…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

สายฝนแห่งพระบารมี . . .

May5

ครงการ

 

 

 

 

.

 

 

 

ฝนตกตั้งแต่คืนวันศุกร์ .. 

…    พอเช้าตรู่ของวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ …..

 

 

 

 

. . .   ฝนค้างฟ้าได้โปรยปรายลงมาอย่างน่าอัศจรรย์

 

สร้างความชุ่มฉ่ำแก่แผ่นดินที่ร้อนระอุในวันฉัตรมงคล . . ให้ไอร้อนมลายหายไปสิ้น

สายฝนในวันมหามงคลนำมาซึ่งความ 'เย็นศิระเพราะพระบริบาล’ 

ที่ข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกผู้นาม

ได้รับจากในหลวงของแผ่นดิน

นอกจากจะเตือนชาวไทยให้รู้กตัญญู หวงแหนแผ่นดินเกิด

ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงอุทิศพระวรกายทนุบำรุง ขจัดทุกข์เข็ญ .. 

..   ต่อเนื่องยาวนาน ตลอดแผ่นดินของพระองค์

 

 

 

 

 

 

. . .   อานิสงค์จากสายฝนในวันนี้ ยังได้พรมแผ่นดินไทยให้เย็นทั่วหล้า ไม่มีเว้น  . . .

 

 

 

 

 

 

หัวใจคนไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัติริย์  ที่รอคอยวันเวลาถวายพระพรแด่พระราชาอันเป็นที่รักของ

พวกเขา   ให้ทรงเป็นพระราชาคู่ประชาชาชาวไทยตราบนานเท่านาน  

 

 

 

 

 

เนื้อที่ผืนเล็กในหัวใจคนไทยเหล่านั้น  หลอมรวมเป็นความภักดีในช่วงเวลาแห่งการทรงงานกว่า

๖๐ ปีด้วยความเหนื่อยยากพระวรกาย  มุ่งมั่น  เพื่อมหาประชาชนของพระองค์

 

 

 

 

 

พิธีบรมราชาภิเษก:   วันที่  ๕  พฤษภาคม   ๒๔๙๓ 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ ๙ เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

 เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

 ระหว่าง วันที่      พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๔๙๓ 

 

 อันเป็นพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ..

 

เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ลำดับที่  ๙  แห่งราชวงศ์จักรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อสมัยยังเป็นเด็กนักเรียน     ข้าพเจ้าได้เห็นภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เวียนออกอากาศ

ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ใน  “วันฉัตรมงคล”     อีกทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงงานกับสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ เปรียบเสมือนเป็นอนูในสายเลือดรักชาติทีเดียว .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพติดอยู่ในความทรงจำกับชีวิตของเรา   อาจกล่าวได้ว่าทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาท

ได้ประทับลง   ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก    ทรงนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้

ดีขึ้น ด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาโดยแท้      พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล   ทรงอุทิศ

พะองค์เพื่อราษฎรและประเทศชาติโดยมิคำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย  ด้วยโครงการต่างๆ

นานัปการ   กว่า ๒๐๐๐ โครงการที่ครอบคลุมปัญหาทุกแขนงของชาติ   ตั้งแต่ ดิน น้ำ ป่า การชลประทาน

การเกตร วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เกินกว่าจะพรรณา และได้ยังประโยชน์แก่ราษฎรทั่วทั้งแผ่นดิน ไม่เว้นถิ่นธุรกันดาร

 

 

 

 

 

..   สายฝนแห่งพระบารมี นอกจากจะนำมาซึ่งความชุ่มฉ่ำกายใจ ยังได้ เตือนชาวไทยให้รู้กตัญญูู รู้คุณ  

หวงแหนแผ่นดินเกิด  ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงอุทิศพระวรกายทนุบำรุง ขจัดทุกข์เข็ญ  . .   ต่อเนื่อง

ย  า  ว  น  า  น    . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   กอร์ปด้วยพระพลานามัย

และพระพักตร์แจ่มใส ที่ราษฎรได้ประจักษ์ร่วมกัน .. ในวันฉัตรมงคลปีนี้  เทอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงพระเจริญ    . .     ทรงพระเจริญ   . .    ทรงพระเจริญ !!

 

 

 

by posted under Uncategorized | 120 Comments »    
120 Comments to

“สายฝนแห่งพระบารมี . . .”

 1. May 6th, 2012 at 12:03 am       athenaz Says:


 2. May 6th, 2012 at 5:42 am       rapeseed Says:

  วันนี้เป็นวันฉัตรมงคลที่เมืองไทย อากาศที่นี่ก็ดีเช่นกันคะพี่เอที


 3. May 6th, 2012 at 5:47 am       rapeseed Says:

  ส่งคอมเม้นท์แรกก่อนจะเปลี่ยนเป็นวันใหม่ ฟังเพลงไปด้วยอ่านไปด้วยตอนดึกๆของที่นี่ พร้อมกับตระหนักว่าเราโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี เมื่อวานนี้ธันยากะว่าจะเปลี่ยนหัวบล็อกเพราะวันฉัตรมงคลจึงเสริชหาพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ ก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่สมควรในอินเตอร์เน็ต น่าเศร้าใจที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับคนที่จาบจ้วงได้ และน่าเศร้าไปกว่านั้นที่คนไทยด้วยกันเองทำแบบนี้กับพระองค์และคนไทยด้วยกัน ทักทายเช้าตรู่วันอาทิตย์คะ หวังว่าพี่เอทีคงสบายดีนะคะ

  Cheers xxx

  Image and video hosting by TinyPic


 4. May 6th, 2012 at 9:40 am       loongchat Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


 5. May 6th, 2012 at 10:12 am       siwaya2517 Says:

  สิ่งมหัศจจรย์ ที่เกิดขึ้นหนึ่งเดียวในโลก…สายฝนแห่งพระบารมี . . .


 6. May 6th, 2012 at 12:53 pm       athenaz Says:

  สวัสดีในวันที่สายฝนแห่งพระบารมีโปรยมา ..
  ยังความร่มเญ้นทั่วแผ่นดินค่ะ siwaya..

  เมื่อเช้าดูข่าว ฝนตกปรอยๆเกือบทั่วทุกภาคค่ะ
  ขอบคุณ
  ที่เข้ามาเยี่ยม และแชร์ความจงรักภักดีในหัวใจร่วมกันค่ะ

  xxx


 7. May 6th, 2012 at 12:58 pm       athenaz Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ร่วมถวายพระพรกับลุงชาติค่ะ ..
  xxx


 8. May 6th, 2012 at 1:23 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณภาพภาพดอกไม้บนตีกก่ออิฐ บริคประดับโคมไฟ ดูคลาสสิคเรียบๆค่ะ เดียเรสซิส.. LoL xxx

  ..

  ที่ไปหารูปพี่ก็เคยเจอ มีคนที่ต้องการทำสองพวก พวกแรก จงใจ ประสงค์ร้าย
  อีกพวกนอกจากไร้ชาติไร้แผ่นดินเกิด แล้ว ยังไม่รู้คุณ

  ตกลงหาภาพประดับได้ไหมตะ เดี๋ยวตามไปดู …
  พวกเราโชคดี
  ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี ได้ ทำหน้าที่แทนคุณพระองค์แม้ด้วยความรัก
  และภักดีในใจเราก็ย่อมติดตัวและส่งชีวิตเราให้รุ่งเรือง ใด้ดำเนิน
  ตามรอยพระองค์ตลอดชีวิตค่ะธัญญา ขอพระบารมีและความภักดีโปรด
  คุ้มครองชีวิตธัญญาตลอดไป ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดค่ะ ..

  .. พี่เชื่อในความภักดีและพระบุญญาธิการของพระองค์ค่ะ


 9. May 6th, 2012 at 1:52 pm       athenaz Says:

  ค่ะ ธัญญา

  อากาศยังดีจนถึงวันนี้ ..

  Wonderful spring day there ka sis.. !!
  xxx


 10. May 6th, 2012 at 3:14 pm       normally Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


 11. May 6th, 2012 at 4:52 pm       septimus Says:

  ด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์ ย่อมทรงนำแต่ความชุ่มเย็นมาปลอบประโลมพสกนิกรของพระองค์อยู่เสมอ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 12. May 6th, 2012 at 4:56 pm       septimus Says:

  Photobucket
  ธรรม .. พระราชา
  ทรงเป็นเทวดา บนชั้นฟ้า ทรงเดินดิน
  ทรงสดับ ทรงดำเนิน ไปทุกถิ่น
  พลิกผืนดิน ชาวไทยได้อยู่เย็น ….

  ============

  ขอบคุณคุณพี่มากค่ะ ^^&


 13. May 6th, 2012 at 5:21 pm       athenaz Says:

  มาอ่านบทกลอนที่เขียนขึ้นไว้หน้าบล็อกเซปอีกที
  ที่นำรูปมาประกอบ

  พี่ก็อดกลั้นน้ำตาบ่อตื้นเมื่อเห็นพระจริยวัตรพระองค์ไม่ได้อีกแล้วค่ะ

  แต่เป็นความปิติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร .. ร่วมความจงรักภักดีกับเซปค่ะ

  xxx


 14. May 6th, 2012 at 5:27 pm       athenaz Says:

  เส้นทางนี้พี่ได้ไปมาแล้วค่ะ สมัยก่อนน่าจะธุรกันดารมาก
  แต่ด้วยเดชะพระบารมี ยายตุ้มจึงได้คอยรับเสด็จจนได้เข้าชมพระบารมีใกล้ชิด :

  ” ดอกบัวจากหัวใจ ”

  ที่นครพนม บนเส้นทางรับเสด็จตรงสามแยกชยางกูร – เรณูนคร

  บ่ายวันที่ 13 พ.ย. 2498 อาณัติ บุนนาค หัวหน้าส่วนช่างภาพประจำพระองค์ ได้บันทึกภาพในวินาทีสำคัญ ที่กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งของประเทศ

  ภาพที่พูดได้มากกว่าคำพูดหนึ่งล้านคำ

  วันนั้นหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เสร็จสิ้นในช่วงเช้าแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง กลับไปประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ราษฎรที่รู้ข่าวก็พากันอุ้มลูก จูงหลานหอบกันมารับเสด็จที่ริมถนนอย่างเนืองแน่น

  ดังเช่นครอบครัวจันท์นิตย์ ที่ลูกหลานช่วยกันนำ แม่ตุ้ม จันทนิตย์ วัย 102 ปี ไปรอรับเสด็จ ณ จุดรับเสด็จห่างจากบ้าน 700 เมตร โดยลูกหลานได้จัดหาดอกบัวสายสีชมพู
  ให้แม่เฒ่าจำนวน 3 ดอก และพาออกไปรอที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่สุด

  เปลวแดดร้อนแรงตั้งแต่เช้าจนสาย เที่ยงจนบ่าย แผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรย แต่หัวใจรักภักดีของหญิงชรายังเบิกบาน เมื่อเสด็จฯ มาถึงตรงหน้า แม่เฒ่าได้ยกดอกบัวสายโรยราสามดอกนั้น ขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง

  พระเจ้าแผ่นดินทรงโน้มพระองค์อย่างต่ำที่สุด จนพระพักตร์แนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวลอย่างเอ็นดู พระหัตถ์แตะมือกร้านคล้ำของเกษตรกรชราชาวอีสานอย่างอ่อนโยน

  เป็นคำบรรยายเหมือนไม่จำเป็น สำหรับภาพที่ไม่จำเป็นต้องบรรยาย ไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับแม่เฒ่า แต่แน่นอนว่าแม่เฒ่าไม่มีวันลืม

  เช่นเดียวกับที่ ในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนสำคัญที่ทรงพบริมถนนวันนั้น หลานและเหลนของแม่เฒ่าเล่าว่า

  ” หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ แล้ว ทางสำนักพระราชวัง ได้ส่งภาพรับเสด็จของแม่เฒ่าตุ้ม พร้อมทั้งพระบรมรูปหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ่านมาทางอำเภอพระธาตุพนม ให้แม่เฒ่าตุ้มไว้เป็นที่ระลึก ”

  พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ อาจมีส่วนชุบชูชีวิตให้แม่เฒ่ายืนยาวขึ้นอีก ด้วยความสุขต่อมาอีกถึงสามปีเต็ม ๆ

  แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ ราษฎรผู้โชคดีที่สุดคนหนึ่งในรัชกาลที่ 9 สิ้นอายุขัยอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่ออายุได้ 105 ปี

  ข้อมูลจาก ” แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ ” ภาคพิเศษโดย คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ วารสารไทย

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


 15. May 6th, 2012 at 5:27 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ข้าเจ้ามีความยินดีอย่างที่สุดในทุกครั้งที่ต้องหลั่งน้ำตาแห่งความปิติ คุณพี่ก็เช่นกันเนาะคะ ^___^

  และในโลกนี้ก็คงมีแต่พวกเราชาวไทยคะที่เข้าใจกันดี ว่าร้องไห้ด้วยความรักและเทิดทูนนั้นเป็นอย่างไร


 16. May 6th, 2012 at 5:36 pm       athenaz Says:

  สงสัยหากเราเจอกัน กอดกัน .. ก็คงนึกว่าโชคดีได้เกิดใต้ร่มพระบารมีพระองค์
  จนชีวิตจะหาไม่ ต่างก็ปิติไป เช็ดน้ำตาไป ..

  ใครเลยจะเข้าใจ นอกจากผู้จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

  ^__________^


 17. May 6th, 2012 at 5:40 pm       septimus Says:

  ขอบคุณมากค่ะคุณพี่ xxxxxxxx

  ข้าเจ้าเชื่อว่า ไม่ว่าพระองค์จะทรงกระซิบคำใดกับแม่เฒ่า ก็ย่อมเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจทำให้แม่เฒ่ามีอายุยืนเป็นร่มโพธิ์แก่ลูกหลานของแม่เฒ่าค่ะคุณพี่คะ


 18. May 6th, 2012 at 5:52 pm       athenaz Says:

  ” หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ แล้ว ทางสำนักพระราชวัง ได้ส่งภาพรับเสด็จของแม่เฒ่าตุ้ม พร้อมทั้งพระบรมรูปหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ่านมาทางอำเภอพระธาตุพนม ให้แม่เฒ่าตุ้มไว้เป็นที่ระลึก ”

  คงเป็นภาพคล้ายปูนปั้นภาพประทับใจ ในครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จอำเภอธาตุพนม
  สร้างไว้ ณ หน้าวัดมรุกขนคร แม่เฒ่ายังกำดอกบัวเหี่ยวในมือขณะเฝ้ารอรัคอยรับเสด็จ
  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่แม่เฒ่าไปคอยรับเสด็จครั้งนั้นค่ะ
  xxx


 19. May 6th, 2012 at 5:52 pm       septimus Says:

  Photobucket

  hahahahahaha…
  ค่ะพี่ รูปการณ์คงจะประมาณนั้นแน่ๆค่ะ ยังดีที่ไม่ใช่เกิดกับเราแค่ 2 คนนะคะ หากเกิดกับกว่า 60 ล้านคนแน่นอนค่ะ แล้วอาจมีคนสัญชาติอื่น แม้แต่เพื่อนบ้าน ที่ต้องขอร่วมแจมพวกเรา ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยคนคะ

  … คุณพี่ขา พ่อหลวงของพวกเรา พระองค์ทรงงานหนักที่สุดในแผ่นดินสยามคะพี่ ยังต้องมีอีกหลายแห่งหลายมุมคะที่พวกเรายังไม่เคยเห็นมาก่อน งานนี้เราคงต้องอาศัยการเล่าขานผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คกันนะคะ xxxxxxxxxxxx

  :)))


 20. May 6th, 2012 at 5:56 pm       septimus Says:

  Wowww…
  คุณพี่เก็บภาพไว้หมดเลย ละเอียดละออจังค่ะคุณพี่ข้าเจ้า ^^

  ขอขอบคุณคุณพี่มากคะที่นำมาแบ่งปัน หวังว่าอีกไม่นานข้าเจ้าจะมีโอกาสได้เก็บภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้ด้วยตัวเองคะ LOL…

  xxxx :)))))


 21. May 6th, 2012 at 5:59 pm       athenaz Says:

  19 ทรงงดงามในพระจริยวัตร หาใดเปรียบได้
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญเทอญ

  ขอบคุณค่ะ xxx


 22. May 6th, 2012 at 6:02 pm       athenaz Says:

  20 (ur page and my page r equal with comments right now ka !!)

  Ka pls let' s share our loyal heart to our beloved majesties ka sis !!

  this pic been part of my memo visited Nakorn Panom last year ka xxx


 23. May 6th, 2012 at 6:05 pm       septimus Says:

  LONG LIVE THE GREAT KING OF THAILAND

  ==========

  ขอบคุณภาพนี้มากค่ะคุณพี่
  คุณพี่สังเกตทางขวาสุดของภาพสิคะ บอกอะไรได้หลายอย่างนุพี่นุ ถึงกับทรุดตัวลงนั่งเลย LOL…


 24. May 6th, 2012 at 6:09 pm       septimus Says:

  cool!

  เป็นความบังเอิญที่น่ายินดีคะคุณพี่ ฮาฮาฮา….

  …ข้าเจ้าก็หวังจะได้ข้ามไปนครพนมคะคุณพี่ และหวังว่าคงไม่อีกนานเกินไป ขอขอบคุณคุณพี่อีกครั้งคะ xxxxxxxxx

  :)))))


 25. May 6th, 2012 at 6:15 pm       athenaz Says:

  # 23, 24 : A Loyal Love co incident..

  Long live our great Majesties

  xxx


 26. May 6th, 2012 at 6:27 pm       septimus Says:

  งั้นข้าเจ้าขออนุญาตภาพที่ #6 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บล็อคข้าเจ้าด้วยคะคุณพี่ขา ขอบพระคุณมากคะ

  ^___*


 27. May 6th, 2012 at 9:43 pm       lady007 Says:

  ฟ้ายังพร่างพรมน้ำฝนให้เย็นทั่วหล้า
  แต่พ่อหลวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคนไทยทั่วแผ่นดิน


 28. May 6th, 2012 at 10:16 pm       rapeseed Says:

  #8,9 Thx for ur wonderful replies ka sis including May Blossom's.

  My Dearest P AT ka,

  Thx for ur understanding ka sis. I've to confess that this entry's been inspired by the movie about Kate and Wil. I was watching last week ka. Before the wonderful royal wedding, they broke up. Kate was devasted so badly She was hiding from the world in her family home. Then Mrs.Middleton said to her stop hiding and go out to the world enjoy with her friends. She said to her no needs hiding as she is pretty and well educated. I think behide her succeed her mum has played the massive role ka sis. Wil said to her..I need a space and freedom…This is very Western style.

  Love ya too,have a nice evening na ka.xxxx

  ……..

  Hello again ka sis,

  ยินดีที่พี่เอทีชอบภาพนั้นคะ ธันยาก็ชอบภาพนั้นที่สุดในชุดของวิสเทอเรีย เมื่อวานไม่ค่อยสบายเลยกระโดดร่มลาป่วยแต่อากาศก็ดีเกินกว่าจะนอนซม เลยเดินไปช็อปปิ้งเทสโก้พกกล้องไปด้วยเพราะเป็นวันที่มีแดดสวยหลังจากฝนตกมาเป็นอาทิตย์คะ

  ไม่ได้รูปคะคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเพราะจะเขียนอะไรหนุกหนานไม่อยากให้เนื้อหาในเอ็นทรีใหม่ไปสปอยล์กับหัวบล็อกคะ หากเขียนอะไรที่จริงจังก็อาจอัญเชิญพระฉายาลักษณ์คะ นอกจากนั้นยังได้ความขุ่นเคืองจากการไปเห็นภาพที่ลบหลู่จาบจ้วงท่านมาก พอส่งบทความขึ้นเผยแพร่ก็พบบทความของพี่เอทีและพี่เลิฟเซ็ปท์ แวะไปทักทายก่อนเข้านอน เมื่อวานทานยาแก้หวัดนอนทั้งวันเลยนอนไม่หลับเขียนอะไรเลนๆดีกว่า ฮาฮา

  ขอบคุณสำหรับภาพน่ารักมากคะ เมื่อตอนทำงานที่เมืองไทยแถวภาคเหนือเชียงใหม่เชียงราย ขึ้นตอยตุงบ่อยคะ ไปทีไรก็นึกถึงสมเด็จย่าทุกครั้ง อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนว่าด้วยบารมีของในหลวงโปรดนำประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องและกวาดล้างพวกหนักแผ่นดินลงทะเลไปให้หมด Good night ka sis xxxxx

  Glad you love it ka sis, a pink carpet 555555

  xxxxxxxxxxx

  Ps. ลืมไปคะพี่เอทีว่าเวลา ของเอ็มบล็อกคือเวลาของเมืองไทยตอนธันยาแวะมาหาพี่เอทีนั้น เปลี่ยนเป็นวันที่ 6 แล้ว xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 29. May 6th, 2012 at 10:20 pm       rapeseed Says:

  Deeply sorry ka sis.xxx


 30. May 6th, 2012 at 11:41 pm       athenaz Says:

  Dearest Tanya ka..
  no worries ka, will manage..

  Me too, face the same problem when trying to repeat when the net was slow

  Have a wonderful Sunday
  and a nice walk ka..Hope u can cope with the super store there na ka!

  will talk to you na ka sis ..
  xxx


 31. May 7th, 2012 at 10:21 pm       athenaz Says:

  Dearest Tanya,
  All your pics are so pro now and then.. luv them ka,
  views that make u cool:))xxx

  ภาพสมเด็จย่ากับในหลวง มีบุญได้ชมเมื่อใดอดตื้นตันใจในความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์ไม่ได้ เหนือคำบรรยายค่ะ


 32. May 7th, 2012 at 10:29 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณคำคมประโลมใจจากคุณเลดี้ที่รักยิ่ง

  และความสุขของพวกเราก็อยู่ที่ได้มีความจงรักภักดีในพ่อหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
  xxx


 33. May 7th, 2012 at 11:19 pm       athenaz Says:


 34. May 8th, 2012 at 7:36 am       athenaz Says:

  # 26..
  Please share ka sept ..n distribute..

  อีกภาพประทับใจ สมเด็จพระนางเจ้าทรงเคียงข้างค่ะ


 35. May 8th, 2012 at 7:53 am       athenaz Says:

  ข่าวคราวที่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ หรือทาง 'ข่าวในพระราชสำนัก' ในโทรทัศน์นั้น
  เป็นแค่เพียง 1 ใน 1,000,000 หรือมากกว่านั้น ถ้าเทียบกับพระราชกรณียกิจ
  ที่พระองค์ท่านทรงทำ

  เมื่อใดที่เกิดภัยพิบัติ สร้างความทุกข์ให้ราษฎร พระองค์ก็ทรงทุกข์กว่า

  จะมีใครล่วงรู้ว่า กว่าที่ความช่วยเหลือของทางการบ้านเมือง (หน่วยงานราชการ)
  จะไปถึงมือผู้กำลังมีทุกข์ น้ำพระราชหฤทัยของ 'ในหลวง' เดินทางไปแล้ว
  เดินทางไปถึงมือราษฎรของพระองค์ท่านแล้ว

  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรางพระเจริญ


 36. May 8th, 2012 at 9:13 am       athenaz Says:

  10
  ท่านรุ่ง มาร่วมกันถวายพระพรตวยกันเน้อค่ะ


 37. May 8th, 2012 at 11:34 am       Lexter Says:

  พี่ Athenaz

  หายไปนาน แต่ครั้งนี้มาสมกับที่หายไปนาน

  ขอบคุณกับความรัก ความจงรักภักดีที่มีต่อองค์ประมุขของประเทศเรา สำหรับความศรัทธาที่เห็นได้จากบทความและภาพประกอบ สำหรับความแน่วแน่ที่จะรักและศรัทธา สำหรับความเป็นคนไทยที่กตัญญูต่อประเทศชาติ กตเวทีต่อองค์ท่าน

  “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดเวลาที่ท่านได้ครองราชย์มา พ่อหลวงไม่เคยลืมทุกคำที่ท่านตรัสไว้ เราคนไทยทุกคนรู้ดี

  ปลื้มครับ ปลื้มจนน้ำตามันไหลเอง อย่างภูมิใจที่ได้เกิดภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และได้มีโอกาสบอกใครๆทั่วโลกว่า ผมคือคนไทย

  ทรงพระเจริญ


 38. May 8th, 2012 at 12:09 pm       กรกิจ รัศมีวงศ์พร Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 39. May 8th, 2012 at 12:25 pm       วรรณี เทพคุ้มกัน Says:

  ปลื้มใจจนน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นพระองค์ทรงเยี่ยมเยืยนชาวบ้าน ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่มีพระราชาที่ดีที่สุดในโลก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


 40. May 8th, 2012 at 2:42 pm       athenaz Says:

  คุณ Lexter ที่รักยิ่ง
  คนไทยในแผ่นดินไทยย่อมต้องขอบคุณพวกเราที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่แดนไกล ทว่าใจยังเปี่ยมด้วยความภักดี

  ขอบคุณที่เห็นความภักดีของเราร่วมกันค่ะ .. ทุกครั้งที่เราหม่นหมอง สิ้นหวัง จากนักกการเมื่องชั่ว
  ที่มาเพียงชั่วคราว ความภักดีต่อองค์พระประมุข ดึงเรากลับมา ให้มุ่งทำความดีต่อไป .. ทำให้เรามีหวังค่ะ

  และในโลกนี้ก็คงมีแต่พวกเราชาวไทยที่เข้าใจกันดีค่ะ ว่าร้องไห้ด้วยความรักและเทิดทูนนั้นเป็นอย่างไร

  คุณ Lexter เขียน ภาษาไทยและพิมพ์เก่งมาเลยค่ะ..ดีจัง ..


 41. May 8th, 2012 at 2:51 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณ คุณกรกิจ รัศมีวงศ์พร ที่ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี กตัญญูต่อพระองค์ผู้ทรงคุณต่อแผ่นดินไทย ณ ที่นี้ ค่ะ


 42. May 8th, 2012 at 2:55 pm       nokhasee Says:

  โชคดีที่ได้เกิดใต้พระบารมีของพระราชาที่ทรงพระเมตตามากล้น


 43. May 8th, 2012 at 3:41 pm       athenaz Says:

  ความจงรกภักดีต่อพระองท่านทำให้ ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่มีพระราชาที่ดีที่สุดในโลกค่ะ คุณวรรณี เทพคุ้มกัน
  ..

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ


 44. May 8th, 2012 at 3:57 pm       athenaz Says:

  ค่ะ คุณน้องนกปัญจสี เป็นความดีใจที่จะอยู่คู่กับเราตลอดชีวิต ..

  ท่านทรงงานแม้ยามแดด ยามฝน ยามค่ำมืด ข้าราการเหล่านี้ คือผู้ จงรักภักดี รู้ดีว่าพระองค์ทรงงานหนักที่สุดเพียงใด


 45. May 8th, 2012 at 4:00 pm       นาย ทินชัย วรรณสาร Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรของพระองค์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 46. May 8th, 2012 at 4:06 pm       Phanida Saengsrichan Says:

  Wonderfully every singer picture lieve long life king of Thailand Regards.


 47. May 8th, 2012 at 6:37 pm       keawza Says:

  ไม่มีคำใดจะบรรยายทุกๆครั้งที่ได้ดูรูปและข่าวของพระองค์น้ำตาแห่งความรักความเทิดทูนมันก็เอ่อล้นออกมาด้วยความปีติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 48. May 8th, 2012 at 10:55 pm       ana123 Says:

  น้องฟังข่าวในหลวงและสมเด็จฯ จะเสด็จอยุธยาเพื่อทอดพระเนตรบริเวณที่จะทำแก้มลิงในอนาคตด้วยความรู้สึกตื้นตันใจในน้ำพระราชหฤทัยอันงดงามของพระผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเราทุกคนอย่างที่สุดค่ะ

  พรุ่งนี้เป็นวันมงคลของชาวนาไทย พี่อเธน่าส์ต้องเขียนบันทึกดีๆ ให้พวกเราได้อ่านอีกแน่เรย อิอิ

  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พี่อเธน่าส์ ที่รัก

  :)))


 49. May 9th, 2012 at 6:51 am       Chaowalit Says:

  รักในหลวงครับ


 50. May 9th, 2012 at 11:39 am       athenaz Says:

  น# 49 ำเรื่องมงคลมาแบ่งปันค่ะคุณ ชงลิต

  คันไถที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพระราชพิธีดังกล่าวตลอดมานั้นสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นคันไถที่ทำจากไม้สมอ


 51. May 9th, 2012 at 11:44 am       athenaz Says:

  48 Ana ที่รักคะ ข่าวทำให้เราปิติ และพลังใจในชีวิต
  ขอพระองต์ทรงพระเจริญ

  อยากเขียนเรื่องพิธีฯ คะ ลองนำจากที่อื่นเขียนแล้วมาแชร์กันนะคะ พรองค์ทรงอนุรักษ์ให้พระราชพิธีนี้กลับมาเป็นบวัญกำลังใขให้แก่ชาวนาเกษตรกรไทยค่ะ

  ทรงพระเจริญเทอญ


 52. May 9th, 2012 at 11:49 am       athenaz Says:

  47 คุณ keawza คงเหมือนเพื่อเราที่ร่วมแชร์กันในที่นี้
  และรู้ดีว่าเป็นน้ำตาแห่งความปิติและยินดี ที่เราเท่านั้นที่รู้ได้

  ขอบคุณค่ะ


 53. May 9th, 2012 at 11:53 am       athenaz Says:

  46
  Appriciate ka K Phanida Saengsrichan
  Please come in again and share
  our loyal hearts of our friends who LOVE King in my blog ka..


  xxx


 54. May 9th, 2012 at 12:02 pm       athenaz Says:

  45 ร่วมถวายพระพรพระองค์ด้วยความปิติยิ่งค่ะคุณทินชัย วรรณสาร

  ……

  ในหลวง.. กับพืชที่เรียกว่าข้าว
  วันนี้วันพระราชพิธีพืชมงคล เจ้าฟ้าชายเสด็จแทน
  พระองค์ทำพิธีให้เป็นขวัญชาวนา เกษตรกรไทย

  ทรงพระเจริญ


 55. May 9th, 2012 at 12:03 pm       wipawee Says:

  ขอบคุณค่ะ วันนี้อ่านข้อความนี้หลายรอบมาก ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทย แต่ทุกครั้งที่เหนื่อยล้า จะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี และทำเพื่อคนอื่น จะเดินตามรอยฝ่าพระบาทเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ


 56. May 9th, 2012 at 12:19 pm       athenaz Says:

  # 55 สวัสดีค่ะ คุณวิภาวี

  คุณวิภาวี อยู่แดนไกล อะไรจะเป็นพลังใจได้ดีเท่าพระมหากรุณาธิคุณ
  ของพระองค์ท่านแก่ประชาชนชาวไทย ดั่งพระบารมีปกเกล้า

  ขอความภักดี ความรักที่มีต่องค์พระประมุข โปรดเคียงข้างและคุ้มครองคุณในทุกที่ค่ะ

  athenaz


 57. May 9th, 2012 at 7:23 pm       Tweed Says:

  ขอบคุณนะคะที่เขียนบล็อกให้พวกเราได้ร่วมใจถวามความจงรักภักดีแด่ในหลวง ยังจำได้วันที่เรารับพระราชทานปริญญาบัตร วันั้นฟ้าครึ้มมาก ยังนึกห่วงว่าจะเปียกฝนกัน บัณฑิตแต่ละคณะก็จะเดินแถวจากคณะตัวเองไปยังหอประชุมใหญ่ จนเข้ามานั่งรอในหอประชุมเรียบร้อย. ยังจำได้แม่นว่าฟ้าตอนนั้นดูหนักมากๆ. พอพระองค์กับพระเทพเสด็จมาถึงเข้าทีประทับเท่านั้นแหละ ฝนเทลงมาต็มที่เลย เราไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้แต่สำหรับพระองค์ท่าน พระบารมีมากพ้นจริงๆ


 58. May 9th, 2012 at 7:57 pm       septimus Says:

  ขอบคุณมากค่ะคุณพี่ ^^
  ข้าเจ้าบังเอิญมีเรื่องราวน้องปัณณ์ เด็กรักในหลวง มาฝากคะ น่ารักขะหนาดเลยค่ะ

  “และเมื่อถามว่าน้องปันลูกใคร น้องปันก็ตอบว่า ลูกในหลวง
  เมื่อคุณแม่ต้องการให้เป็นลูกแม่บ้าง นอนกอดน้องปัณณ์ทุกคืน เรียกว่าแม่บ้าง ได้ไหม น้องปัณณ์ ตอบว่า ไม่ได้ เพราะคุณแม่มาทีหลัง ในหลวงมาก่อน…”

  “โตขึ้นอยากเป็นทหารของในหลวง”


 59. May 10th, 2012 at 9:05 am       buadhram Says:

  ความคิดเห็นที่ 17, เว็บไซต์ :

  #16 My Great and Dearst P'AT

  Whenever my Master have visited here
  I feel very scared to be hit by her bamboo stick
  hence; I must beat my brain to write something then LOL…..

  ๐ สายฝนแห่งพระบารมี
  ธรณี ก็ชุ่มชื่น ระรื่นแสน
  ประเทศไทย ใสสด จรดแดน
  ดั่งเมืองแมน สวรรค์สรวง เกินห้วงใด

  ๐ น้ำพระราชหฤทัยทิพย์
  วาวแวววิบ วับระยับ ระยิบใส
  ส่องสว่าง กลางกรุง ทั่วทุ่งไทย
  งามไสว เสมอสุข ดับทุกข์แทน

  ๐ แปดสิบสี่ พรรษา มหากุศล
  ทุกไทยพ้น ภัยพาล สำราญแสน
  พระปรีชา บารมี ทวีแดน
  สยามแคว้น ครองธรรม ธ นำพา

  ๐ สายฝนแห่งพระบารมี
  ทุกเดือนปี โปรยปราย ใจกายข้าฯ
  สุขสันติ ปิติอุ่น พระบุญญา
  พระเมตตา แผ่ไพศาล ทั่วบ้านเมือง


 60. May 10th, 2012 at 9:40 am       athenaz Says:

  57
  สวัสดีค่ะคุณ tweed

  ยิ่งดีใจยิ่งที่แม้คุณ tweed อยู่แดนไกล แต่จิตใจภักดีต่อพระมหากษัตริย์
  โปรดใช้หน้านี้ร่วมกันถวายพระพร ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ เดชะพระบารมี
  จะตามไปคุ้มครองจิตใจของคนไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารตลอดไปค่ะ


 61. May 10th, 2012 at 10:29 am       ไพโรจน่์ คงคารัตน์ Says:

  ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานฯ


 62. May 10th, 2012 at 12:03 pm       สุพัฒน์ กิติปัญญา Says:

  โชคดี ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ ที่มีพ่อเป็นผู้ให้ มีใจพ่อเป็นแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ยิ่งยืนนาน เทอญ.


 63. May 11th, 2012 at 9:39 am       athenaz Says:

  “และเมื่อถามว่าน้องปันลูกใคร น้องปันก็ตอบว่า ลูกในหลวง เมื่อคุณแม่ต้องการให้เป็นลูกแม่บ้าง
  นอนกอดน้องปัณณ์ทุกคืน เรียกว่าแม่บ้างได้ไหม น้องปัณณ์ ตอบว่า ไม่ได้ เพราะคุณแม่มาทีหลัง
  ในหลวงมาก่อน…”

  น้องปัณณ์ฟังซีดี HM Blues บ่อยมาก ฟังเสียแผ่นพัง

  และคุณแม่ปลูกฝังน้องแต่เกิดเรื่องรักในหลวง โดยไม่รู้ตัวค่ะทุกคนก็เป็นลูกในหลวงเหมือนน้องปัณณ์

  ขอบคุณสิ่งดีที่นำมาแชร์ค่ะเซป .. น้ำตาไหลอีกแล้วค่าาา


 64. May 11th, 2012 at 9:43 am       athenaz Says:

  คุณไพโรจน่์ คงคารัตน์คะ

  ขอบคุณร่วมถวายความภักดีแด่ในหลวงของเราค่ะ

  ขอพระบารมีคุ้มครองคุณค่ะ


 65. May 11th, 2012 at 9:57 am       athenaz Says:

  # 63
  ขอร่วมถวายความจงรักภักดีกับคุณ สุพัฒน์ กิติปัญญาค่ะ

  โชคดี ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ ที่มีพ่อเป็นผู้ให้ มีใจพ่อเป็นแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ยิ่งยืนนาน เทอญ.


 66. May 11th, 2012 at 11:58 am       11arrows Says:

  ขอทรงพระเจริญหมื่นพันวรรษา

  :)))


 67. May 11th, 2012 at 2:01 pm       athenaz Says:

  59
  ขออภัยท่ายบัว ที่ตอบไปแล้ว และลบออกไปใหม่เพื่อแก้ไขบทกลอน ปรากฏว่าลืมแก้ไข ลบออกไปเฉย
  เลย ไปเก็บมาโพสใหม่ ค่ะ…

  ขอบคุณบทกลอนที่ท่านร้อยกรองที ทำห้หน้านี้เปี่ยมพระบารมีและความภักดีจากพสกนิกรของท่านค่ะ

  ..

  Dearest Tan Bua, at last u come back.. how are you doing ka.. ?Seeing you here makes all beloved friends happy, I do hope your health is excellent in all circumstances, too …

  555… how my vist make you scaring? Otherwise, in that case I will no longer do that..!

  บทกวี เทิดพระเกียรติ ละเมียดเหลือ
  ร้อยไว้เพื่อ แบ่งปัน วันปิติ
  กลั่นจากใจ ด้วยจิตภักดิ์ ด้วยชีวี
  องค์แห่งศรี สยามราช ปราชญ์เดินดิน
  xxx


 68. May 11th, 2012 at 2:08 pm       athenaz Says:

  67

  ท่านศรออนทัวร์ก็กลับมาแล้ว :))

  หวังว่าที่กาญจนบุรี และหัวหินก็คง
  มีสายฝนแห่งพระบารมีในเข้าวันนั้นค่ะ

  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
  ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
  เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
  ขอทรงให้”สุขสำราญ”ชั่วกาลเทอญ


 69. May 11th, 2012 at 3:00 pm       numinnee Says:

  คำพูดที่กล่าวได้ในตอนนี้และตลอดไปค่ะพี่เอที…

  “ทรงพระเจริญ”


 70. May 11th, 2012 at 5:05 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ^___^

  That's my pleasure ka khun P',
  and please do not in tears too much ka LOL..

  xxxxxxxxxxx


 71. May 12th, 2012 at 5:03 pm       rapeseed Says:

  Happy W/E ka sis xxx

  Image and video hosting by TinyPic


 72. May 12th, 2012 at 5:10 pm       rapeseed Says:

  Another a master piece ka sis.xxxxx

  Image and video hosting by TinyPic


 73. May 16th, 2012 at 10:32 pm       ana Says:

  พี่อเธน่าส์ดูสารคดี Soul of Nation หรือยังคะ

  น้องดูซ้ำหลายรอบเลย ยิ่งดูก็ยิ่งรักทั้งสองพระองค์มากๆ ค่ะ

  :)))


 74. May 17th, 2012 at 2:15 pm       athenaz Says:

  69

  คำพูด numinnee ที่กล่าวไว้ในอาทิตย์ก่อน จักไม่มีวันตายค่ะ

  ทรงพระเจริญ

  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 75. May 17th, 2012 at 2:21 pm       athenaz Says:

  70
  this pic to exchange with your so memorable rare pic ka sept..xxx


 76. May 17th, 2012 at 2:25 pm       athenaz Says:

  Tanya ka
  Have a happy work ka, how miserable it would be for you, you have done a great job ka sis..you know from your heart well..LoL xxx 🙂

  May the beloved and loyal heart to our greaat king protect you ka..
  xxx


 77. May 17th, 2012 at 2:27 pm       athenaz Says:

  most kind of you indeed… do appreciate your time ka sis
  xxx

  Lots of love on ur waya kaaa
  :)))


 78. May 17th, 2012 at 2:49 pm       athenaz Says:

  ana ka..

  Thanks so much, I have never seen but knew it one of the very best clip on our great King ka ..

  including this one:

  xxx


 79. May 17th, 2012 at 7:33 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ^___*

  เวลคั่มแบ็คค่ะคุณพี่ เหนื่อยมั้ยคะ

  คิดถึงมากๆค่า xxxxxxx


 80. May 17th, 2012 at 8:30 pm       athenaz Says:

  รู้ใจได้ดังตาเห็นเชียวค่ะ Dearest sis!! LoL xxx

  อิ่มทิพก็ทำให้หายเหนื่อยได้มากมายค่ะ
  คืดถึงมากๆเช่นกัน .. ไม่ได้หายไปไหน ได้มาแอบอ่านอยู่เสมอค่าาา

  Good Night ka sweet.. ^^


 81. May 18th, 2012 at 1:56 am       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic

  My Dearest P AT ka xxxx

  I always find your comments are very touching ka same as the both comments.

  Thx for your kind and nice words hope you are well there na ka. Sorry for my late reply na ka. xxxx Send you best wishes and take care ka. Love xxxxx


 82. May 18th, 2012 at 4:55 pm       athenaz Says:

  Dearest Tanya,

  Oh! It's b'cuz your holidays.. I see you here and there more often kaaa ..?

  It's really a pity spring comes with rain..hope you have nice weather travelling along lovely scenery of UK.. I would love to go to Scotland, beyond Edinburgh, but it may still be chilly up there, this time of year till few more months. May be best around Midland and West country ka sis?

  Where ever you go, hope there'll be no rain ..

  River Tamar at Gunnislake @ Cornwall-Devon border
  xxx


 83. May 19th, 2012 at 12:25 am       rapeseed Says:

  #82 Thx ka for your wonderful reply.

  My Dearest sis ka xxxxx,

  Kaaaaaaaa it's my holiday that's why you've seen me more here and there kaaaaaaaa only a week but seems ages if you're doing nothing. The weather is unpredictable. Not only Scotland ka even here it's still cold. It was 1 c 2 days ago in the morning. I can't believe it that's our Summer !!!!! I will visit the nearby areas ka hope it's sunny day tomorrow then I can take nice pix.

  Thx for ur lovely words and wonderful pic above ka. I'll tell you if I'm going ka.

  Have a nice evening ka.It's quite cloudy here and bit cold. Will off to Tesco doing food shopping kaaaaaaa.

  Love ya xxxx

  Image and video hosting by TinyPic

  Give me a company pls my love sis, here we go rolling down from that peak together 55555555


 84. May 19th, 2012 at 6:45 pm       septimus Says:

  Photobucket

  คุณพี่ขา ข้าเจ้ากลับมาแล้วค่า
  ขอบคุณคุณพี่มากมายค่ะที่ช่วยให้ ครอบครัวไทยๆ ไม่เงียบเหงาจนเกินไป

  คุณแม่คุณพ่อตลอดจนลูกหลานของบ้านนี้ต่างก็เทิดทูนพ่อหลวงแม่หลวงมากมายไม่ต่างจากพวกเราค่ะพี่… พวกเค้าจะว่าไปก็คือพ่อเปรมแม่พลอยที่จับต้องได้นั่นเองค่ะ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  คุณพี่ have a great weekend na ka

  :)))


 85. May 20th, 2012 at 3:18 pm       athenaz Says:

  ภาพประตูบ้านไทยนี้งามคลาสสิคมากค่ะ เนื่อไม้สักแน่นๆแบบนี้เอง
  ที่ยังอยู่คูกาลเวลา เหมือนความงามแบบไทยๆ ที่เราต้องอนุรักษ์ไว้สู่ลูกหลานค่ะ

  ขอบคุณเรื่องราวและภาพหายากค่ะเซป !!

  Beautiful sunday kaaaa
  xxxx


 86. May 20th, 2012 at 4:04 pm       athenaz Says:

  Hi Tanya,

  Happy to see your lovely note ka.. it been a restful Sunday
  with your green green field of England..

  ..

  Wonder along and have a lovey day when you do so ka sis.. LoL !

  Don't forget to say hi to my lovely fans kaaa..

  xxx


 87. May 20th, 2012 at 5:53 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ด้วยความยินดีขะหนาดค่ะคุณพี่ xxxxxxxxxx

  ..อีกไม่กี่ปีแล้วนะคะพี่ พวกเราจำต้องรวมกะเขา ถ้ามีไอเด็นติตี้ของพวกเราเองให้เป็นที่รู้กัน จะดีใช่น้อยคะ อันนี้ข้าเจ้าก็อาจกังวลมากไปก็ได้ แต่พอเหลือบดูอังกฤษ…

  ไม่อ่ะ ข้าเจ้าว่าข้าเจ้าโพรแอคทีฟตามความเป็นจริงมากกว่าค่ะ คุณพี่ว่าไงคะ LOL…

  (ขอโทษคุณพี่ด้วยนะคะ วันนี้เราคลาดกันอีกแล้วค่ะ ^^)


 88. May 20th, 2012 at 5:56 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ขอขอบคุณคุณพี่อีกคร้ังสำหรับหลายวันมานี้คะ
  ว่าแต่ วีคเอนด์นี้ของคุณพี่เป็นอย่างไรบ้างคะ xxxxxxx

  :))))


 89. May 20th, 2012 at 5:57 pm       normally Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญเทอญ….


 90. May 22nd, 2012 at 3:02 am       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic

  P AT ka,

  Send you another happy note ka while you're sleeping ..what about them ka. Would you like to say hi to them 55555 good night ka sis.
  Cheers xxxx


 91. May 22nd, 2012 at 7:56 pm       athenaz Says:

  Thanks ka Tanya,
  Well why not .. please give them my hug and love ka..

  Happy wanderer ka, here is nature around Lake District ka dearest sis !

  xxx


 92. May 22nd, 2012 at 7:57 pm       athenaz Says:

  ขอถวายพระพรร่วมกัยท่านรุ่งทีีรักยิ่งค่ะ
  xxx


 93. May 22nd, 2012 at 8:09 pm       athenaz Says:

  ลีลาวดีช่อนั้น จับช่อกันสวยวามจังค่ะเซป
  วันนี้อากาศทางเบลเบอร์นเป็นอย่างไรคะ ทางนี้พอไม่มีฝนก็ระอุอ้าวทุกวันค่ะ

  take best care kaaa sweet !!

  xxx


 94. May 23rd, 2012 at 1:15 am       rapeseed Says:

  #86,91 Thx ka P AT my love xxxx

  P AT ka xxxxx,

  ธันยาให้เพื่อนเลือกคะว่าอยากดูเรื่องอะไรแล้วเรามาลงตัวที่เรื่องนี้ ไว้เดือนหน้าไปดูอีกคะแต่ไปกับเพื่อนอีกคน มีเพือนคนไทยในลอนดอนที่รู้จักกันผ่านบล็อกนี้เขาแนะนำให้ไปดูกะว่าจะไปดูและทำความรู้จักกันด้วยคะ ความมหัศตจรรย์ของบล็อกทำให้มีเพื่ีอนมากขึ้น เรื่องนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั้งที่เวสต์เอนด์และบรอดเวย์นะคะ เล่นกันมานานจริงๆ ตัวแสดงก็เปลี่ยนไปหลายชุดแล้วเหมือนกันนะคะ เขาเคยไปเปิดการแสดงที่ กทม หรือเปล่าคะพี่เอที บรรากาศเวลานั่งดูๆขลังมากๆนะคะ ชอบเครื่องแต่งการด้วยคะ

  พี่เอทีทำงานในดงช็อปปิ้งเลยนะคะนั่นไม่ไกลจากถนนอ็อกฟอร์ดสักเท่าไหร่ ตอนนี้บรรยากาศที่ลอนดอนคึกคักคะเสียดายลัฟน่าจะอยู่ที่ลอนดอนเมื่อวานหรือวันนี้เพราะวันสวยมากด้วยแสงแดดและอุ่นคะใสกางเกงขาสั้นกับเสื้อแขนกุดยังได้เลยคะ อาทิตย์ที่แล้วต้องใส่เสื้อหนาวถ่ายรูปไม่ค่อยสวยไม่มีแสงแดด ผ่านสวนคะไม่ได้แวะไปเวลาไม่พอมีกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยเลยนั่งแหม่ะดื่มอะไรและคุยกันรอเวลาอาหารเย็นคะ วันนั้นกว่าละครจะจบและต่อรถไฟกลับบ้านเพื่อนก็เที่ยงคืนคะหลงกันไปมา ฮาฮา หลงผิดสถานีก็มี ขอบคุณพี่เอทีสำหรับคอมเม้นท์ที้งสองคะ ไนท์ไนท์นะคะ
  ……..

  My Dear P AT ka,

  I've been watching this clip too ka. Yes,it's my fav as well. I love 'think of me', it was filmed in 2004. I've selected this clip as it was played at Her majesty's theatre the one I've been ka. Somehow the sound quality is not that good. Thx for your nice and kind words as always ka sis.

  If you have a chance to revisit the U.K. again, would you like to watch another musical show ka sis ?

  All the best and chat soon ka sis. xxxx


 95. May 23rd, 2012 at 10:18 am       athenaz Says:

  Next time just drop off one more further station at green part it will land you at Piccadilly Road, not the circus.

  Opposite the tube station it locate a nice green park that connect to Buckingham and further ka. There lots of office bldg on this station ka.. entirely diff from the circus of shopping area ka sis…just beyond
  have a fun and happy trip for ur next play ka..555 Joob
  xxx


 96. May 23rd, 2012 at 11:45 pm       athenaz Says:

  ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ระบุ ในหลวง พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ทุ่งมะขามหย่อง วันที่ 25 พ.ค. นี้ ชาวอยุธยาเตรียมความพร้อมรอเฝ้ารับเสด็จ
  นายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน มาพักผ่อนพระอริยาบท ณ ทุ่งมะขามหย่อง และทรงงานตามพระราชอัธยาศัย ในที่ประชุม มีการเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก โดยได้กำหนดให้ส่วนของข้าราชการเฝ้ารับเสด็จอยู่ริมสระ 2 ฟากของพลับพลาที่ประทับกลางน้ำ ส่วนคลื่นมหาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีรอบสระน้ำทุ่งมะขามหย่อง จะมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยมายังพลับพลาที่ประทับกลางน้ำ โดยในการเตรียมรับเสด็จ จะใช้ข้าราชการทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงาน 9,000 นาย

  สำหรับเวลาเสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่อง ในที่ประชุมแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินออกจาก ร.พ.ศิริราช เวลา 16.30 น. โดยใช้เวลาในการเดินถึงทุ่งมะขามหย่อง 55 นาที และจะถึงในเวลา 17.20 นาที โดยประมาณ
  ด้าน นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในเวลา 17.00 น. วันนี้ จะประกอบพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีการเตรียมอาหารหวานคาว บายศรี เพื่อประกอบพิธีที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

  สำหรับเย็นนี้ จะมีการซ้อมใหญ่ในการร้องเพลงเรือ โดยจะมีเรือเข้าร่วมการซ้อมเหมือนจริง ประกอบด้วยเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิดนับสิบลำเข้าร่วมซ้อม


 97. May 24th, 2012 at 3:39 am       rapeseed Says:

  # 95 Thx ja P Love AT xxx

  P AT ka ,

  555555 We are addicted to it now. We're going again on 30th and 31th ka.

  16 Thx for ur info ka sis, will try to remember. We had a big fun in London. Yes, we used Green Park, Canada Water. It took us ages to reach Forest Hill 555555

  Thx for ur kind comments ka, always good to see you here and there. Have a good night na ka. I'm going to sleep soon,long shift tomorrow ka.

  Always love you xxxx


 98. May 25th, 2012 at 12:54 am       athenaz Says:

  Let's share this delightful ceremony. it will Friday May 24, at 1630
  when their majesties travel from Siriraj Hospital ka…live telcast:

  สำหรับเวลาเสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่องในวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ประชุมแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานวงศ์ เสด็จออกจาก รพ.ศิริราชเวลา 16.30 น. ใช้เวลาวิ่งถึงทุ่งมะขามหย่อง 55 นาที จะถึงเวลา 17.20 นาที โดยประมาณ และจะใช้เวลาประทับชมการแสดงริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ 40 นาที การแสดงเพลงเรือเพลงพื้นบ้านดนตรีไทย 40 นาที การแสดงม่านน้ำในพระราชกรณียกิจ ประวัติทุ่งมะขามหย่อย สายน้ำแห่งอุทกภัย ระยะเวลา 40 นาที จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังพระตำหนักสิริยาลัย ที่ตั้งอยู่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดไชยวัฒนาราม ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสวยพระกระยาหารค่ำ

  Good Night ka sweet sis
  xxx


 99. May 26th, 2012 at 12:20 am       athenaz Says:

  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ


 100. May 26th, 2012 at 9:44 pm       ana Says:

  น้องเคยดูคลิปที่พี่อเธน่าส์แนะนำนานมากแล้วค่ะ ภาพสวยมาก แต่ไม่มั่นใจว่าเนื้อหาเป็นแบบไหน เห็นมีสัมภาษณ์คุณ ส ศิวรักษ์เลยไม่แน่ใจค่ะ

  น้องชอบ Soul of a Nation มากกว่า เพราะรู้สึกเหมือนเราได้ตามเสด็จไปดูภาพที่ทุกพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดค่ะ ในหลวงทรงพระปรีชามาก ในการตอบคำถามนักข่าวฝรั่ง สมเด็จฯท่านก็ทรงอ่อนหวานและวางพระองค์ได้งดงามมากท่ามกลางพสกนิกรข้าราชบริพาร และทหารองครักษ์ ยิ่งดูยิ่งตื้นตันใจในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ค่ะ

  เมือวานพี่คงเกาะติดการถ่ายทอดสดเหมือนกันนะคะ อิอิ

  :)))


 101. May 27th, 2012 at 11:27 am       athenaz Says:

  กลับมานั่งหน้าจอทันค่ะ คุณน้อง ana กลับมาทันไหมคะ หาคลิปถ่ายทอดสดก็คงมีนะคะ

  สิ่งที่พสกนิกรมีความสุขยิ่ง คือการได้ชื่นชมพระบารมี .. ได้เฝ้ารับเสด็จ และได้เปล่งวาจา
  ทรงพระเจริญ .. เมื่อทรงเสด็จผ่าน และเห็นพระองค์ทรงพระเกษมสำราญในหมู่มหาประชาชน

  ดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า :
  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ


 102. May 28th, 2012 at 7:36 pm       ana123 Says:

  สวัสดีค่ะ พี่อเธน่าส์ที่รัก

  Petal and Rain .. then, Blooms at Dawn
  ………………………………..

  Petals of flowers fall off silently
  sway some mediated stalks when darkness falls.
  Thrown off their colorful delicate fresh
  of petals over the wet ground ..

  Rain drops pour down in place of someone's tear drops .. of tormented heart
  One wishes and longs for a promised sun dawn..
  yearn for life that would go on as the dew refresh new blooms ..
  Never long for pouring rain in one heart ever again..

  ..

  Petals of flowers silently bloom in sunshine after darkness in rainy night,
  Fragrance is scented far beneath the sky.
  A delicate but sturdy petal faced cruel wind and rain patiently,
  Glittering rain drops are still sparkled on your colorful petals,
  Oh dear .. how brave and adorable flowers you are ..

  ..

  ขอบคุณบทกวีที่อ่อนโยน ให้กำลังใจ และไพเราะของพี่มากค่ะ
  น้องเลยขอมีส่วนร่วมเล็กน้อยและบันทึกความทรงจำดีๆ ของเราไว้ในภาพดอกไม้ในหยดน้ำ หวังว่าพี่คงชอบนะคะ อิอิ

  ..

  ขอบคุณความหมายและประวัติของพิธีแรกนาขวัญที่พี่ส่งมาด้วยค่ะ

  Sweet Dream Ka,

  :)))


 103. May 28th, 2012 at 7:39 pm       ana123 Says:

  น้องทันดูตั้งแต่ช่วงคุณจีรนันท์อ่านบทกวีอ่ะค่ะ
  แต่ก็ปลื้มปิติเป็นที่สุด เดี๋ยวค่อยทยอยดูคลิปอีกทีค่ะ

  :)))


 104. May 28th, 2012 at 8:01 pm       athenaz Says:

  ^________________^


 105. May 28th, 2012 at 8:43 pm       athenaz Says:

  102 and 103

  your poem are so sweet and powerful at the same time, so does the pic of flower.

  Let me exchange some determination and hope for hopeless in this page ka Ana xxx

  Good night and sleep tight kaaa ..


 106. May 28th, 2012 at 8:45 pm       athenaz Says:

  ….

  Sunshine after darkness in rainy night,
  Fragrance is scented far beneath the sky.
  A delicate but sturdy petal faced cruel wind and rain patiently,
  Glittering rain drops are still sparkled on your colorful petals,
  Oh dear .. how brave and adorable flowers you are ..

  ..

  Cruel wind and rainy storm night
  bring in a true strength ..
  in your heart beneath delicate petals ..

  My dearest.. a “Fearless Flower” you are !!

  Ana – Athenaz
  xxx


 107. May 28th, 2012 at 10:34 pm       ana123 Says:

  WoW, what a fast & fabulous poet you are !!!
  I can't wait to revise our sentimental poem for us ..

  A million thanks to lovely sis ka ..

  ^___^


 108. May 29th, 2012 at 12:17 am       numinnee Says:

  หนึ่งเดียวในโลก

  เราโชคดีมากจังเลยนะคะที่เกิดมาเป็นลูกของท่าน

  ……………………………………………………..

  เอาความคิดถึงมาฝากค่ะพี่เอที


 109. May 29th, 2012 at 6:03 am       rapeseed Says:

  Knock,Knock again ka Sis,

  Another greetings and best wishes from the sunny summer(it's gonna change on this Wed ka 555555 typical English weather !!)

  Been working harder as we've got the holiday in Thailand so soon ka sis. Hope all well with you na ka sis. Love yaaaa xxxxxx


 110. May 30th, 2012 at 9:27 am       nokhasee Says:

  มาขอบคุณพี่Athenazค่ะที่ช่วยบอกวิธีการเข้าบ้านให้
  เข้าบ้านไม่ได้ตั้งนาน..
  คุณพี่สบายดีนะคะ รักษาสุขภาพนะคะตอนนี้หวัดมาแรง..


 111. May 31st, 2012 at 8:31 pm       athenaz Says:

  Thanks ka Ana..
  yours are also fabulous !! what wonderful prose to connect ..

  Thanks million to share ka :)))

  P.S. I love the song in ur new entry kaa
  xxx


 112. May 31st, 2012 at 8:36 pm       athenaz Says:

  Numinnee
  ลมอะไรพัดมาคะ ลมแห่งความภักดี คิดถึงเสมอค่่า
  เห็นใน FB สนุกสนานกัยการถ่ายรูป
  และแต่งภาพ ช่วงนี้ไแเที่ยวบ่อยไหมตะ

  No worries ka, only buzy these days ka.. just have no time to even open the blog ka ))


 113. May 31st, 2012 at 8:45 pm       athenaz Says:

  knock knock .. thanks to write more fun blog for us kaaa,
  with wonderful flowers …

  xxx


 114. May 31st, 2012 at 9:32 pm       athenaz Says:

  wonderful summer comes your way kaaa..
  Glad to hear that, for ur weekend will be more fun ..

  will u have something special this summer ka sis? At least the day is long and u can hang on here and there till late daylight evening for few more hours ..
  xxx


 115. June 1st, 2012 at 10:24 pm       numinnee Says:

  …55555++++

  คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ….

  มาหาอย่างตั้งใจเลยค่ะ

  ช่วงนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยเลยค่ะพี่เอที

  เสาร์นี้ ( 2/6/55) ก็ต้องไปอีกแล้ววววว…

  ………………………………………..

  หากเจอเรื่องราวดีๆ หนูจะเก็บมาฝากนะคะพี่เอที

  Have a nice w/e ka sis…

  Love U…//

  Photobucket


 116. June 1st, 2012 at 10:56 pm       ana123 Says:

  WoW .. can't wait to record your beautiful word of wisdom, along with the gentle verse from bible.

  Great stuff to share for everyone ..
  gratefully yours kaa .. lovely sis

  Sweet dream with love naka ..

  :)))


 117. June 2nd, 2012 at 2:28 pm       peacock Says:

  ทรงพระเจริญ…

  สุขสันต์วันหยุดค่ะพี่อเธนาส…

  *_*


 118. June 4th, 2012 at 1:32 pm       athenaz Says:

  115

  ขอบคุณ numinnee ค่ะ ก่อนออกเดินทางยังแวะมาฝากความคิดถึง

  เดินทางไปไหนคะซิส ไปไหนๆพี่ก็รู้ดีว่า มีความสุจทุกเส้นทางที่เราไปนะ

  เก็บตกเรื่องราวการเดินทางมาฝากนะคะ
  miss n miss…joobs ka x

  that flowers is delicate color..thanks million ka, this is to exchange with you : xx


 119. June 4th, 2012 at 1:34 pm       athenaz Says:

  116

  wow Ana !!

  It's most beautiful in your flowers ka ..

  Pls let's share – what up to this weekend ka sis?

  I remember this poem since I was at school, this one we have to make pronunciation test for an exam :))

  O MY LUVE'S LIKE A RED, RED ROSE

  I

  , MY Luve's like a red, red rose,
  That's newly sprung in June.
  O, my Luve's like the melodie,
  That's sweetly play'd in tune.

  II

  As fair art thou, my bonie lass,
  So deep in luve am I,
  And I will luve thee still, my dear,
  Till a' the seas gang dry.

  III

  Till a' the seas gang dry, my dear,
  And the rocks melt wi' the sun!
  And I will luve thee still, my dear,
  While the sands o' life shall run.

  IV

  And fare thee weel, my only luve,
  And fare thee weel a while!
  And I will come again, my luve,
  Tho' it were ten thousand mile!

  by: Robert Burns (1759-1796)

  Happy and peaceful weekend ka Ana..
  xxx


 120. June 4th, 2012 at 1:49 pm       athenaz Says:

  ลมอะไรพัดมา หายคิดถึงเลยค่ะ golden peacock..

  That's so sweet color lotus I've seen ka!!


Trackbacks/Pingbacks

 1. Blue Coaster33
 2. free movie downloads
 3. watch movies online free
 4. Cockslut takes it firm and prompt in the rump titzz.com
 5. get satellite tv
 6. lan penge online nu
 7. water ionizer
 8. parking
 9. car parking
 10. water ionizer plans
 11. does plumbers putty need to dry
 12. house blue
 13. mortgage calculator
 14. Melanie Bowen

You must be logged in to post a comment.