…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันแห่งความรักและความผูกพัน

December4

 

 

 

 

.

 

 

 

จะมีความยิ่งใหญ่ใด มากไปกว่า ความยิ่งใหญ่ในใจแห่งความจงรักภักดี

แด่องค์เหนือหัวของปวงชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมี

แต่ย่อมไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรัก ความห่วงใยจากองค์ราชันของเราชาวไทย

ที่พระองค์ทรงมอบให้แก่พสกนิกร   ทรงรักไพรฟ้าทั่วเขตคาม

ทุกโมงยามทรงห่วยใย ที่เรารับรู้ได้ทุกคน

บทเพลงประโยคที่ทำให้ข้าพเจ้าตื้นตันใจในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น

ที่ประจักษ์ตั้งแต่เล็ก จนเติบใหญ่ เจริญวัย …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สายเหงื่อไหลหยดลงดิน

ให้ไม้ต้นโตออกผล

ทุกแห่งหนต้นโตงามร่มเย็นทั่วไทย”

 

 

และ

 

 

“เนิ่นนานปีที่ผ่านมา ท่านเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่” …

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอนำบันทึกอันทรงคุณค่า    เตือนให้เราได้ตระหนักถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและตราตรึง

ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยของบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร

อดีตนายตำรวจประจำราชสำนักซึ่งเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยจนได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้านายตำรวจราชสำนักตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๓

 

 

 

 

…..

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันแห่งความรักและความผูกพัน” 

 

 

 

 

 

… เมื่อผมเริ่มเข้าไปรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นั้น

สถานการณ์บ้านเมืองวิกฤต การคุกคามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นไปอย่างรุนแรง และลุกลามออก

ไปยังหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และบาง ส่วน ของภาคกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าความวิกฤตของสถานการณ์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพระราชกรณียกิจ ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแปรพระราชฐานเสด็จ ฯ ไปประทับต่างจังหวัด และเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมประชาชน

ในทุกภาค โดยไม่ทรงพระวิตกหรือหวาดหวั่นในอันตรายที่อาจจะเกิดแก่พระยุคลบาท

 

 

 

 

ตรัสแล้วตรัสอีกว่า ประชาชนอยู่ที่ไหน ต้องเสด็จ ฯ ที่นั่น และก็ทรงทำเช่นนั้นจริง ๆ

 

 

 

 

สมัยนั้นการคมนาคมไม่เจริญและสะดวกเหมือนสมัยนี้   แม้รัฐบาลจะจัดเครื่องบินและ เฮลิคอปเตอร์

ถวายเป็นพระราชพาหนะ      แต่เมื่อเสด็จ ฯ ถึงปลายทางแล้ว ก็ยังต้องเสด็จ ฯ ต่อโดย รถยนต์ไปตาม

ถนนหนทาง ซึ่งบางสายเป็นทางลำลองและทุรกันดาร หมู่บ้านหลายหมู่บ้านไม่มีถนนสำหรับรถยนต์

และต้องทรงพระดำเนิน (เดิน) เข้าไป   แต่พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงพระอุตสาหะ

ทรงพระดำเนินไปจนถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมเขาจนถึงตัวและถึงครัวเช่นนั้น

ถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องแปลว่าหาคะแนนเสียงเพื่อการเลือกตั้ง

แต่ไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่พระเจ้าอยู่หัวจะทรงทำเช่นนั้น

เพราะทรงอยู่ในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ที่ไม่ต้องอาศัยคะแนนเสียงแต่อย่างใด

พระราชประสงค์ในการเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมมีอย่างเดียว

คือเพื่อทรงศึกษาให้เห็นปัญหาหรือทุกข์ของประชาชนด้วยพระองค์เอง

เพื่อจะได้หาทางช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาทุกข์ให้เขา

 

 

 

 

 

ในตำแหน่งและหน้าที่นายตำรวจราชสำนักประจำ  ผมต้องตามเสด็จ ฯ ถวายความปลอดภัย

ไปทุกแห่งทั่วประเทศ ในช่วงเวลาประมาณ ๑๒ ปี ที่ผมอยู่ในตำแหน่งและหน้าที่นั้น ผมได้ตามเสด็จ ฯ

ไปทุกจังหวัดและทุกอำเภอในประเทศไทย บางจังหวัดบางอำเภอมากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะฉะนั้น ผมจึง

มีบุญได้เห็นความมานะบากบั่นและความอุทิศพระวรกายของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ บรมราชินีนาถ

อย่างใกล้ชิด   จะเสด็จ ฯ ที่ไหนก็ตาม เจ้าหน้าที่พยายามที่จะถวายความสะดวก จัดทีประทับและ

ที่เสวยให้ แต่ในหลายกรณีก็ทำได้ยากเพราะภูมิประเทศและสถานการณ์บังคับ       จึงต้องประทับ

ใต้ร่มไม้และเสวยข้าวห่ออยู่เสมอ ๆ   และก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่า ไม่เป็นปัญหาสำหรับพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดูประหนึ่งว่าทั้งสองพระองค์ทรงผ่านการฝึกภาคสนามอย่าง ทหารหรือ

ตำรวจมาแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งสองพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ในการบริหารพระวรกายและทรงออกพระกำลังอย่างสม่ำเสมอ 

แม้กระนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ยกเว้นผู้ใด        พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงทรงพระ

ประชวรเป็นครั้งคราว   บางครั้งก็เบาบางครั้งก็หนัก   จะเห็นว่าต้องเสด็จ ฯ ประทับ ณ โรงพยาบาล

ศิริราชมานาเป็นเวลาถึง ปีแล้ว   แต่ผู้ใกล้ชิดพระยุคลบาทยืนยันว่า แม้จะทรงพระ ประชวรและ

ไม่ทรงสามารถจะเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมประชาชนได้อย่างแต่ก่อน   แต่ทั้งสองพระองค์ก็ยัง ทรงติดตาม

ศึกษาปัญหาและทุกข์ของประชาชนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่หยุดยั้ง        เจ้าหน้าที่ยังต้องกราบ

บังคมทูลรายงานให้ทรงทราบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ และยังพระราชทาน

คำแนะนำในการแก้ปัญหาของประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้นและตราตรึงระหว่างพระเจ้าอยู่หัว    สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

และประชาชนนั้น     จะเห็นได้จากจำนวนคนไทยที่เดินทางจากทุกสารทิศไปยังโรงพยาบาล

ศิริราชทุกวัน   เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายดอกไม้และของเยี่ยม

 

 

 

 

 

ในตอนเช้าวันพรุ่งนี้ วันพุธที่ ๕  ธันวาคม   อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่วันพระราช สมภพเวียนมาถึงเป็นครั้งที่ ๘๕

เมื่อเสด็จ ฯ ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

โลกจะได้เห็นประจักษ์พยานของความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้นและตราตรึง

ระหว่างพระมหากษัตริย์และ ประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

ผมขอร่วมกับพี่น้องคนไทยทั้งชาติ น้อมเกล้า ฯ ถวายชัยมงคล

ขอจงทรงพระเจริญ

 

 

บันทึก : athenaz

๐ ขอบพระคุณบทความโดย พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร

 

 

 

 

 

 

๐ อ่านพระราชประวัติ

ย้อนเวลา ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ : พระบารมีปกไทย

http://mblog.manager.co.th/athenaz/th-83847/

   

พระราชประวัติของในหลวง (ร.๙)และภาพหายาก

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2335754

by posted under Uncategorized | 63 Comments »    
63 Comments to

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันแห่งความรักและความผูกพัน”

 1. December 4th, 2012 at 9:43 pm       athenaz Says:

  บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

  คำร้อง-ทำนอง : ธานินทร์ เคนโพธิ์
  เรียบเรียงดนตรี : ภิทรู พลชนะ
  ควบคุมการผลิต : วรรธนา วีรยวรรธน
  …………………….

  รักที่ยิ่งใหญ่และยืนยง
  คือรักจากองค์เหนือหัวของไทย
  รักไพรฟ้าทั่วเขตคาม
  ทุกยามท่านทรงห่วยใย
  ในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคน

  รักที่เราซาบซึ้งพระนาม
  รักเพื่อความสุขของปวงชน
  สายเหงื่อไหลหยดลงดิน
  ให้ไม้ต้นโตออกผล
  ทุกแห่งหนต้นโตงามร่มเย็นเย็นทั่วไทย

  พระองค์เหนื่อยแค่ไหนใครรู้บ้าง
  เพศภัยไทยมีทุกข์ปัดเป่าให้หาย
  เนิ่นนานปีที่ผ่านมา ท่านเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่
  มาร่วมใจ ส่งพลังให้ท่านชื่นใจสักครั้ง

  เปล่งเสียง…คำว่ารักให้ดังออกมา
  เปล่งวาจา…แสดงความรักพระองค์ให้ดัง
  ก้าวเท้าตามพ่อไปสืบสานงานของท่าน
  พร้อนกันทำหน้าที่ของลูกที่ดี

  เปล่งเสียง…คำว่ารักให้ดังก้องไกล
  สุดแรงใจด้วยใจรักด้วยแรงศรัทธา
  จะขอปฎิญาณมั่นคงไว้ซึ่งความดี
  ภายใต้ร่มเงาแห่งนี้จะมีความรัก

  เปล่งเสียง…คำว่ารักให้ดังออกมา
  เปล่งวาจา…แสดงความรักพระองค์ให้ดัง
  ก้าวเท้าตามพ่อไปสืบสานงานของท่าน
  พร้อนกันทำหน้าที่ของลูกที่ดี

  เปล่งเสียง…คำว่ารักให้ดังก้องไกล
  สุดแรงใจด้วยใจรักด้วยแรงศรัทธา
  จะขอปฎิญาณมั่นคงไว้ซึ่งความดี
  ภายใต้ร่มเงาแห่งนี้จะมีความรัก

  แด่พระองค์ตลอดไป
  …………
  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ…


 2. December 4th, 2012 at 10:04 pm       athenaz Says:


 3. December 4th, 2012 at 10:17 pm       athenaz Says:

  ข้อความพระราชดำรัสที่ได้มาจากเฟสบุค ทำให้เราตระหนักในความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ว่ามากมายเพียงใด มากกว่าสุขภาพส่วนพระองค์ อ่านแล้ว…ขออย่าแค่ผ่านเลยไป จดกันจำไว้ มีเพื่อนบอกเพื่อน มีครอบครัวขยายต่อให้ทราบทั่วกัน อย่าลืมเล่าให้ลูกหลานฟังด้วยว่า… “การรักประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองนั้น…สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด” ทรงมุ่งพระทัยช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์อย่างทรงไม่รู้เหน็ดเหนื่อย

  “ฉันขึ้น-ลงสะเมิงอยู่หลายปี จนได้รับเชื้อไมโครพลาสม่า ซึ่งในที่สุดทำให้ฉันเป็นโรคหัวใจเต้นไม่ปกติ จนเกือบต้องเสียชีวิต”
  เป็นถ้อยรับสั่งที่แสนจะเรียบง่าย ราวกับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาเสียเหลือเกิน!


 4. December 5th, 2012 at 12:44 am       athenaz Says:

  ดุจดังฟ้าประทานแสงทองส่องไทย
  พระบารมีแผ่ไกลคุ้มดวงชีวา
  ชี้ทางใหม่เมื่อหมดหวัง ชุบพลังเมื่ออ่อนล้า
  แสงประกายจุดปัญญาไทยถึงฟ้าใหม่

  จะตามรอยองค์ภูมินทร์ใต้แสงทองพานำ
  สืบสานคุณธรรมพากเพียรไว้
  รู้รักสามัคคี สร้างเสริมความดีเรื่อยไป
  ดั่งแสงส่องใจไทยนิรันดร์

  “แสงส่องไทย” (The Light of Thailand)

  พระบารมีปกเกล้าชาวไทย


 5. December 5th, 2012 at 5:27 am       septimus Says:

  ขอบคุณคุณพี่มากค่ะ ข้าเจ้าตามเข้าไปชมภาพทันทีคะ มีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศเลยนะคะ พระบารมีของพ่อหลวงทรงมากล้นรำพันค่ะ

  Photobucket

  และเมื่อเช้านี้ข้าเจ้าเองก็เข้าห้องพระสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์เรียบร้อยคะพี่ ^^

  สุขสันต์วันพ่อค่า xxxx


 6. December 5th, 2012 at 11:57 am       nunohatyai Says:

  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”


 7. December 5th, 2012 at 8:42 pm       บัวธรรม สะแบงพง Says:

  ๐ ปฏิญญาคำสัญญา จะทรงค่า ประจักษ์ใจ
  จะลอมล้อมฤดีไทย เพราะเมตตาและปราณี

  ๐ แนะพร้อมเพรียง บ่เลี่ยงหลบ จะเคารพ วินัยดี
  และความปรารถนามี สวัสดี สถาพร

  ๐ ประเทศไทย สยามไท้ ก็มีชัย สิทุกตอน
  ประดับหล้า คุณากร พระภูมินทร์ พระอินทร์องค์

  ๐ พระอาณา ประชาราษฎร์ สิแกร่งกาจ และธำรง
  พระธรรมไท้ ไสวส่ง สวัสดิ์แน่น ลุแผ่นหล้า

  ๐ เพราะพร้อมคุณธรรมเลิศ สิทูนเทิด ประเสริฐกล้า
  ถวายองค์กษัตรา พระราชา นิรันดร์ไป

  ๐ พระราชา ประชาชน สถิตล้น ณ ดวงใจ
  พระองค์พลี สิกายใจ และโถมถั่ง พลังรัก

  ๐ พระเหนื่อยยาก ลำบากยิ่ง มิเกรงอุปสรรคหนัก
  พระเสโท ก็ท่วมพักตร์ และท่วมวรกายล้น

  ๐ ก็เพื่อผอง ประโยชน์ยิ่ง สยามมิ่ง สุมงคล
  และทวยราษฎร์ สิทุกคน ประสพสุข บ่ทุกข์ถม

  ๐ จะเกือบ ศตวรรษปี พระภูมี ทวีสม พระองค์นำ
  และย้ำบ่ม พระธรรมเทิด ประเสริฐแล

  ๐ พระบพิตร วิจิตรหล้า พระราชา กษัตริย์แท้
  พระคุณล้น สกลแผ่ ลุไพศาล และบ้านเมือง

  ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒


 8. December 5th, 2012 at 9:00 pm       athenaz Says:

  คำฉันท์ของท่านบัวธรรม ถวายแด่พระราชามหากษัตริย์:

  ……
  ๐ พระบพิตร วิจิตรหล้า พระราชา กษัตริย์แท้
  พระคุณล้น สกลแผ่ ลุไพศาล และบ้านเมือง

  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”

  ๐ ปฏิญญาคำสัญญา จะทรงค่า ประจักษ์ใจ
  จะลอมล้อมฤดีไทย เพราะเมตตาและปราณี

  ๐ แนะพร้อมเพรียง บ่เลี่ยงหลบ จะเคารพ วินัยดี
  และความปรารถนามี สวัสดี สถาพร

  ๐ ประเทศไทย สยามไท้ ก็มีชัย สิทุกตอน
  ประดับหล้า คุณากร พระภูมินทร์ พระอินทร์องค์

  ๐ พระอาณา ประชาราษฎร์ สิแกร่งกาจ และธำรง
  พระธรรมไท้ ไสวส่ง สวัสดิ์แน่น ลุแผ่นหล้า

  ๐ เพราะพร้อมคุณธรรมเลิศ สิทูนเทิด ประเสริฐกล้า
  ถวายองค์กษัตรา พระราชา นิรันดร์ไป

  ๐ พระราชา ประชาชน สถิตล้น ณ ดวงใจ
  พระองค์พลี สิกายใจ และโถมถั่ง พลังรัก

  ๐ พระเหนื่อยยาก ลำบากยิ่ง มิเกรงอุปสรรคหนัก
  พระเสโท ก็ท่วมพักตร์ และท่วมวรกายล้น

  ๐ ก็เพื่อผอง ประโยชน์ยิ่ง สยามมิ่ง สุมงคล
  และทวยราษฎร์ สิทุกคน ประสพสุข บ่ทุกข์ถม

  ๐ จะเกือบ ศตวรรษปี พระภูมี ทวีสม พระองค์นำ
  และย้ำบ่ม พระธรรมเทิด ประเสริฐแล

  ๐ พระบพิตร วิจิตรหล้า พระราชา กษัตริย์แท้
  พระคุณล้น สกลแผ่ ลุไพศาล และบ้านเมือง

  ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒

  บัวธรรม สะแบงพง | 05 ธันวาคม 2555 | 20:42:57


 9. December 5th, 2012 at 9:21 pm       athenaz Says:

  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”
  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”
  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”

  ทรงมีพระพักตร์แจ่มใสยิ่ง … ขอทรงพระเกษมสำราญร่วมกันค่ะนู
  xxx


 10. December 5th, 2012 at 11:50 pm       athenaz Says:

  เป็นวันมหาปิติอีกวันหนึ่ง …ค่ะ sept
  ที่ได้เห็นพระพักตร์สดใส ประชาชนโห่ร้องแสดงความจงรักภักดีก้องทั้งถนน ยาวตลอดแนว บนเส้นทางความรักของพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ยิ่งใหญ่


  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ : ๐๙.๑๙ น.


 11. December 6th, 2012 at 12:26 am       athenaz Says:

  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”
  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”
  “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ..”


 12. December 6th, 2012 at 10:07 am       apichart tan Says:

  รักพ่อหลวงยิ่งชีพ


 13. December 6th, 2012 at 2:49 pm       วรรษา ปิติประภาคุณ Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 14. December 6th, 2012 at 4:48 pm       สุรศักดิ์ ชูทรัพย์ Says:

  รักพระเจ้าอยู่หัวครับ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


 15. December 6th, 2012 at 8:04 pm       คนรักในหลวง Says:

  แอดมิน ตรวจสอบ ข้อความของคนโพสต์ที่ใช้ชื่อว่า เราเป็นไทยปลอม ด้วย
  ข้อความหมิ่นสถาบันฯ ปล่อยให้แพร่ออกมาได้อย่างไร

  ส่วนคนที่ใช้ชื่อว่า เราเป็นไทยปลอม
  ขอให้ คนล้มเจ้าอย่างคุณ มีแต่ความวิบัติ หายนะไวๆ
  คนล้มเจ้าไม่ได้ตายดีแน่
  คนไทยและประเทศไทยอยู่อย่างสงบสุขเพราะมี สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่พัฒนาประเทศไทยและ ทำทุกอย่างให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี

  ส่วนคนล้มเจ้าก็แค่ สุนัขขี้เรื้อนอกตัญญู นอกจากจะไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านแล้ว ยังทำบาปหนักมากๆแก่ สถาบันฯ ชาตินี้ที่คุณได้เกิดมาเป็น มนุษย์ ของคน ที่ใช้ชื่อว่า เราเป็นไทยปลอม เป็นชาติสุดท้ายแน่นอน หลังจากที่คุณ ตายไปในชาตินี้ คุณจะไม่ได้เกินมาเป็นมนุษย์อีกต่อไป แต่แ่น่นอน คุณต้องใช้กรรมในนรกอเวจิขุมที่ลึกที่สุด
  และทีสำคัญ ถ้าไม่อยากเป็นคนไทย กรุณาถอดถอนสัญชาติคนไทยแล้วจะเปลี่ยนเป็นคนต่างด้าวชาติเขมร หรือชาติไหน ก็ไปเถอะ อย่าอยู่ในแผ่นดินไทย ให้เป็นเสนียดแก่เมืองไทยอีกต่อไป


 16. December 6th, 2012 at 8:42 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณ คุณคนรักในหลวงค่ะ
  ดิฉันเป็นเจ้าของบล็อก ดูแลบล็อกเองค่ะ

  เจอพวก ปลอบ เปรต มาร บ่อยค่ะ ตอนขึ้นหน้า ๑ … วันนี้คงต้องขออนุญาตพสกนิกรที่จงรักภักดีและกตัญญูต่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ตรวจสอบก่อนโพสลง และขออนุญาตที่จะขออภัยในควาไม่สะดวกเพื่อความเรียบร้อย ขอจัดระเบียบมารหน่อยค่ะ

  ทุกอย่างที่ดิฉันอยากกล่าวแก่คนเนรคุณแผ่นดินผู้นี้ ท่านที่ใช้นาม “คนรักในหลวง” ได้กล่าวตรงใจ พวกเขาไม่ไปดีแน่ค่ะ เพราะแม้นรกก็ไม่มีขุมไหนที่จะรับให้พวกเขาใช้กรรม กรรมแห่งความอกตัญญูเช่นนี้ ก็คงทับถมทวีก่อทุกขเวทนา ให้เป็นบ่วงกรรมต่อไป และคงเป้นมาตั้งแต่จิตปฐมภูมิ ตั้งแต่จักรวาลกำเนิดแล้ว
  ……

  มารที่ผจญกับเทพก็รู้ดีว่าที่มาก็อเวจึ ส่วนที่ไปก็ยังไม่มีค่ะ

  ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ


 17. December 6th, 2012 at 8:58 pm       athenaz Says:

  ขอขอบพระคุณ คุณสุรศักดิ์ ชูทรัพย์ ที่ใช้หน้านี้ร่วมถวายพระพร

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และขออัญเชิญพระราชดำรัสมาเทิดไว้เหนือเกล้าฯ ค่ะ


 18. December 6th, 2012 at 9:04 pm       athenaz Says:

  ร่วมถวายพระพรกันคุณ วรรษา ปิติประภาดังนี้ค่ะ

  “ทรงพระเจริญ” ดังกระหึ่ม ถึงชั้นฟ้า
  “ทรงพระเจริญ” เปล่งวาจา ลั่นถนน
  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ พร้อมพรั่งชน
  ทรงพระเจริญ องค์ภูมิพล “ทรงพระเจริญ”


 19. December 6th, 2012 at 9:12 pm       athenaz Says:

  ขอร่วมถวยพระพรกับคุณ apichart tan ด้วยความรักและภักดีพระองค์ยิ่งชีพค่ะ

  xxx


 20. December 6th, 2012 at 11:57 pm       athenaz Says:

  It's only a breath and a second that we wish to wish our Great King

  *______________________*


 21. December 7th, 2012 at 3:55 am       septimus Says:

  Photobucket

  Good morning ka khun P' xxxxxx ^___*

  คุณพี่ได้เข้าเฝ้าอยู่ตรงนี้เอง สนุกมั้ยคะ เมื่อวานข้าเจ้าสนุกกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ลิงค์นี้ด้วยค่ะคุณพี่ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ เธอเมนท์ได้น่ารักมากกกกค่ะ ฮาฮาฮา… http://thaipost.net/news/051212/66220


 22. December 7th, 2012 at 4:03 am       septimus Says:

  Thousands gather to celebrate Thai King's birthday
  Updated Thu Dec 6, 2012 11:27am AEDT

  Tens of thousands of Thais have crowded central Bangkok for a rare address by King Bhumibol Adulyadej, the world's longest reigning monarch, as part of celebrations for his 85th birthday.

  Television images showed a sea of supporters of the revered king, many wearing yellow – symbolising Monday, the day of his birth – and waving royal and Thai flags.

  [cont. reading: http://www.abc.net.au/news/2012-12-05/an-thais-turn-out-for-king27s-birthday-celebrations/4410376%5D


 23. December 7th, 2012 at 12:34 pm       Lexter Says:

  อันนี้คงจะเป็น blog ที่ดีที่สุดแห่งปี ผมขอกราบขอบพระคุณกับความตั้งใจของพี่ Athenaz ที่จะทำ blog นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาวไทยทั้งหลาย

  สำหรับตัวผมเอง หากไม่ใช่รัชการที่ 9คือสมัยของในหลวงในพระมหากรุณาธิคุณที่ให้โอกาสคนจึนจำนวนมากหนีตายและความยากจนมาอาศัยพระบรมโพธิสมภารของท่าน ผมคงจะไม่มีโอกาสได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้

  ลูกเจ็กจากประเทศจีน พ่อผมพูดไทยไม่ชัด มาตั้งแต่อายุประมาณ 16 ขวบมาอาศัยประเทศไทยเป็นที่พักพิง ที่สร้างอนาตตใหม่ ชีวิตนี้ผมถวายให้ท่านเป็นการตอบแทนพระคุณแทนพ่อผู้ล่วงลับ

  ขอเกิดเป็นข้าใต้พระยุคลบาททุกชาติไป

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


 24. December 7th, 2012 at 9:25 pm       korpai Says:

  หากเสียงตะโกนก้องคือพลัง
  ฉันคงไม่อาจเปล่งเสียงดังๆ
  เพราะพลังฉันอยู่ข้างใน
  ความเงียบที่ส่งต่อได้

  เราส่งต่อกันไปไกลแสนไกล
  กลับกึกก้องสะท้านแผ่นดินไทย
  เพราะทุกเสียงเปล่งจากหัวใจ
  ของพวกเราชาวไทยทุกคน

  …(¯`*•. ℒℴνℯ king.♥•*´¯)
  (`'•.¸(`'•.¸(`'•.¸ (`'•.¸*¤* ¸.•'´) ¸.•'´)¸.•'´)¸.•'´)
  (¸.•'´ ** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน **.•.¸)
  (¸.•'´(¸.•'´(¸.•'´ (¸.•'´*¤* `'•.¸) `'•.¸)`'•.¸)`'•.¸)


 25. December 7th, 2012 at 9:36 pm       korpai Says:

  ใครไปที่ลานพระรูป
  เก็บบรรยากาศ
  มาฝากกันบ้างได้ไหม
  เราเองก็อยากไป
  อยากไปเห็นท่านผู้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
  ของปวงประชา

  เพียงแค่ได้ยิ้มแลัวมองหน้าท่าน
  เหมือนต่อเติมความผูกพัน
  อันแสนยิ่งใหญ่
  …เพียงแค่ได้เห็นพระองค์
  แม้จะอยู่แสนไกล
  ดุจดั่งเติมพลังที่ยิ่งใหญ
  ให้พวกเราชาวไทยได้จดจำ

  Long Live The King
  Korpai


 26. December 7th, 2012 at 11:07 pm       athenaz Says:

  Good Day and Night ka dearest sept:
  xxx

  สนุกและสุขมากๆคะ ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ แม้จะไกล ไม่เห็นพระพักตร์ แม้เครื่องเสียงจะแสนเบาเพราะตั้งใจแกล้ง้เราเป็นแน่

  แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในยุคนี้ที่ระบบอะไรก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม พี่ไปบ่นไว้ในลิงค์ไทยโพสแล้วค่ะ ขอบคุณที่ส่งมาให้ ไม่ค่อยได้ไล่อ่านข่าวค่ะ

  ตอนนี้เก็นความปิติไว้ในใจนานานๆนะคะ

  ทรงระลึกถึงพระราชชนนี ในวโรกาสวันเฉลิม ๘๕ พรรษา ..ทรงเสด็จฯ ส่วนพระองค์ยังวัดอนงคาราม-สวนสมเด็จย่า


 27. December 7th, 2012 at 11:40 pm       มาลีรัตน์ Says:

  ขอบคุณภาพแห่งความประทับใจ เพื่อแสดงความรัก ภักดี แด่พระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


 28. December 8th, 2012 at 12:21 am       athenaz Says:

  ขอบพระคุณคุณมาลีรัตน์ ที่เข้ามาแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยผ่านหน้าบล็อกนี้ค่ะ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


 29. December 8th, 2012 at 12:28 am       athenaz Says:

  ภาพ google หรือคะ sept ? ไม่มีพื้นที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่รักพระมหากษัตริย์

  และไม่มีที่ใดบนผืนผ่นดืนนี้ที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงห่วงใยพสกนิกร .. ไม่ว่าจะทุรกันดาร ยากเข็นเพียงใดในการเสด็จพระราชดำเนืน

  ทรงพระเจริญเทอญ


 30. December 8th, 2012 at 12:30 am       น้อย Says:

  ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสีเหลือง ขอขอบคุณ


 31. December 8th, 2012 at 12:46 am       athenaz Says:

  ขอบคุณคุณ Lexter ที่รักยิ่ง แค่ได้ยินคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีจากใจ ก็ปลื้มใจเหมือนคนไทยที่ต่างมุ่งมั่นมารวมตัวกันด้วยความยากลำบาก ทั้งเดินทาง ทั้งที่กิน ที่นอน เพียงเพื่อวินาทีสั้นๆ ที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี แต่มีค่ากับชีวิตมากมาย

  ครั้งหนึ่งแด่พระองค์ท่าน

  พี่ได้โพสไว้ใน เพสบุคพร้อมภาพที่ถ่ายมา ด้วยข้อความนี้ค่ะ

  As a Spot in Wave of Loyal Love: 5 December 2012
  ขอเป็นเพียงจุดเล็กในคลื่นมหาชนเฝ้ารับเสด็จฯ “ในหลวง”

  ขอเป็นมือ เพียงมือเดียวที่โบกธงไทยให้สว่างไสวทั้งแผ่นดืน
  xxx


 32. December 8th, 2012 at 11:32 am       ปารุต Says:

  ผมบอกตัวเองว่าไม่ใช่พวกคลั่งเจ้า มั่นใจและอธิบายได้….เคยเป็นซ้ายมาก่อน เคยสงสัยในหลายสิ่งอย่าง….เรื่องหนังสือบ้บอนั่นเป็นแค่ของเด็กๆสำหรับผม เพราะ30 กว่าปีที่ผ่านมา ผมได้ยินอะไรมามากกว่านั้นเยอะ…..
  ที่จะบอกคือ…เมื่อดูโลกอย่างพิเคราะห์และโต้แย้งเพื่อหาความจริงที่เชื่อถือพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงว่า… .ทุกอย่างที่เคยได้ยิน กล่าวร้ายท่านเป็นเรื่องโหก และอคติ ทั้งนั้น หลายกรณีเป็นเรื่องของความคิดตามลัทธิ ซึ่งตั้งธงตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วว่ากษัตริย์ต้องไม่ไดี….ตามตำราฝรั่ง
  ดังนั้น แม้จะมีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์กว่า 60 ปี ที่โต้แย้งเรื่องนิยายโกหกที่พวกเขาแต่งขึ้นรอบแล้วรอบเล่า เหมือนนิยายบ้านทรายทอง เวอร์ชั่น10 พวกนี้ก็จะปิดไว้ไม่รู้ไม่เห็น การโฆษณาชวนเชื่อ(PROPAGANDA)คือทำสิ่งที่พูดให้ดูเหมือนจริง(จริงบางส่วน เท็จส่วนใหญ่) คนก็จะหลงตามไป(GENERALIZE)เทคนิดนี้มีใช้กันมานานับร้อยๆปี อย่างน้อย็ั้งแต่สงคามโลกครั้งที่1


 33. December 8th, 2012 at 2:47 pm       nokhasee Says:

  เทิดไว้เหนือเกล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ขอขอบคุณคุณพี่อเธนาสที่ได้นำเรื่องและภาพสวยงามมาให้ชม
  ก่อเกิดความปิติอย่างไม่อาจจะบอกกล่าวได้ น้ำตาไหลรินด้วยความตื้นตันใจจริงๆค่ะ


 34. December 8th, 2012 at 9:06 pm       tuezaaa Says:

  สวัสดีค่ะคุณป้าอเธนาส

  คุณแม่ฝากขอโทษด้วยค่ะ ที่เพิ่งมาตอบข้อความของคุณป้า
  ไม่ได้เข้ามาเปิดดูเลยค่ะ เลยพลาดงานสำคัญ T T

  คุณป้าได้มางานในหลวงใช่ไหมคะ
  ต้นหลิวดูในทีวีที่บ้านกันค่ะไม่ได้ไปไหนเลย

  คุณแม่ฝาก e-mail ให้คุณป้านะคะ เผื่อมีข่าวสำคัญอะไร จะได้ไม่พลาดการติดต่อค่ะ
  tuezaaa@hotmail.com


 35. December 9th, 2012 at 7:15 am       septimus Says:

  Photobucket

  กิจกรรม “ด้วยรักและภักดี” ร่วมแสดงความจงรักภักดี

  วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2555 มูลนิธิสวนหลวง ร.9 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กปร. ททท. และกฟผ.
  เชิญร่วม งาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ปีนี้มีกิจกรรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น การแสดงนิทรรศการเฉล
  ิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงพันธุ์ไม้ในพระนามและพันธุ์ไม้ที่หายาก การแสดงการจัดสวนในรูปแบบต่างๆ การจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ในราคาถูก วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 06.00 น. เชิญร่วมงาน “สวนหลวง ร.9 เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ . บริเวณหอรัชมงคล ตอนบ่าย ทางพิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียมได้นำรถไมโครคาร์โบราณจำนวนหนึ่งไปจัดแสดง นิทรรศการบริเวณหน้า สัมผัสชื่นชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตอนเย็น ชมการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักและภักดี 2555” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ณ บริเวณสนามราษฏร์ การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงคอนเสิร์ต ในปีนี้สวนหลวงร.9 ได้จัดให้ทุกพื้นที่ภายในสวนหลวง ร.9 มีความสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ชมดอกไม้และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก – ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัชมงคล จัดโดย กปร.- ชม “โคมประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติ” ที่อุทยานมหาราช ชมแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ ชมน้ำพุดนตรี เชิญชมนิทรรศการเรื่อง พรรณไม้งามในพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่หอพฤกษศาสตร์ – มีการจัดสวนหย่อมและสวนแนวตั้งบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เกาะ3 มีร้านจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวนบริเวณสนามราษฎร์ ชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ สอยกัลปพฤกษ์ ดนตรีสตริง ลูกทุ่ง การแสดงวงโยธวาธิต การแสดงมายากล การพยากรณ์โชคชะตา ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ และศูนย์อาหาร


 36. December 9th, 2012 at 10:45 pm       athenaz Says:

  สวัสดึค่ะไผ่
  สวัสดีหัวใจที่ส่งเสียงสะท้านไปทั้งแผ่นดิน

  …(¯`*•. ℒℴνℯ king.♥•*´¯)
  (`'•.¸(`'•.¸(`'•.¸ (`'•.¸*¤* ¸.•'´) ¸.•'´)¸.•'´)¸.•'´)
  (¸.•'´ ** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน **.•.¸)
  (¸.•'´(¸.•'´(¸.•'´ (¸.•'´*¤* `'•.¸) `'•.¸)`'•.¸)`'•.¸)


 37. December 9th, 2012 at 10:54 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณ สีเหลืองจุดหนึ่งของคุณน้อยเช่นกัน ที่ร่วมเทิดพระบารมีค่ะ


 38. December 9th, 2012 at 11:42 pm       athenaz Says:

  น้ำตาไหลด้วยปิติใจ ..
  น้ำตาไหลที่ได้ถวายพระพร ..
  น้ำตารื้นชื่นใจ ธงทุกมือโบกไสวสะท้านใจ ..
  สะท้านปฐพี เพราะธรรมและบารมีองค์ภูมินทร์ ค่ะนก


 39. December 9th, 2012 at 11:49 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณหลานต้นหลิว แวะเข้ามเยี่ยมบล็อก ชื่มพระบารมีค่ะ ขอบคุณเมลล์ หากแวะไปทางนั้นได้บอกหลิวล่วงหน้าแน่นอนค่ะ

  สุขวันต์วันพ่อค่ะ


 40. December 10th, 2012 at 12:02 am       athenaz Says:

  โปรแกรมน่าสนใจมากค่ะ ทราบว่าหลายคนไปกัน
  วันนี้ไปต่างจังหวัด ไม่ได้มีโอกาสมาร่วม เมื่อวานได้ไปเดินซื้อของค่ะ

  ขอบคุณข้อมูลที่น่าสนใจพื่่อเทิดไท้องค์ภูมินทร์ในสัปดาห์และเดือนอันเป็นมงคล ขอบคุณแทนผู้ที่เข้ามาอ่านค่ะ sept …


 41. December 10th, 2012 at 8:08 am       septimus Says:

  Photobucket

  ต่อไปนี้ วันที่ 5 ธันวามคมของทุกปี จะไม่ใช่ 'วันพ่อ' หรือ 'วันเฉลิมพระชนมพรรษา' ของในหลวงเท่านั้น
  แต่ยังถูกกำหนดให้เป็น 'วันดินโลก' เพื่อสดุดีถึงพระอัจฉริยาภาพของพระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นจอมปราชญ์ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ทั้งยังช่วยกระตุกต่อมคิดในเรื่องโลกร้อน และการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

  สหภาพวิทยาศาสตร์แห่งดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) จึงได้เดินทางมาทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดินและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศ และนานาประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่า ทางสหภาพฯ ได้ยกย่องให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็น วันดินโลก (World Soil Day 5th) อีกด้วย

  “ตอนที่ตัวแทนจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเขามาถวายรางวัล เขาเอามาทั้งเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และกราบบังคมทูลเชิญให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิก อะ ไลฟ์ เมมเบอร์ชิพ (A Life Membership) หรือเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสหภาพฯ ตลอดชีพ” ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายถึงการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

  อาจารย์ชวลิต เล่าย้อนไปถึงที่มาของรางวัลดังกล่าวว่า เมื่อปี 2545 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดินโลก ซึ่งโดยปกติจะจัดทุก 4 ปี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงที่เกี่ยวข้องกับดินซึ่งมีผลงานต่างๆ มากมาย

  ครั้งนั้น ที่ประชุมต้องการกำหนดให้มีวันดินโลกขึ้นมา ประกอบกับเมื่อเหล่าคณะกรรมการและนักวิชาการได้มาเห็นผลงานของในหลวงก็เกิดความประทับใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์ จึงมีมติว่าจะกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมองทุกปีเป็นวันดินโลก

  “การผลักดันวันดินโลกในตอนนั้นเราเทิดพระเกียรติกันขึ้นมาเองแต่ในหลวงพระองค์ยังไม่ทราบ ทางสหภาพฯ ก็เลยทำเหรียญตรงนี้มาถวายในปี 2555นี้ แล้วในขณะเดียวกันก็ได้กราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบว่าเราได้ยกย่องให้วันที่ 5เป็นวันดินโลก และเราได้ทำเรื่องถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรว่าอยากให้กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพในการจัดเฉลิมฉลองและขอให้นำเรื่องนี้เข้าครม.เพื่อกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาเป็นวันดินโลก”

  นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลอง และสดุดีในพระอัจฉริยภาพของในหลวงเกี่ยวกับการดูแลและปรับปรุงดินแล้ว การผลักดันให้เกิดวันดินโลกนั้นยังเป็นการทวงคืนความสำคัญให้แก่ผืนแผ่นดิน เพราะประเด็นเรื่องการดูแลบำรุงดินหรือการแก้ไขดินเลวให้กลับมาเป็นดินดีนั้นดูเหมือนจะถูกลดทอนความสำคัญลงไป ประชาชนส่วนใหญ่ยังอินอยู่กับกระแสลดโลกร้อนด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก หรือการประหยัดพลังงาน แต่นั่นอาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะรู้หรือไม่ว่าการดูแลดินที่ถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกัน

  เนื่องในโอกาสวันดินโลกที่จะจัดเป็นปีแรกในปีพ.ศ. 2555 นี้ เวทีนานาชาติก็มีการตื่นตัว และจัดงานวันดินโลกเช่นกัน โดยทาง FAO(Food and Agriculture Organization) ได้รับหลักการดังกล่าวแล้ว และยังพยายามที่จะผลักดันให้ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลกในเวทีสากลด้วย โดยจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของวันดินโลกนี้ให้เข้าไปอยู่ในระบบงานของ UN เนื่องจาก UN มีงบสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง

  “ปีนี้ในเวทีโลกเขาจะจัดให้มีการประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดินในวันที่ 5 นี้เช่นกัน เขาก็เชิญประเทศไทยไปร่วมด้วยที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ก็เชิญรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง มีผมซึ่งเป็นนายกสมาคมดินและปุ๋ยไปด้วย และบุคลากรจากกรมพัฒนาที่ดินอีก 7 คน


 42. December 10th, 2012 at 3:27 pm       athenaz Says:

  เห็นข่าวนี้แล้วด้วยความปิติในทีวีค่ะ ว่าจะไปหามาบันทึกไว้ วันนี้มาเห็นข่าวในออนไลน์
  ดีใจมากค่ะ sept ! ที่โพสไว้ให้ผู้เข้ามาอ่าน ได้แชร์ ได้ร่วมรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถ

  ความเพียรและความใส่พระทัยอันยาวนาน แน่วแน่ กอร์ปกับพระปรีชา พระวิสัยทัศน์ หาใครเทียบได้
  ไม่ว่าจะเป็นราชาหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราชเปรื่อง ..ย่อมยังไม่เทียบเทียมองค์ภูมินทร์ของไทย

  สิ่งใดในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าการได้เกิดใต้ร่มพระบารมี เกิดเป็นข้าแผ่นดินในรัชกาลของพระองค์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช คือกษัตริย์นักพัฒนา
  ผู้ทรงเห็นคุณค่าของดินมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พระองค์ทรงเริ่มศึกษาค้นคว้าความรู้
  เกี่ยวกับการดูแลบำรุงดินมาก่อนที่คนไทยจะเห็นความสำคัญ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
  มากมายอันเกี่ยวข้องกับการดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง

  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ !!


 43. December 10th, 2012 at 6:25 pm       septimus Says:

  *____^

  คุณพี่คะ นี่ดอกอะไรคะ น่ารักจัง ข้าเจ้าเพิ่งจะเคยเห็นค่ะ
  ขอบคุณคุณพี่มากค่ะ หลายวันมานี้ได้พักผ่อนสบายใจมั้ยคะ xxxxxx


 44. December 10th, 2012 at 6:26 pm       septimus Says:

  :)))
  :))))

  ข้าเจ้าไม่แน่ใจคุณพี่จะคิดเหมือนข้าเจ้ารึเปล่าค่ะ…
  ขอกลับไปอยู่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะ ข้าเจ้าว่าคนสยามสมัยนั้นมีความสุขมากกว่าพวกเรามากคะ

  ขอบคุณคุณพี่อีกครั้งค่ะสำหรับภาพและเรื่องราวขององค์เหนือหัว… พระโพธิสัตว์ เทวดาเดินดินของพวกเราชาวไทย…

  “ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”


 45. December 11th, 2012 at 10:58 am       athenaz Says:

  *______________*

  ดอกไม้ในแปลงที่สวนหลวง ร.๙ ค่ะ ป้ายหันไปอีกด้าน เลยอ่านไม่เห็น ทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

  ดูพระบรมฉายาลักษณ์จากข่าว
  พระองค์ืทรงสวมแจ๊กเกตเหลือง สง่างามยิ่งค่ะ

  ….

  ทรงเลือกซื้อสินค้า ณ ร้านโกลเด้นเพลส สาขา ๒ ในอาคารใหม่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

  …..

  Good day kaaa sept, Christmas is nearer on the way … less work or more ka dear sis? *________^


 46. December 12th, 2012 at 5:35 am       septimus Says:

  Photobucket

  Good morning ka khun P',

  เมื่อคืนนี้บล็อกเข้ายากมากๆเลยค่ะ ข้าเจ้าเลยต้องรอมาสวัสดีคุณพี่เช้านี้ ^^

  สุขสันต์วันเลขสวยนะคะ 12.12.12

  xxxxxxxxx ^____________*


 47. December 12th, 2012 at 11:56 pm       athenaz Says:

  ทรงแนะตุลาการศาลทหารฯ-อัยการ ยึดหลักยุติธรรม ประเทศอยู่เย็นเป็นสุข

  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะตุลาการศาลทหาร และคณะอัยการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความยุติธรรมสร้างความสงบสุขแก่ประเทศชาติ

  วันนี้ (12 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.06 น.

  “การเป็นทหารผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องแสดงตนว่า เป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่จะให้เห็นว่า ในประเทศมีความเรียบร้อย มีความยุติธรรม และต้องรักษาหน้าที่นี้ให้เคร่งครัด และถ้าปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด จะทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย ทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจในราชการ ก่อนที่จะให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อย ท่านจึงมีหน้าที่สำคัญ และขอให้ท่านรักษาหน้าที่ที่มีความสำคัญนี้ตลอดเวลาที่รับหน้าที่อยู่”

  “เป็นคำปฏิญาณเพื่อให้งานในหน้าที่สำคัญนี้บรรลุผลอย่างแน่นอน การที่ท่านปฏิญาณมานี้ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญ และจะต้องรักษาคำพูดนี้ให้เป็นแน่นอน และให้ท่านมีความสามารถรักษาไว้ตลอดไป ถือว่าการรักษาคำพูดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะว่าจะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น และมวลชนคนจะไว้วางใจในการปกครอง ที่เรียบร้อยของประเทศ และขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมของหน้าที่ จะทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้ ประชาชนได้มีความไว้วางใจในการปกครองของประเทศ ขอให้ท่านมีส่วนในการที่สำคัญในการปกครองของประเทศนี้ โดยรักษาคำปฏิญาณนี้อย่างเคร่งครัด”

  ทรงพระเจรืญ


 48. December 13th, 2012 at 1:37 pm       athenaz Says:

  พระทรงธรรมนำชาติปราดเปรื่อง …

  ทรงสอนเรื่องชีวิตคิดมุ่งมั่น …

  ธรรม์ภิบาลความถูกต้องครองประจัญ …

  ฝ่าดงมารสู่สังคมร่มบารมี …

  อเธนาส์ ข้ารองพระบาท xxx


 49. December 13th, 2012 at 4:05 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรีกาลด้วยเทอญ

  ขอบคุณคุณพี่มากค่ะ
  และขอขอบคุณมากที่ซู้ดดดดที่เลือกโพสท์เฉพาะส่วนที่ถูกใจขะหนาดคะ 5555 ยังกะข้าเจ้าโพสท์เองเลยค่ะพี่ จุ๊บจุ๊บ…

  ว่าแต่คณะตุลาการศาลทหาร และคณะอัยการนี่เค้าจะออกโรงกันตอนไหนเหรอคะ คุณพี่พอทราบบ้างป่ะคะ LOL…


 50. December 13th, 2012 at 4:26 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ขอบคุณคุณพี่มากค่ะ xxxx ^^

  วันนี้ข้าเจ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกต่อกันค่ะ ท่านใดสนใจและมีเวลา ๕ เดือนเต็มสำหรับเรียนรู้วิชาสำคัญ ๑๒๐ วิชา จากโครงการ“เกษตรตามรอยพ่อ ๙ กล้า ๙ ไร่ ๙ แสน” ตามลิงค์ข้างบนนี้ไปได้เลยค่ะ

  Good night ka my dearest sis

  ^____*


 51. December 16th, 2012 at 6:36 am       tuezaaa Says:

  สวัสดีค่ะคุณป้าอเธนาส

  ความจริงพอเขียนเสร็จ
  ต้นหลิวก็ค่อยๆ นึกประโยชน์ของคุณพ่อได้อีกเรื่อยๆ ค่ะ

  มันเยอะ มันมีอยู่ตลอดเวลาเลย ฮ่าๆๆๆ

  ในโลกนี้คงไม่มีใครให้เราได้มากเท่าคุณพ่อกับคุณแม่อีกแล้วใช่ไหมคะ

  ขอบคุณนะคะคุณป้าที่แวะมาทักทายต้นหลิว ค่ะ


 52. December 19th, 2012 at 1:51 pm       athenaz Says:

  เดือนแห่งการรำลึกถึง 'พ่อ' ที่แสนดี แสนรักกำลังจะหมดไปนะคะหลานต้นหลิว แต่อย่างที่หลิวบอก :

  ” นึกประโยชน์ของคุณพ่อได้อีกเรื่อยๆ ค่ะ nมันเยอะ มันมีอยู่ตลอดเวลาเลย ฮ่าๆๆๆ “

  555 ป้าจะไปบอกผู้เกี่ยวข้องทั้งคุณลูกและะคุณพ่อ – ประโยชน์ของคุณพ่อ ….ค่ะ ๆ ฮ่าๆๆๆ


  xxx


 53. December 19th, 2012 at 2:11 pm       athenaz Says:

  ได้อ่านแล้วค่ะ เรื่องที่ลิงค์มาด้วยความขอบคุณ ท่านผู้ใดสนใจโปรดทราบและทราบแล้วเปลี่ยน ขอขอบคุณโครงการดีๆและหน้าเวปผู้จัดการออนไลน์ ไม่เช่นนั้นอาจไม่ง่ายนักที่เราจะได้แชร์ข้อมูลดีๆค่ะ

  ภาพแห่งแรงบันดาลใจนั้น มีทุกหนแห่งในแผ่นดินพระราชา … ทรงพระเจริญเทอญ


 54. December 19th, 2012 at 2:25 pm       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic

  P AT My Dearest sis ka xxxx,

  หิมะมาครั้งเดียวก่อนพี่เอทีมาเยือนเวสตันเบิร์ทค่ะ มาแป็บเดียวแล้วก็ละลาย ต่อมาฝนตก น้ำท่วม พายุเข้า แล้วอาทิตย์ที่แล้วน้ำแข็งลงหมู่บ้านเป็นสีขาว รวมทั้งหุบเขาด้วย
  หิมะคงมาอีกครั้งเร็วๆนี้ค่ะ อาจมีไวท์คริสต์มาสค้า ภาพในบล็อกเป็นภาพปีที่แล้วค้า เปลี่ยนให้เข้ากับฤดูหนาว อยากให้ฤดูใบไม้ผลิมาถึงเร็วๆค้า ขี้เกียจขูดน้ำแข็งออกจากรถ ฮาฮา ขอบคุณสำหรับการทักทายหลายๆคอมเม้นท์นะค้า คิดถึงค้า

  …………..

  P AT ka xxxx,

  ธันยา พาดหัวข่าวให้ตื่นเต้นค้าาาาา ในภาพนั้น พี่เอทีเห็นผ้าพันคอที่พี่เอทีและพี่อ้วนให้ หรือเปล่าค้า ธันยานำติดมือไปที่ลอนดอนฮิลตันวันที่ไปดินเนอร์ฟังผลประกวดด้วยนะค้า

  Hello my lovely sis ka xxxxxx,

  ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์ที่บล็อกใหม่นะคะ รวมถึงการแจ้งข่าวให้คุณดวงพรแก้ไขบล็อกที่หน้าหนึ่งด้วยค้า
  ธันย่ามัวทำงานส่งครูอยู่ค้า เดดไลน์วันที่ยี่สิบสี่นี้ เลยไม่ค่อยได้ตอบเม้นท์เท่าไหร่ ขอบคุณที่ช่วยเป็นธุระให้ค้า
  เมื่อวานเป็นวันหยุด เลยไปเดินเที่ยวซื้อของ ไปห้องสมุด ไปทานอาหารจีน และอินเดียใกล้ๆเดอะโอลด์เบลล์ผับ ไปแล้วคิดถึงพี่นิด พี่อ้วน และน้องแอมค้า วันหลังจะไปร้านอิตาเลียนแล้วจะนำภาพหนุ่มๆมาฝากนะค้า อิอิ
  วันนี้ไม่ได้ล็อกอิน ขอมาทักทายตรงนี้่ก่อน พร้อมคำขอบคุณและระลึกถึงค้า
  รัก
  ธันยา

  ………

  Thanks again ka P AT my love xxxx

  ด้วยสปิริตของคริสต์มาส หลังจากทำงานส่งครูชิ้นแรก ตอนนี้กำลังปั่นชิ้นที่สอง และยังเหลืออีกสองชิ้นหลังค้า ธันยากำลังเรียนคอร์สทางไกลเรื่อง End of life care ค้า

  เมื่อวานหลังจากถ่ายสำเนางานที่ห้องสมุดแล้ว ก็ไปไปรษณีย์ไปหย่อนงานลงตู้ เลยไปเดินเล่นในตัวเมืองกลอสเตอร์กลับมาค่ำเลย ฮาฮา จากมื้อเที่ยงร้านอาหารจีน ไปต่อมื้อเย็นร้านอินเดียค้า แถมไปช็อปปิ้งอีก ขอบคุณพี่เอทีอีกครั้งที่ช่วยดูแลบล็อกนะค้า จุ๊บ ๆ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 55. December 19th, 2012 at 2:33 pm       athenaz Says:

  หากพวกตุลาการ และทหารได้มาอ่านบทโพสของ คุณ momentum แล้ว คงจะเร่งสปีดหลังปีใหม่นี้นะคะ หวังเช่นนั้น

  miss talking ka.. pls share quote from one of the loyal hearts in the land of our beloved King ka…dearest sis kaaa… await for Christmas with you ka//

  ตอนหนึ่งจาก หนังสือ ภปร. ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำเพื่อทูลเกล้าฯถวาย สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาเฝ้าฯถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน พ.ส.2511 ตอนหนึ่ง มีความว่า

  ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงรับขึ้นครองราชย์ สืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐานั้น

  เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่า พระองค์จะทรงครองราชสมบัติ เพียงชั่วขณะเวลาจัดงานพระบรมศพ ให้งดงามสมพระเกียรติเท่านั้น

  เพราะพระชนมายุ 18 พรรษา ไม่ทำให้ทรงรู้สึกว่าจะมีกำลังพระทัย เป็นพระเจ้าแผ่นดินไปได้ตลอด

  การสูญเสียพระบรมเชษฐาธิราชที่ทรงรักและใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตลอดเวลาอย่างกะทันหัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ไม่เคยเตรียมพระราชหฤทัย และกำลังพระวรกายมาสำหรับหน้าที่นี้เลย

  แต่แล้วมีเหตุการณ์หลายครั้งหลายคราว ที่ประชาชนแสดงความจงรัก ภักดีต่อพระองค์ ดังเช่นในวันเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตฯ ขณะประทับรถพระที่นั่งไปสู่สนามบินดอนเมือง ทรงได้ยินเสียงตะโกนดังๆ ว่า
  “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน”

  ทำให้ทรงนึกตอบบุคคลผู้นั้นในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”

  จิรภา อ่อนเรือง เขียนไว้ในหนังสือ พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงของเรา) ว่า ขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับครองราชสมบัติแล้ว แต่ประชาชนก็ยังลังเลใจ ไม่แน่ว่าพระองค์จะครองแผ่นดินไปโดยตลอดหรือไม่

  ระหว่างงานพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ในทุกวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไป ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จะมีประชาชนมารอรับเสด็จอย่างแน่นขนัด ที่ 2 ข้างทาง

  ขณะนั้นมีข่าว ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ สมเด็จพระราชชนนีไม่สนพระทัยไยดีแม้ต่อพระกระยาหาร ยิ่งได้เห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงพระกันแสงอยู่เกือบตลอดเวลาในงานพระบรมศพ

  ประกอบกับข่าวพระเจ้าอยู่หัวผู้ล่วงลับถูกลอบปลงพระชนม์ ก็ยิ่งมีแต่ทำให้คนไทยทั้งปวง เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจหนัก

  มีอยู่วันหนึ่งได้มีประชาชนคนหนึ่งที่มารอเฝ้าฯอยู่ ได้กราบถวายบังคมทูลขึ้นว่า “ต่อไปนี้ไม่มีในหลวงแล้ว”

  พระองค์จึงทรงมีรับสั่งตอบ ปลอบใจประชาชนไปว่า “ในหลวงยังอยู่…พระอนุชาต่างหากไม่มีแล้ว “

  มีข้อมูลที่บันทึกไว้ว่า ก่อนวาระแห่งความโศกเศร้าเหล่านั้น…9 มิ.ย.รัฐสภาได้เปิดประชุมในเวลากลางคืน ลงมติเห็นชอบว่า ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบพระราชสันติติวงศ์

  ให้สมเด็จพระอนุชา เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

  ในขณะนั้นหลายฝ่ายต่างวิตกกังวลกันว่า สมเด็จพระราชชนนีอาจจะไม่ทรงยินยอมให้สมเด็จพระอนุชารับราชสมบัติ จนเมื่อเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้า

  กราบบังคมทูลสมเด็จพระราชชนนีว่า สมเด็จพระอนุชามีสิทธิในราชบัลลังก์นั้น สมเด็จพระราชชนนีก็ได้ตรัสถามพระราชโอรสว่า “รับไหมลูก”

  สมเด็จพระราชโอรส ตรัสสั้นเพียงว่า “รับ”

  บรรดาผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น จงพร้อมใจกราบถวายบังคม

  นี่คือบางส่วนของเรื่องราวในบทที่ 21 จากหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 1 ส.ค.2553 พิมพ์ครั้งที่ 2 มิ.ย.255 รวม 105,000 เล่ม) ที่วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย รวบรวมและเรียบเรียงเอาไว้

  หนังสือเล่มนี้ แท้จริงแล้วเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทย เริ่มแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครองจนปัจจุบัน…มีเจตนาให้คนไทยทุกคนได้อ่าน…จึงหาอ่านได้ จากโรงเรียน วัด ห้องสมุด และหน่วยราชการสำคัญทุกแห่ง…

  อ่านแล้วความเคลือบแคลงสงสัย บางประการ ที่เคยมี ก็จะคลี่คลาย จนกระจ่างสว่างใจ…ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ผ่านหนาวร้อนเคียงคู่มากับประชาชน

  อ่านแล้วจะยิ่งแน่ใจ พระเจ้าอยู่หัวของคนไทย ไม่เคยทิ้งประชาชน ไม่ว่าเวลาใด เวลาที่ทรงมีพระพลานามัยเข้มแข็ง หรือเวลาที่ทรง พระประชวร.

  กิเลน ประลองเชิง

  ไทยรัฐออนไลน์

  โดย กิเลน ประลองเชิง
  4 ธันวาคม 2555, 05:00 น.


 56. December 19th, 2012 at 2:35 pm       athenaz Says:

  Hello Tanya ka… I fetching you ka…

  have a great warm day in freeze snow ka sis !!


 57. December 20th, 2012 at 10:47 am       septimus Says:

  Photobucket[“พระเจ้าอยู่หัวบอกว่า พอมี พอกิน พอใช้ แต่เราใช้รูปของพระเจ้าอยู่หัวกันทุกวัน แต่ว่าใจเรานั้นปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวกันหรือเปล่า” คำกล่าวของลุงสมหมาย ตัวแทนจากกลุ่มกะเหรี่ยงต้นทะเล ผู้ได้รับรางวัลคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 4 สาขาคนไทยหัวใจสีเขียว]

  ขอขอบคุณหน้าเวปผู้จัดการออนไลน์อย่างที่สุดด้วยค่ะ ^___^

  ..ข้าเจ้าว่าโครงการนี้เหมาะมากๆสำหรับท่านที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อ ความสุขอย่างยั่งยืน ทั้งของส่วนตัวและของครอบครัวนะคะคุณพี่ คราวหน้ากลับไปข้าเจ้ามีที่เที่ยวเพิ่มอีกแห่งแล้วค่ะ ฮาฮาฮา จะได้เอาองค์ความรู้มาปรับใช้ทางนี้ด้วยคะ ^^

  Photobucket [ผมเคยอ่านประวัติและเห็นพระองค์ในหนังสือ เมื่อมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ ผมจะมาแม้ต้องค้างคืน…..นศ.วัย20ปีชาวเยอรมัน]

  Photobucket[นศ.เยอรมันมารอรับเสด็จในหลวง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555]

  Photobucket

  แม้แต่ฝรั่งยุคใหม่ยังรักและเทิดทูนพ่อหลวงของพวกเรา พระบารมีของพระองค์ประดุจดังไม้ไทรต้นใหญ่ของโลก *** ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ***


 58. December 20th, 2012 at 10:50 am       septimus Says:

  Photobucket

  “ในหลวงยังอยู่…พระอนุชาต่างหากไม่มีแล้ว”

  พระราชดำรัสตอบของพ่อฟ้าพ่อแผ่นดินครั้งนั้น อ่านคราใดหยาดน้ำตาต้องรื้นออกมาครานั้นคะคุณพี่ ขอบคุณคุณพี่มากค่ะที่นำลิงค์มาแบ่งปัน พระองค์ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อความอบอุ่นใจของพวกเราทั้งหมดนะคะ

  Photobucket

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและร่มฉัตรแก่พวกเกล้ากระหม่อมตลอดกาลเทอญ


 59. December 20th, 2012 at 9:27 pm       11arrows Says:

  มาคารวะท่าน athenaz
  เผื่อพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นโลก
  ข้าพเจ้าจะได้เป็น Comment สุดท้าย ของบล็อกในตำนาน

  :)))


 60. December 22nd, 2012 at 2:55 pm       tuezaaa Says:

  สวัสดีค่ะคุณป้า

  ต้นหลิวฝากเพลงเพราะๆ มาให้คุณป้าฟังนะคะ

  http://youtu.be/293gCuk6-rY


 61. December 25th, 2012 at 6:02 am       septimus Says:

  Thank you so much ka khun P' xxxxxxx

  Photobucket

  Wishing you a merry Christmas and a prosperous New Year ka

  ^____*


 62. December 26th, 2012 at 1:30 am       athenaz Says:

  นำเพลงเพราะๆมาฝาก ค่ะ sept .. . how's the Christmas celebration over there ka… hot summer sweat one?

  Here is a little cool at the right time ka sis : xxx


 63. December 26th, 2012 at 1:34 am       athenaz Says:

  หลานหลิวหยุดยาวใช่ไหมคะ มานับวันกีน

  Merry Christmas and may your wishes come true naka !!
  xxx


Trackbacks/Pingbacks

 1. Blue Coaster33
 2. stream movies
 3. streaming movies
 4. Bosnian ass fucking fun
 5. tv packages
 6. lan penge nu og her 18 ar
 7. parking
 8. laan penge her og nu
 9. fue
 10. alkaline water machine
 11. laan penge online
 12. car parking
 13. YouTube favorites kopen
 14. water ionizer
 15. pay day loans
 16. top 10 electrician tools
 17. electricians nyc
 18. have a peek at this website
 19. g jackson plumbers ltd
 20. house blue
 21. drewno
 22. mortgage calculator canada
 23. Melanie Bowen

You must be logged in to post a comment.