

  ไล่รัฐบาลขายชาติมันจะง่ายหรือคุณ ?
  ทำเป็นตาบอดตาใสว่าเดิมพันของนอมินีคระกูลนี้มันสูง

  ระวังมันจะม่มีอาชีพเหลือให้ใครทำ แค่โยนกันกินในระบบก็ไม่พอ แดกซ์แล้ว …. โอยยย อย่าไล่ผม ผมจะช่วยพี่เขย และก็มาแก้รัฐธรรมนูญ

  ผมไม่ออก เดี๋ยวก็โนยุบพรรค…
  แต่คงอีกนาน ซื้ออัยการไว้แยะมากกกก


 76. November 26th, 2008 at 9:32 pm       Thai in UK Says:

  ที่นี่เราก็อบกันประจำ ความเห็นที่เราเห็นด้วย
  หลักการเดียวกัน คุณไม่รู้เหรอ ต้นฉยัยนี้เป็นของฉันจากที่อื่น

  คุณไปสนใจเรื่องปลีกย่อยได้ยังไง กู้ชาติยังต้องมาไล่พวกตะแบง

  waste of my time, really!


 77. November 26th, 2008 at 9:39 pm       Thai in Thai Says:

  คุณไม่เข้าใจหลอกว่ามันเดือดร้อนกันขนาดไหน เพราะว่าคุณไมได้อยุ่ที่ประเทศไทศ สองปีแล้วที่พวกนี้สร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่ประเทศเป็นอันมากก จึงทำให้ website ขอมัน Popular ขึ้นมา การทำอย่างนี้ไม่ใช้แต่คนไทยที่เดือดร้อนเท่านั้น ผมเป็นห่วงคนต่างชาติมากกว่าที่ไม่ค่อยสนใจอะไรเลย


 78. November 26th, 2008 at 9:54 pm       chaba2550 Says:

  ขอฝากประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะ..
  (และมีลิงค์สื่อสารสำหรับพันธมิตรที่บล๊อคชบา คลิกลิงค์ข้างบนได้ค่ะ)

  ติดต่อบริจาคของ อาขวัญดิน กองทัพธรรม– ทำเนียบ

  โทร. 089-949-2980, 085-340-7605, 086-556-6897

  ติดต่อบริจาคอาหารและของ คุณมด สู่เสรี กองทัพธรรม — ดอนเมือง
  085-832-9921, 089-441-1553

  เบอร์ผู้ประสานงาน พธม สุวรรณภูมิ
  คุณฟ้าคราม —- 081-234-5004
  คุณเทวิน —- 081-907-2898

  รอรับของบริจาคอยู่ด้านหน้าประตู 1

  ———————————–
  taxi พันธมิตร

  083-792-6375, 083-935-5244, 083-6843595

  083-795-9195, 083-936-0494, 083-463-9964

  + เพิ่มจากค่ามิเตอร์อีก 20 บาท ค่ะ..

  ขอบคุณคุณ athena ณ ที่แห่งนี้ด้วยค่ะ…


 79. November 26th, 2008 at 9:54 pm       Thai in UK Says:

  ฉันเองตอนอยู่เมืองไทยปี 48 ก้มาชุมนุม พวกพันธมิตรแนวร่วมยังน้อยอยู่

  แต่ฉันเห็นว่าข้อที่เปิดเผยออกมาสมัยอยู่สนามหลวง ตอนนี้ก็เป็นจริงหมด

  ไม่มีการไล่อำนาจรัฐที่ไหนไม่ยากลำบากหรอกคุณ

  คิดดูดีดี นายกคนนี้เดิมพันสูง เพราะพี่เมียมีปัญหาคดีความมากมาย เป็นคดีอาญา
  คนอังกฤษที่นี่รู้เรื่องเขาดี นสพ.ใหญ่ตีแผ่ court order เขาก็รังเกียจ
  ยกเว้นพวกที่ทำงานให้เขา รับค่าจ้างการเขียน press release เพื่อ propaganda นะ ชอบ !


 80. November 26th, 2008 at 10:16 pm       เด็กกรุงเทพโดยกำเนิด Says:

  ไปร่วมบ้างเป็นบางครั้งเพราะลูกยังเล็กมาก ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพวกเราทุกคนให้เอาชนะพวกมารให้ได้ เป็นกำลังใจให้ค่ะ


 81. November 26th, 2008 at 10:18 pm       blackplums Says:

  ที่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปด้วย เสื้อสีเหลือง
  เหมือนยังกับทุ่งทานตะวันเลยค่ะ สวย ๆ มาก ๆ
  พี่น้อง พันธมิตร ทุกท่าน กล้าหาญ ทุกท่านเลยค่ะ


 82. November 26th, 2008 at 10:28 pm       buadhram Says:

  Our Brave PAD's Friends and Family

  are Undescribeable Great Patriot

  Go on for The King and Queen of SIAM

  and the righteous for all

  SWNBH


 83. November 26th, 2008 at 11:12 pm       คนที่เสียความรู้สึกกับพันธมิตร Says:

  ทำไมพวกคุณต้องไปปิดล้อมสนามบินสุวรรณภุมิและสนามบินดอนเมืองด้วย ขอร้องไปชุมนุมกันที่อื่นเถอะ พวกคุณกำลังทำให้คนไทยด้วยกันเดือดร้อนทำให้ประเทศสูญเสียรายได้และเสียค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ถ้ารัฐบาลปราบปรามคุณทำให้เกิดจราจลและอาจทำให้เกิดการปฏิวัติก็ต้องเลือกตั้งใหม่ พรรคที่มีเงินมากก็ได้จัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิม พวกคุณแค่ชุมนุมไม่ให้รัฐบาลแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญก็พอ ถ้าศาลมีหลักฐานเพียงพอที่จะยุบพรรค กรรมการพรรคนั้นก็หมดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง คุณก็เลือกพรรคที่คุณชอบ อย่าให้ใครมาซื้อสิทธิ์คุณได้


 84. November 26th, 2008 at 11:27 pm       พันธมิตรลูกแม่โดม ณ ออสเตรีย Says:

  เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

  คารวะจิตใจผู้กล้าทุกๆคนค่ะ


 85. November 26th, 2008 at 11:32 pm       athenaz Says:

  ตุณ pijika
  เขียนให้ชัดเจนดีจัง … เอาบุญ คนพวกนี้แกล้งโง่จริง

  คุณ lalita
  ขอบคุณที่ช่วยทำความสะอาดบ้านนะตะ


 86. November 26th, 2008 at 11:39 pm       1234 Says:

  เราต้องชนะ รัฐบาลชั่วต้องออกไปๆ


 87. November 26th, 2008 at 11:39 pm       ไทย Says:

  ไม่มีข้าวกิน ก้อไปทำงาน ไม่มีเงินใช้ก้อไปทำงาน ไม่ใช่มาเป็นขอทาน ขอรับบริจาคแบบนี้ คนที่เค้าเดือดร้อนจริงๆมีอีกเยอะ ไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนแล้วมาขอทำทาน


 88. November 26th, 2008 at 11:48 pm       athenaz Says:

  1234
  ใชค่ะ ช่วยบอกนายไทยไม่รู้รับจ้างมาเท่าไร
  มีความเพียรในการตอแยเสียจริง !

  เดี๋ยวจะไปบริจาดซื่อจาน ASTV ส่งสัญาณไปแถวสุสานค่ะ เอาบุญ เกิดใหม่จะได้เกิดดีๆหน้อย !


 89. November 27th, 2008 at 12:24 am       PAD TU, Deutschland Says:

  โอ๊ย นายไทย อย่างี่เง่านักเลย

  ชั้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งธรรมศาสตร์ ต่อโท LSE เอกที่เยอรมัน ทำงานบริษัทฝรั่งเดือนละ ๔แสนบาท รักพธม.สุดใจ ไปร่วมพึ่งกลับมา

  ไม่รู้ว่ายังเงี้ยเนี่ยขอทานเปล่า


 90. November 27th, 2008 at 1:26 am       นภศร นนทบุรี Says:

  สงสัยคนชื่อ”ไทย”จะได้ค่าจ้างโพสคราวนี้แพงนะ

  แบบเนี้ย…ผมว่าแม้คุณฮอลล์จะกรุณาอธิบายชี้แจงเหตุผลชัดเจนเข้าใจง่ายๆยังงัย มันก็คงไม่สนใจรับฟังหรอก!!

  คิดว่า นายคนนี้(รู้สึกคนเดียวแต่แกล้งโพสมาในหลายชื่อ)คงไม่ใช่แค่เป็นพวกบัวใต้น้ำเท่านั้น แต่ว่าน่าจะเป็นพวก”หมารับใช้”รับค่าจ้างทรราชขายชาติซะหลายกะตัง จึงมาตื๊อตอแยอยู่ด้าย..น่ารำคาญจริงๆ

  พันธมิตร สู้ๆ สู้ตาย กรูไม่กลัวมรึงโว้ย!!???


 91. November 27th, 2008 at 2:10 am       กรูไม่กลัวมึง Says:

  เบื่อๆๆๆๆๆ ไอ้พวกตะแบง ดีแต่จะต่อว่าพันธมิตร
  หาเรื่องใส่ร้ายไม่เลิกไม่รา
  ใครบอกอะไรมาก็ไม่รับฟัง

  พวกมรึงไปเห่าที่อื่นไป
  เกลียดเขา แล้วมาเว็บเขาทำไม

  มาด่าเจ้าของเว็บ ด่าคนร่วมอุดมการณ์
  ไม่มีอุดมการณ์ร่วม ก็ไม่ต้องเข้ามา
  โชวความเป็นควายแถวนี้
  หรือว่าได้ค่าจ้างเห่า

  รบกวนท่านเจ้าของบล็อก กรุณาลบมันทิ้ง
  อย่าให้มันเอาไปเบิกพ่อมันได้


 92. November 27th, 2008 at 4:33 am       KATE Says:

  I am in Europe now,would like to be with Thai pad now, but I have the examination next week,but How can I send money to support Thai pad? Can I get the bannk account of someone who will bring money to help all the Thai pad?


 93. November 27th, 2008 at 6:17 am       แมลงวันสเปน Says:

  พวกคุณปิดสนามบินแบบนี้3วันก็เสียหายเป็นหมื่นล้านแล้วครับ แล้วระยะยาวมีอีกแน่นอน แค่คุณดูในข่าวฝรั่งนั่งเซ็งกลับประเทศม่ได้คนนึงเค้าอาจมีธรกิจกับไทยร้อนล้านรออยู่ นี่ติดเป็นพันๆคน นี่แค่พูดถึงคนที่ติดอยู่นะครับ ถ้ารวมเรื่องอื่นอีกมากมายจะเป็นเท่าไหร่ ช่วยไตร่ตรองด้วยครับ จบม้อบเรื่องนี้ไปถึงคุณชนะแต่ประเทศล่มจม คนตกงานไม่มีจะกินอีก คนที่เดือดร้อนไม่ใช่ใครที่ไหนเลย คนไทยรวมถึงพวกคุณด้วยนะครับ ลองคิดดูนะครับที่ผมพูดมันจริงรึเปล่า


 94. November 27th, 2008 at 7:23 am       พธม มก Says:

  ขอคาราวะจิตใจสูงส่ง เราไปรัฐสภา แล้วกลับเมื่อ 24 -11-51 เวลา 16.00 น. ดอนเมืองและสุวรรณภูมิยังไม่ได้ไปกลับมาทำงานก่อน เมื่อวานไปอู่ตะเภา ขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งพธม เราไม่ทิ้งกันสู้จนกว่าจะชนะ รักทุกคนนะ


 95. November 27th, 2008 at 7:41 am       athenaz Says:

  คนร่วมตุลาและพฎษภาทมิฬ
  ขอบคุณค่ะที่เข่ามาช่วยเป็นกำลังใจให้กันและให้ความกระจ่างแก่พวกที่แกล้งโง่

  เราเดินมาไกลแล้ว หากนายสมชายไม่ออก เป็นการย้ำว่าเขาเองไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศ ไม่ใช่เรา


 96. November 27th, 2008 at 7:44 am       Oat Australia Says:

  ลงขันกันคนละ 100 บาท จัดการกับต้นเรื่องให้จบ (ม้วนเดียวชัวร์) ปล่อยไว้ประเทศชาติก็ต้องล้มลุกคลุกคลานต่อไปเรื่อย คนที่ยอมทำเพื่อเงินจะไม่มีทางหมดไปจากโลกนี้ พวกโสเภณีในสภาจะได้ตกงานให้หมด


 97. November 27th, 2008 at 7:50 am       ขอเถอะครับ Says:

  หยุดก่อน แล้วค่อยมองปัญหา ดีมั๊ยครับ
  ทีจริงผมสนับสนุนพธม กับการโค่นระบอบทักษิณนะครับ แต่น่นต้องเป็นการล้มล้างภายใต้กฏหมายนะครับ
  ไม่ใช่ทำตัวเป็นดื้อดึงหัวชนฝา ใช้วิธีการที่ทำให้เสียหายทั้งประเทศแบบนี้ ลองคิดดูนะครับว่า ถ้าเกิดพวกคุณล้ม พรรคพลังประชาชนด้วยวิธีใช้กำลงคนเข้าว่า เนี่ย
  ถ้าเกิดตอนนั้นพรรคอื่นได้เป็นด้วยเสียงข้างมาก แล้วพวกนปก. ทำอย่างนี้บ้าง ผถามว่า แล้วความสงบสุขของประเทศไทย อยู่ตรงไหน???
  ผมคิดว่าสิ่งที่แกนนำพธม ทำอยู่นั้นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเลยยยย ลองคิดดูนะครับ ว่าพวกเขาทำกันแบบนี้ เพราะพวกเขาขัดแย้งกันเอง แล้วดึงพวกเราไปเป็นส่วนร่วมรึเปล่า???


 98. November 27th, 2008 at 8:18 am       athenaz Says:

  คุณชบา
  กลอนและดอกไม้ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่ประท้วงอยู่จุดต่างๆ ด้วยความยากลำบากแต่ยืนหยัดค่ะ
  ประกาศรายละเอียดมีประโยชน์มากเพราะมีคนเข้ามาอ่านเรื่องนี้เป็นพันแล้วค่ะ
  เมื่อวานไปดอนเมืองตรงจุดสนามบินมา ปิดทางการประชุม ครม.ขายชาติค่ะ 

  …..คุณ ญ
  …. คุณ jojo
  …. k nelumbo
  …… kponge
  ……kmimography
  …..เมืองบรมสุขเกษม
  ….คุณแสงเทียนคืนเดือนดับ
  ….Thai in UK
  …. K 1234
  …. K พันธมิตรลูกแม่โดม ณ ออสเตรีย
  …..K blackplum

  ขอบคุณmทุกกำลังใจที่นอบให้เพื่อนด้วยกันค่ะ โดยเฉพาะเพื่อน พธม.ที่มาจากจังหวัดไกล้ไกลทั่วไทย เทียนส่องใจพวกเราทำให้มีพลังค่ะ

  เหล่าผู้กล้า หยัดท้า ห่ากระสุน
  เป็นหลักดุน นำชัย ไทยทั่วหล้า
  สละชีพ เพื่อชาติ กษัตรา
  แม้ชีวา มิเสียดาย ให้รู้กัน …(ของk nelumbo)

  เราออกมา ไล่ล่า พวกค้าชาติ
  ศาสน์กษัตริย์ มันทำลาย แต่ละวัน
  เฝ้าประจัญ ดุจยามอ ย่าหยามกัน
  แผ่นดินฉัน ยอมสู้ เป็นราชพลี …


 99. November 27th, 2008 at 9:18 am       molly Says:

  ดีใจที่ประเทศไทย มีพันธมิตรอยู่…ขอบคุณพวกคุณจริงๆ
  ขอปรับนิยามราชบัณฑิต ดังนี้
  คนที่เป็นกลาง หมายถึง
  1)คนที่ไม่คิดว่าจะมีคนรักชาติจริง
  2)ไม่รู้ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม รับฟังข้างเดียว
  3)รับได้ทุกรัฐบาลที่มานั่ง เพราะไม่เคยสนใจการเมืองและไม่คิดว่าจะการเมืองชั่วจะกระทบตนเอง
  (ตราบใดที่รัฐบาลไม่ได้มาล้วงเงินจากกระเป๋าตนเองตรงๆ)
  4)ไม่เคยเสียสละอะไรเพื่อส่วนรวมเลย
  5)ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ไม่รู้จักคำว่าศีลธรรม


 100. November 27th, 2008 at 9:24 am       athenaz Says:

  ใช่ตะ ตุณ molly

  ขอบคุณที่มาช่วยบอกความจริง ให้ความชัดเจนกับพวกไร้ข่าวสารที่ถูกต้อง
  และก็บอกให้หยุดดด… ทะเลาะกัน

  สื่อก็มีแยะที่แกล้งทำตาใส ไร้จรรยาเชียวคะ !!

  คู่กรณีของเราคือรัฐบาลนอมินี …taxinomic โปรดรู้


 101. November 27th, 2008 at 9:28 am       athenaz Says:

  คุณขอเถาะครับ 103

  ยากที่จะทำอย่างคุณว่า เพราะ :

  เรื่องรัฐบาล
  รัฐตำรวจสั่งฆ่าประชาชน 7 ตค. และเลี้ยงอันธพาลนปกไว้ขู่เรา มีเรื่องของนายสมชายที่ไม่ถูกต้องตามรธน. อันนี้ตามกฏหมาย ทำไมคุณไม่เห็นหรือแกล้งไม่เห็น

  คุณให้หยุดก็เท่ากับล้มกระดานความผิดที่กากบาทไว้

  ตั้งแต่นายสมชายเข้ามาคนตายไปเท่าไร นายสมชายไร้ศักยภาพแม้แต่ ขอยำแม้แต่จะแสดงจุดยืนว่าจะทำเช่นไร หรือปรามใครได้บ้าง เพื่อให้ความเป็นชาติยังตงอยู่ ….ทุกวันนี้ เป็น failed state เพราะทุกคนก็รู้ดีว่า แกเป็นนอมินีเข้ามา จึง แบธๆๆๆ ไปวันหนึ่ง

  นปก. นรกป่วนกรุง
  อย่ามาเทียบนปก กับพวกเรา และเราก็ไม่ได้เป็นคู๋กรณีกับก๊วนอันธพาลเถื่อนเหล่านี้ เราใช้อหิงสาตอบโต้กัยการทั้งขู่ทั้ง ฆ่ารายวัน
  นปก มันก็มีทั้งแบบเป็นทางการที่ออก NBT อยู่ทุกวัน กับพวกไม่เป็นทางการก็ยิงแบบลอบกัด ขว้างระเบิดใส่เรา บุกไปตามวิทยุชุมชน คนดีในต่าจว.ที่เขาเป็นแนวร่วมรักชาติ ไล่คนเลวอออกจากอำนาจเหมือนเรา

  ขอบคุณที่แนะนำให้เราหยุด หากคุณมีความสามารถพอ มาร่วมกับเราและบอกให้นายสมชายลาออก คุณจะเห็นพวกเราสีเหลืองจะหายไปทันที !!

  อย่างนี้เรียกนั่งทับปัญหานะคะ คือมีปัญหา แล้วให้หยุดก่อน

  มาถึงเพียงนี้ต้องช่วยกันไล่ …

  เพราะเขาเองก็ทำตัวเป็น failed state อย่างชัดเจน !!


 102. November 27th, 2008 at 9:37 am       maddog Says:

  คห.ที่ 76 คนไม่เห็นด้วย

  ก็คงจะจริงตามชื่อคุณ คือไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นอะไรเลย บอดสนิท
  นี่ไงล่ะประชาธิปไตย ที่คุณพล่ามหา
  พวกมันโกงบ้านกินเมือง คนส่วนมากที่เลือกมันเข้ามากลับวางเฉย คุณและเราก็รับผลกระทบจากเรื่องนี้
  พวกเราลุกขึ้นมาต่อต้านพวกมัน จนบ้านเมืองเกิดความเสียหาย คุณและเราก็รับผลกระทบจากเรื่องนี้

  นี่แหละประชาธิปไตย ทุกๆ คนต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกหรือไม่เลือก
  หากคุณเข้าใจคำว่า ประชาธิปไตย ตามที่พล่าม ที่พ่นออกมา คุณก็น่าจะรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบ
  และคุณก็ไม่สิทธิที่จะละเมิดสิทธิในการ Copy แล้วส่งของ คุณ Thai in Uk


 103. November 27th, 2008 at 10:11 am       tik Says:

  นายไทย คนไทยที่ไม่มีสามัญสำนึก พวกชิงหมาเกิด อ้างแต่ว่าพันธมิตรทำประเทศชาติเสียหาย ไปอยู่กับพ่อมึงที่ดูไบ ไป๊!


 104. November 27th, 2008 at 10:37 am       BB Says:

  ความคิดเห็นที่ 109 “haha” ใช่ค่ะ คุณควรไปพบจิตแพทย์ด่วนเลยค่ะ แล้วไม่ต้องกลับมาให้รกบอร์ดอีกเลยค่ะ ควาย


 105. November 27th, 2008 at 10:41 am       BB Says:

  ความคิดเห็นที่ 111 “zz” มึงก็อีกตัวค่ะ ปิดหูปิดตาอยู่ได้ เรือมันรั่วมานาน เพราะมันโกงกันไปเป็นแสนล้าน แดกงบประมาณกันจนพุงกาง แค่มันลาออก จบ!!! พันธมิตรไม่ออกไปประท้วงให้เหนื่อยหรอก มีหัวไว้กั้นหูจริงๆมึงนี่!!!


 106. November 27th, 2008 at 10:57 am       ไม่ใช่แม้วมันดป็นม้ง Says:

  ไอ้คว_ายตัที่92กับไอ้กวนตีน(มันไม่สมควรใช้คำกวนอู)พวกมรึงไปกินปลาให้มากๆจะได้ฉลาดแล้วคิดได้มาร่วมกับพันธมิตร


 107. November 27th, 2008 at 11:21 am       npcpepper Says:

  ผมว่าคนเป็นกลาง แบบโง่ๆ ไม่รู้ห่าไรเลยนี่ สมควรส่งไปเขมรให้หมดเลย ไปโดน ตำรวจ ทรราชไล่ออกจากบ้านโดยที่ออกมาประท้วงก้โดนยิงตาย น่าส่งไปเขมรให้หมดเลย กลางกลวง โง่บัดซบไม่เจียมกะลาหัว ออกมาเพ้อเจ้อไร้จุดหมาย มีนิ้วไว้เปิดคอมอย่างเดียวอะพวกไอ้กลางกลวง โง่บัดซบ รับข้อมูลไม่รอบด้าน แต่คิดว่ากุรู้ทุกอย่าง บัดซบ โง่ในกะลาของแท้ ไปตายซะ ไปอยู่เขมรให้หมด ให้โปลโป๊ดยิงทิ้งซะยังจะดีกว่า


 108. November 27th, 2008 at 11:32 am       k9-สุวรรณภูมิ Says:

  พวกกลางกลวง โง่บัดซบไม่เจียมกะลาหัว ออกมาเพ้อเจ้อไร้จุดหมาย มีนิ้วไว้เปิดคอมอย่างเดียว ไอ้พวกนี้ รับข้อมูลไม่รอบด้าน ดูแต่ Free ทีวี แต่คิดว่ากุรู้ทุกอย่าง บัดซบ โง่ในกะลาของแท้ ไปตายซะ


 109. November 27th, 2008 at 11:42 am       รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Says:

  ไอ้ครอบครัวชินวัตร และโคตรของมันทำไมถึงหน้าด้านอยู่ได้ ปากบอกรักชาติ แต่มึงก็ยังเสียดายการโกงกินอยู่ หน้าด้านทั้งตระกูลวงศ์สวัสดิ์ ตระกูลมาดาพงษ์ และไอ้โคตรเลวคือชินวัตร ขอให้มันมีแต่ความฉิบหายทั้ง โคตร ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนหน้าด้านอย่างนี้เลยพูดแต่คำว่า ไม่ยุบ ไม่ลาออก มึงก็รวยล้นฟ้าแล้ว แดกกี่ชาติ ก็ไม่หมด จะโลภไปถึงไหน ผลบาปที่พ่อแม่ทำ มันจะตกไปถึงลูก ๆ มึง เวรกรรมมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้มึงก็เหยียบแผ่นดินไทยไม่ได้แล้ว อีโหนก ผัวมันก็ไปมีน้อย ลูกชายก็ติดยา เป็นพวก 2 เพศ อีกหน่อยลูกสาวพวกมึงอาจจะต้องถูกข่มขืน เพราะเวรกรรมที่พ่อแม่มันก่อไว้


 110. November 27th, 2008 at 11:48 am       รักพ่อหลวง Says:

  ไอ้ครอบครัวชินวัตร และโคตรของมันทำไมถึงหน้าด้านอยู่ได้ ปากบอกรักชาติ แต่มึงก็ยังเสียดายการโกงกินอยู่ หน้าด้านทั้งตระกูลวงศ์สวัสดิ์ ตระกูลมาดาพงษ์ และไอ้โคตรเลวคือชินวัตร ขอให้มันมีแต่ความฉิบหายทั้ง โคตร ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนหน้าด้านอย่างนี้เลยพูดแต่คำว่า ไม่ยุบ ไม่ลาออก มึงก็รวยล้นฟ้าแล้ว แดกกี่ชาติ ก็ไม่หมด จะโลภไปถึงไหน ผลบาปที่พ่อแม่ทำ มันจะตกไปถึงลูก ๆ มึง เวรกรรมมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้มึงก็เหยียบแผ่นดินไทยไม่ได้แล้ว อีโหนก ผัวมันก็ไปมีน้อย ลูกชายก็ติดยา เป็นพวก 2 เพศ อีกหน่อยลูกสาวพวกมึงอาจจะต้องถูกข่มขืน เพราะเวรกรรมที่พ่อแม่มันก่อไว้ ขอให้พวกมึงมีแต่ความฉิบหาย วายวอด พวกมึงไม่เคยคิดสงสารในหลวงของพวกเราเลย มึงรู้ไหมว่าท่านจะคิดอย่างไรที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ พวกมึงเห็นแก่ตัว ฉิบหายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


 111. November 27th, 2008 at 11:51 am       พ่อหลวงของเรา Says:

  กูอยากจะบอกไอ้พวกสัตว์นรกจังเลย ว่าทำไมมีงถึงดื้อด้านไม่ยอมลาออกจากรัฐบาล ไอ้โนริตะมีงทำไมไม่ใช้ความเป็นผู้พิพากษา


 112. November 27th, 2008 at 11:53 am       โง่แล้วยังเพ้อเจ้อ ไปตายซะ Says:

  พวกกลางกลวง โง่บัดซบไม่เจียมกะลาหัว ออกมาเพ้อเจ้อไร้จุดหมาย มีนิ้วไว้เปิดคอมอย่างเดียว ไอ้พวกนี้ รับข้อมูลไม่รอบด้าน ดูแต่ Free ทีวี แต่คิดว่ากุรู้ทุกอย่าง บัดซบ โง่ในกะลาของแท้ ไปตายซะ


 113. November 27th, 2008 at 11:58 am       darkloard Says:

  เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

  ได้โปรดถนอมตัว รักษาสุขภาพกันด้วยนะ พธม. เป็นห่วงจริงๆ


 114. November 27th, 2008 at 12:27 pm       สุวัจน์ ปรัชญาเศรษฐ์ Says:

  ข้อให้ เดินทางด้วยใจที่เป็นธรรมตลอดสาย
  ข้อให้เอาความดีชนะความชั่วร้ายทั้งปวงให้ได้เร็วฟลัน


 115. November 27th, 2008 at 12:31 pm       Yui Says:

  ไอ้พวก โง่ บ้านเมืองเสียหายแสนล้านก้อพวกมึงนี่แหละ ไอ้เชี่ยพันธมิตร


 116. November 27th, 2008 at 12:44 pm       ton Says:

  ผมมีข้อเสนอแน่ะให้กับ พธม กรุงเทพ ที่อยู่ไม่ไกลจากทั้งสองสนามบิน หรือมีที่ทำงานที่ไม่ไกลจากทั้งสองสนามบินครับ คือ ให้ท่านกับบ้านก่อนก็ได้ในตอนเย็นๆ และเก็บข้าวของที่จะทำงานในวันรุ่งขึ้นมาไว้ในรถของท่าน พอค่ำๆหลังจากทานข้าวอาบน้ำเสร็จ ก็ให้ท่านขับรถไปที่สนามบินหรือสถานที่ใดก็ได้ที่ พธม ชุมนุมอยู่ ท่านก็ไปนั่งฟังปราศัย พอง่วงๆ ก็เข้าไปนอนพักผ่อน หลับซะ แล้วตื่นมาแต่เช้ามืดหน่อย เพื่อที่จะขับรถไปทำงาน(ถ้าที่ทำงานท่านสะดวกมีที่พออาบน้ำได้ยิ่งดีครับ) แล้วสะสางภาระกิจการงานของท่านให้เรียบร้อย พอตกเย็นก็กลับบ้านทำภาระกิจที่บ้าน ค่ำๆก็ออกมาร่วมชุมนุมกับ พธม กันได้อีกน่ะครับ งานเราก็ไม่เสีย ให้คุณมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านก็ไม่สามารถที่จะไปนอนในสนามบิน ไปนั่งฟังนอนฟังปราศัย ในสนามบินพร้อมกับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์อีกเป็นหมื่นๆคนได้น่ะครับ ผมก็จะเริ่มทำอย่างนี้ทุกๆเย็น เพราะที่ทำงานผมอยู่ที่แยก อสมท เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง ดอนเมือง และสุวรรณภูมิพอดี ส่วนบ้านอยู่วงเวียนใหญ่ น้องสาวผมทำงานอยู่แถว สีลม เช้าก็จะขับมาที่ทำงานเพื่ออาบน้ำ(ให้น้องผมมันอาบที่ทำงานผมด้วยน่ะ) แล้วก็จะขับไปส่งที่รถไฟฟ้าใต้ดินพระรามเก้า เพื่อไปทำงาน เห็นไหมครับไม่เสียงานด้วยน่ะ ต้องช่วยๆกันอย่าให้กำลังคนเราน้อยน่ะครับ พธม ต่างจังหวัดที่มาเขาเสียสละกว่าเราเยอะน่ะครับ สู้ๆครับ


 117. November 27th, 2008 at 12:45 pm       เช่นไอ้ Yui เป็นต้น Says:

  พวกเป็นกลาง โง่บัดซบไม่เจียมกะลาหัว ออกมาเพ้อเจ้อไร้จุดหมาย มีนิ้วไว้เปิดคอมอย่างเดียว ไอ้พวกนี้ รับข้อมูลไม่รอบด้าน ดูแต่ Free ทีวี แต่คิดว่ากุรู้ทุกอย่าง บัดซบ โง่ในกะลาของแท้ ไปตายซะ


 118. November 27th, 2008 at 1:08 pm       ize Says:

  สู้ๆครับ พธม.

  ผมเป็นกำลังใจให้


 119. November 27th, 2008 at 1:19 pm       ฅนจริง Says:

  ถ้าได้การเมืองใหม่ แล้ว นปก ไม่พอใจ

  ทำแบบเดียวกันก้อเอาเลยครับ

  ชุมนุมครึ่งปี หาคนมาแสนคน ไปล้อมสนามบิน

  เอาให้ได้แบบนี้นะครับ


 120. November 27th, 2008 at 5:17 pm       prypilas Says:

  สวัสดีครับพี่ athenaz
  ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่จะเข้ามาอ่านหรือเปล่า
  แต่ยังงัยก็ฝากข้อความทิ้งไว้ก็แล้วกันนะครับ

  พอดีคุณ septimus ได้เข้ามาบอกผมว่า
  เรื่องที่พันธมิตรบุกยึดสถานที่ต่างๆ รวมถึงสุวรรณภูมิ
  คนต่างชาติ และสื่อต่างชาติค่อนข้างที่จะสบสนมากว่า
  พันธมิตรทำไปเพื่ออะไร เพราะข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
  ของฝ่ายพันธมิตร ก็ดูจะขาดแคลนเสียเหลือเกิน
  ถ้าพี่พอมีเวลา จะลองเขียนบทความชี้แจงซักนิดก็น่าจะ
  มีประโยชน์ไม่น้อยอ่ะครับพี่
  พี่คิดว่างัยอ่ะครับ


 121. November 27th, 2008 at 7:14 pm       athenaz Says:

  พวกเพื่อนร่วมฃาติที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของเรา ในการยึดสนามบินทั้งสองแห่ง โดยเข้ามาในบล็อกที่ฉันเขียนไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์

  หากความเข้าใจพื้นฐานในการปู้บี่ปู้ยำฃาติของนักการเมืองนอมินี ที่ต้องพยายามทำทุกทางเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจ อันไม่ชอบธรรม ขายชาติไปวันวัน ของคุณมีจำกัด เป็นเพราะไม่เคยสนใจข่าวสารการเมือง ไม่อยากเคยรู้ว่าการบริหารงานที่มีการโกงกินกันอย่างมโหฬาร เป็นมหากาพย์ของชาติไปแล้วนั้ ก่อเกิดผลร้ายต่อประเทศอย่างไรบ้าง ??

  ๐ เป็นตัวเงินเท่าไร
  ๐ เป็นจริยธรรมของชาติที่สูญเสียไประหว่างทางที่ไม่สามารถประเมินเป็นเงินได้นั้น มีอะไรบ้าง
  ๐ เป็นความสูญเสียโอกาสในการสร้างชาติ และเศรษฐกิจ ที่มิอาจประเมินได้ มีกี่รายการ
  ๐ เป็นการทำลายค่านิยมให้ลุกหลานในยูคต่อไป ไม่สามารถประเมินได้นั้นเท่าไร
  ๐ เป็นการสร้างค่านิยมพวกมากลากไป ทั้งในวงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่นไม่ให้คนพึ่งตัวเอง โปรยเงินรากหญ้า จัดงบให้เฉพาะจังหวัดที่มีสส. พรรครัฐบาล ส่งงบงานให้ครอบตรัวญาติทำกันเอง
  ๐ ละเลยการปฏิบัติ และเลือกปฎิบัติ ขึ้นกลับว่าจะเสีย – ได้ ผลประโยชน์เท่าใด
  ๐ สร้างความแข็งแรงให้ระบบทุนนิยมสามานย์ (ทั่วโลกใน ปท.ใหญ่ๆ กำลังจะเข้าแถวเรียงหน้ากระดานตายเพราะระบบนี้ที่มันบูชาหนักหนา และละเลยสร้างจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง)
  ๐ ละเลยและกระทำเสียเองในเรืองหมิ่นสถาบันฯ เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีคนไทยที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยอมได้
  ๐ ภาวะไร้กฏหมายบังคับใช้ในกรณีความอาญา ประชาชนถูกไล่ติ ไล่ยิง ทั้งจากรัฐและจากอันธพาลที่รัฐตั้งไว้ ก็เข้าเกียร์ว่าง ไม่ทำอะไร ปล่อยให้เกิด riot state… เป็น failed state…

  นี่คือเท่าที่คิดได้ มันยังมีแยะกว่านี้… ไม่ได้เรียบเรียงไว้

  หากรัฐบาลนอมินี คัวแทนระบบนี้(ที่นายเหนือหัวก็กลายเป็นนักโทษสัมพเวสี ร่อนไปร่อนมา คอยด่าทอแผ่นดินเกิดของตัวเอง) ยังอยู่ต่อไป ความเสียหายที่เป็นรูปธรรมจะมหาศาลเกินประเมิน (เพราะที่ทำไว้ก็สูดคณานับ แถมเป็นทรัพย์ที่ยังอายัด คดีความที่สิ้นสุด และ คดีที่รอขึ้นศาล ฯลฯ – ต้นทุนของมันสูง)

  ก๊ลองใช้ฝ่าเท้าพิจารณากันดู ว่าจะให้เขาอยู่ต่อไป บูฃากันต่อไป ?

  เรามาทำนี่ มันสบายนักหรือ ไม่มีศักยภาพด้วยจำนวนผู้เห็นเหมือนกัน มากพอ แถมต้องคอยบกระสุน หลบระเบิด สนุกนักหรือคุณ ??
  ตายไปเท่าไรแล้ว หรือไม่รู้ ? เจ็บสาหัสอีกเท้าไร ?
  นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะคุณ
  ที่ทั้งตำรวจเลวทำตามคำสั่งให้มาสลายเรา
  และที่รัฐเลี้ยงอันธพาลสถุลของนอกพรรคและในพรรคไว้อีกคณานับ

  นี่แหละประเทศไทยของพวกเรา !!?

  นี่ไม่นับรวมเรื่องเขาพระวิหารที่รัฐบาล พปช.ทำไว้งามหน้า สมบัติชาติไม่ปกป้อง !!

  หากในสมฃายไม่ออกงานนี้

  ทั้งที่เราปิดหัวใจของประเทศ (ประเทศไม่ตาย แค่อยู่ ICU ต้อ อยู่มานานตั้งแต่สมัยนายเหลี่ยมแล้ว…ต่ออีกหน่อยจะเป็นไร !!) คนไม่เห็นด้วย พันสองพัน มันทำไม่ได้หรอกคุณ !!

  แสดงว่าเขาคงต้องการให้ประเทศชาติเสียหาย แสดงว่าเขาต้องการปกป้องแต่ตำแหน่งให้คงอยู่ เพื่อแก้กติกาให้เป็นผลดีต่อพี่เขยหน๊คำสั่งศาลของเขา …

  ข้องใจเข้ามาขอข้อมูลใหม่ได้นะคุณ

  หาความรู้เพิ่มนะ

  http://mblog.manager.co.th/athenaz/th-37502/


 122. November 27th, 2008 at 7:29 pm       athenaz Says:

  K Kate

  Thank you for your kind support, I will get in touch with the Bank account of PAD soon kha, I hope yr email is in the server.

  We are so tired of explaining those pretend not knowing info on Taxinomic…or otherwise, they are also nominee themselves !!

  thanks agin kha


 123. November 27th, 2008 at 7:48 pm       athenaz Says:

  พรายคะ
  ขอบคุณที่แวะเข้ามา มีพวกผีป่วน และทายาทอสูรแยะ !

  วันนี้ไปดอนเมืองมา ตอนบ่ายแก่จะกลับคนเริ่มแยะต่ะ
  ไปคนเดียว แฟนไม่ว่าง ติดต่อเพื่อนไม่ได้

  ความเห็นที่บอกก็น่าสนใจ
  แต่บลอ๊กนี้คนไทยอ่านนี่นา
  พวกรับจ้างป่วนนะแยะนะ หากเขียนแล้วฝรั่งที่ไหนจะมาอ่าน ยกเว้นเรื่องยังไม่จบ ก็ไปแถวดอนเมือง สุวรรณภูมื อาจเป็นประโยชน์บ้าง แบบตัว ตัว

  พี่ว่าฝรั่งมันก็โง่ระดีบนึง
  ยึดหลักการ เพราะบ้านเขาไม่มีซื้อเสียงเป็นขบวนแบบนี้ อีกอย่าง การบริหารโดยทั่วไป โปร่งใส องค์กรตรวจสอบทำงานได้ ไม่มีใครจ้าง ใครจ้างโดนหนัก !!

  พรายคิดว่ายังไงคะ?


 124. November 27th, 2008 at 8:08 pm       prypilas Says:

  ผมว่าถ้าส่งเป็น FW mail ก็น่าจะพอได้นะครับพี่
  น่าจะกระจายออกไปได้มากพอสมควร
  บอกตรงๆ ว่าสำหรับผมเองเวลาที่ต้องอธิบายให้เพื่อนฝรั่งฟัง
  ก็ลำบากอยู่มากๆ อ่ะครับพี่ ไอ้พูดคุยธรรมดายังพอไหว
  แต่ศัพท์แสงที่จะอธิบายให้เคลียร์นี่ เกินแรงตัวเองจริงๆ ครับ
  พี่คิดว่าจะดีมั๊ยครับ


 125. November 27th, 2008 at 8:57 pm       pijika Says:

  การออกหน้าเสื่อ มาอยู่หน้าเว็บนี่
  เหนื่อยเหมือนกันนะคะ พี่…

  เป็นกำลังใจให้ค่ะ


 126. November 27th, 2008 at 9:11 pm       athenaz Says:

  Thanks so much
  K Oat Austarlia น่าสนใจ เสนอแกนนำ 555
  Khun PAD TU Deutschland
  K พธม มก
  K นภศร
  K maddog
  K tik
  K BB
  K npcpepper
  K9 สุวรรณภูมิ
  K Darkloard
  คุณสุวัจน์ ปรัชญาเศรษฐ์
  K Yui
  K Ton
  K ize

  ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจให้เพื่อเราสู้ๆต่อไปที่บล๊อก และมาช่วยป้องกันนรกป่วนกรุงให้ด้วยความจริงใจค่ะ


 127. November 28th, 2008 at 4:55 pm       โอ้ละหนอ Says:

  รัฐบาลชั่วใช้เวลาโกงกินตั้งนานกว่าจะได้แสนล้าน ต้องคิดหาวิธีตั้งนาน
  พันธมิตรของแท้แน่นอนกว่า ทำอะไรไม่ต้องคิด สามวันสูญเงินแสนล้าน ส่งออกไม่ได้ นำเข้าไม่ได้ ออกไม่ได้ เข้าไม่ได้ ปิดประเทศ เคยคิดจะถามความเห็นของคนที่เค้าเดือดร้อนมั่งรึเปล่า เค้าไม่ได้ชอบรัฐบาล ไม่ได้เกลียดพันธมิตร แต่ต้องทำธุรกิจ ต้องไปเรียนหนังสือ รู้นะว่ารักประเทศไทย แต่ คนที่เค้าเดือดร้อนเค้าจะทำไงล่ะคับ


 128. November 29th, 2008 at 6:25 am       hanzen Says:

  ขอก๊อบมาแป๊ะ นะพี่นะ

  ถ้าพวกกูไม่ปิดสนามบิน แล้วจะให้พวกกูไปปิดสนามเปตองหรือไงวะ? หรือจะให้ไปปิดสนามชนไก่? ทำเนียบกูก็ยึดมาแล้ว สภากูก็ปิดไปแล้ว แม่งยังไม่ยอมออก แล้วจะให้พวกกูทำยังไง

  อย่ามาทำตอแหลว่าเห็นใจคนไม่ได้เดินทาง คนกลับบ้านไม่ได้ แค่นี้มันไม่ตายหรอก ทีพวกกูโดนระเบิดตาย โดนยิงจนแขนขาดขาขาด โดนลอบยิงตายไปไม่รู้กี่คนแล้ว พวกมึงเคยเห็นใจพวกกูบ้างมั๊ย ตอนพวกกูโดนกระทำพวกมึงออกมาเห่าอะไรบ้าง? ตอนนี้ทำเป็นโวยวายว่าเศรษฐกิจพัง บ้านเมืองเสียชื่อ

  ทีพวกมึงมีนายกที่สั่งฆ่าประชาชนได้อย่างหน้าตาเฉย มึงคิดว่าบ้านเมืองมันน่าเชิดชูมากนักหรือไง มึงลองไล่ดู รมต.รายตัวซิว่า มีใครมีความรู้ มีใครมีความสามารถพัฒนาประเทศได้บ้าง มึงไปดูนโยบายเศรษฐกิจสิแล้วชี้ให้ดูหน่อยสิว่านโยบายอันไหนดีบ้าง มีแต่ตั้งงบประมาณขาดดุล เป็นแสนล้าน มีทุจริตพิรุธแทบทุกโครงการ

  ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถเมล์ โครงการแจดโน๊ตบุคเด็ก รมต.ศึกษาเอางบหลวงไปแต่งเมีย รมต.ต่างประเทศไม่กล้าไปพูดกับพวกAsian ไอ้เหลิมที่ไม่มีความรู้ทางหมอเหี้ยอะไรเลยไปคุมกระทรวงศึกษา แล้วมันก็ดันลูกหลานลิ่วล้อมันเข้ามารับตำแหน่ง

  น้ำมันโลกลดลงไปกว่า200% แล้ว แต่ราคาน้ำมันค่อยๆขยับๆลงทีละนิด แต่จะขึ้นราคา LPG อ้างว่าค่าการตลาดไม่พอ แค่มึงกินส่วนต่างราคาน้ำมันที่ลดลงนี่ ปตท.ก็ได้หลายหมื่นเผลอๆเป็นแสนล้านแล้ว มึงมีนายกหน้าด้านที่พูดว่าทักษิณไม่ได้ทุจริต แต่ทำผิดกฏหมายปปช.เฉยๆ แล้วพวกมึงรู้กันบ้างมั๊ยว่า ปปช. ย่อมาจากอะไร มีอีกหลากหลายอย่างที่ทำลายชื่อเสียงประเทศชาติ

  ที่สำคัญคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพที่อีดอกเพ็ญพูดก็ไม่เห็นมีหมาตัวไหนทำอะไร พวกมึงเคยฟังอีดาตอร์ปิโดพูดมั๊ย ว่ามันพูดว่าอะไรบ้าง ถ้าไม่เคยฟังก็ไปหามาฟังซะ แล้วถ้ามึงฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรแสดงว่าพวกมึงไม่ใช่คนไทยแล้วโว๊ย….


 129. November 29th, 2008 at 11:38 am       athenaz Says:

  Hanzen ไปไหนนะวันนี้ ?

  เดี๋ยวจะออกไปรวมกันที่ทำเนียบ
  ติดต่อชาลีไม่ได้
  เมื่อวานไปสุวรรณภูมิคนเดียว อบอุน เพื่อนๆแยะมากกก… กำลังใจดี พี่ออกมาก่อนที่จะดึก กลัวเหมือนกัน แต่ขับเลนขวายาวไปออกพระราม 9….

  cop มาปะได้ สู้เสร็จจะเขียนถล่ม ปตท.
  เคยอยู่มาสมัยเป็น้ำดี ไม่ขายชาติ ค้ากำไร เอาเปรียน ปชช. ขายตัวให้ทรราชย์


 130. November 29th, 2008 at 11:40 am       athenaz Says:

  พราย
  เสร็จกิจแล้วค่อยทำนะ
  ยังคงไม่สายเกินไปในเรื่องการให้ความจริง !!

  pijika
  ให้กำลังใจกันและกัน คืนก่อนมีถล่ม ทำงานอยู่รึเปล่า ?

  ด้วยความห่วงใย …Do your best and take care ka. 🙂


 131. November 29th, 2008 at 11:44 am       athenaz Says:

  โอ้ละหนอ 127

  ใตรบอกว่ามันโกงเป็นเงินแสนล้านอย่างเดียว ?
  มันเลวอย่างอื่นตั้งแยะ
  นายแกล้งโง่ หรือโง่จริง ฉันก็ไม่สนใจจะบอก เพราะข้อมูลต่างๆมันเปิดมาหมด

  หากไม่รู้ก็จงอยู่กับความไม่รู้ต่อไป
  คนบ้านนอกเดี๋ยวนี้รู้ตวามเลวหมดและมาจากจังหวัดไกลแค่ไหนทั่วปท.

  poor you, guy !


 132. March 11th, 2009 at 12:34 am       chairojt Says:

  mblog.manager.co.th


 133. March 11th, 2009 at 12:47 am       chairojt Says:

  การต่อสู้ของผู้กล้า “พันธมิตรฯ”

  ก้าวด้วยใจ ไปด้วยจิตร อิสระ

  การเมืองใหม่จะต้องนำด้วย “ธรรมะ”

  ถึงแม้จะสุดทางที่ “สุวรรณภูมิ”


 134. March 11th, 2009 at 1:02 am       chairojt Says:

  ก้าวต่อไป ก้าวต่อไปด้วยใจมั่น

  ร่วมฝ่าฟัน ผองภัย ไม่หวั่นไหว

  พันธมิตรฯ หล่อรวมหลอมดวงใจ

  ก้าวต่อไป ฝ่าต่อไป จนสุดทาง


You must be logged in to post a comment.