…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

พระธาตุพนม : ศรัทธาเหนือกาลเวลา

July22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ความประทับใจที่ข้าพเจ้าได้ไปกราบพระธาตุพนมในครั้งนี้    มีมากอย่างยิ่ง   อาจเป็นด้วย

วัยที่เปลี่ยนไป    หรือด้วยเหตุปัจจัยและมุมมองที่ทำให้เราได้เห็นสัจจะแห่งธรรมด้วยตนเอง

หรือประกอบด้วยจิตที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันเป็นปรมัตถยิ่ง      แม้ว่ากาลเวลาผ่านไปนานนับพันปี     พระธรรมคำสอนไม่เคยเปลี่ยน

ขณะที่สิ่งสมมุติในโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพ     ดับสูญทุกเวลานาที ….

 

 

 

 

 

 หลายคนมีส่วนช่วยให้ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปให้ถึงแคว้นอุรังคธาตุ

อันประดิษฐานพระอุระธาตุบนดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น

เวลาเพียงสองคืนสามวัน จากจังหวะชีวิตที่ไม่เคยว่างพอติดกันนานนับเดือน

การได้เดินทางมายังถิ่นพระอริยสงฆ์ครั้งนี้ถือเป็นรางวัลอันคุ้มค่าของชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเครื่องลงที่สกลนครในตอนสาย       ผู้ที่ล่วงหน้ามาก่อนได้มาจอดรถคอยรับอยู่หน้า

อาคารสนามบิน และจุดประกายให้ความหวังด้วยการชักชวนว่า    คราวหน้าหากเวลา

อำนวย จะพาขับรถข้ามภูพานมาด้วยกัน    ข้าพเจ้าจึงนำคำชวนมาเป็นมงคลอธิษฐาน

เมื่อก้มลงกราบพระธาตุ ….    ถ้าแม้นมีบุญพอ ขอมาเยือนแคว้นอุรังตธาตุผืนดินของ

อีสานและขอกราบพระอาจารย์สายวัดป่าทั้งที่ยังดำรงสมณเพศผู้พากเพียรอยู่ และทั้ง

พระอาจารย์ผู้ล่วงลับอีกสักครั้ง ..  โดยไม่คิดว่าคำอธิษฐานนั้นจะกลายเป็นจริงในภาย

หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันเดินทางกลับ ความทุกข์ใจที่แบกข้ามขุนเขามาหลายลูกกว่าเจ็ดร้อยกิโลดอย เหลือ

ไว้แต่ความเบาสบายที่ได้มาสัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณ .. ถิ่นธรรมะพระอรหันต

สาวกเก่าแก่ของไทยเรา       เหมือนเรื่องมหัศจรรย์ที่อาจรับรู้ได้เฉพาะบนเส้นทางสาย

ศักดิ์สิทธ์ ..    วันนั้น ลูกสาวได้ติดต่อมาทันทีเมื่อเครื่องลงที่สกลนครว่า เธอตกลงใจ

จะกลับมาเมืองไทย      เพื่อให้ทุกคนคลายกังวลจากการที่จะต้องอยู่ต่อในประเทศที่คลื่น

สึนามิได้พรากชีวิตเพื่อนมนุษย์ลงทะเลไปหมด ..

 

 

 

 

 

 

 

 

เบเกอรี่กรีนคอนเนอร์ในเมืองสกลนคร ได้เคยจัดขึ้นโต๊ะเสวยบนพระตำหนัก ฯ

 

 

 

 

เราแวะทานกลางวันมื้อแรกที่ร้านอาหารกลางเมืองสกลนคร       ก่อนออกเดินทางมุ่ง

ตะวันออกอีกราว ๑๐๐ กม.        ผ่านอำเภอนาแก และที่ราบนาข้าว จึงถึงที่หมาย

วันแรกในเขตอำเภอธาตุพนม อำเภอเล็กๆ ริมโขงที่เงียบสงบของนครพนม …

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนียภาพมองจากอุโบสถวัดโสภณธรรมาราม

 

 

 

 

วัดโสภณธรรมาราม วัดบริวารของวัดพระธาตุพนมเลียบลำโขงผ่านบ้านชาวบ้านลงมา

ทางใต้ .. เป็นกำบังบุญให้เพียรปฏิบัติและอาศัยค้างแรมคืนแรกในโบสถ์แห่งนี้

เป็นหลักกิโลที่ไม่ไกลเกินไป และมีความหมายยิ่งสำหรับข้าพเจ้า …

 

 

 

 

 

เราได้ไปกราบพระธาตุพนมอันยิ่งใหญ่งดงามที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหารในตอนเช้า จากวัดพระธาตุพนมมองเห็นอำเภอติดคุ้งน้ำโขงยาวสุดตา        

.. .. ไกลออกไปเบื้องหน้าฝั่งตะวันออกของคมขวาน คือเขตท่าแขก แขวงคำม่วน ฝั่ง

ลาวที่เขียวขจีเหมือนป่าเพิ่งหมาดฝนทั้งที่เป็นต้นฤดูร้อน .. ชาวบ้านบอกว่า ครั้งนี้เป็น

วันที่อากาศหนาวเหน็บนานกว่าทุกปีในเดือนมีนาคม และว่าอาจเป็นเพราะลมหนาวส่งมา

ไกลจากแดนสึนามิ

 

 

 

 

 

ดินแดนพระธาตุเก่าแก่แห่งนี้ย้อนเวลาแห่งตำนานพระธาตุพนมตามที่เล่าขานบันทึกไว้ว่า

องค์พระธาตุพนมสร้างครั้งแรกราว พ.ศ. ๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตบูรเจริญรุ่งเรือง

โดยท้าวพญาทั้ง ๕ อันมีพญาศรีโคตบูร เป็นต้น และพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ อันมี

พระมหากัสสปะเถระเป็นประมุข เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ (กระดูก

ส่วนพระอุระ) มาประดิษฐาน สมัยนั้น ศรีโคตรบูรตั้งเมืองหลวงอยู่ใต้ปากเซบ้องไฟ อยู่

เหนือสุวรรณเขตประเทศลาว ต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่เหนือธาตุพนม ในดงไม้รวก

จึงมีนามว่า “มรุกขนคร” ราวพ.ศ.๑๘๐๐ ปรากฏว่าได้ไปตั้งเมืองขึ้นใหม่อยู่ฝั่งซ้าย

แม่น้ำโขง แต่เหนือที่เดิมมาก ได้แก่เมืองเก่าใต้ท่าแขกประเทศลาวเดี๋ยวนี้”

 

 

 

 

                             ประวัติการบูรณะองค์พระธาตุจนถึงปัจจุบันนับได้ถึง ๒๓ ครั้ง

                                   ตั้งแต่ครั้งที่ ๕ เป็นต้นมา   เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ใน

                                                    รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวอานัทมหิดล ๒ ครั้ง

                                                          และ ในรัชกาลปัจจุบันถึง ๑๖ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราได้ไปกราบพระธาตุที่เรียงรายริมน้ำโขงอีกสามองค์

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอธาตุพนมก่อนพลบค่ำ  

แต่ละแห่งมีสถาปัตยกรรมอันงดงาม .. ได้รับการดูแลสภาพด้วยการบูรณะเป็นอย่างดี

มองเผินๆ จะคล้ายกัน แม้จะต่างกันด้วยสถาปัตยกรรมส่วนกลางองค์

และส่วนยอด  ขององค์พระธาตุก็ตามที  

 

..

 

แต่พิศดูด้วยสายตาของผู้ไม่มีความรู้เช่นข้าพเจ้า .. 

ก็เห็นแต่รอยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้ร่วมบุญที่ยังดำรงอยู่เหนือกาลเวลา  

คู่สัญญลักษณ์แห่งพระธรรม

คำสอนในดินแดนพระอริยะที่ส่งมอบจากชมพูทวีป สู่อาณาจักรล้านช้าง 

มายังดินแดน สุวรรณภูมิ ..

 

 

 

 

 

 

 

พระธาตุเรณูนคร

 

 

 

 

 

บันทึกเส้นทางด้วยภาพ

 

 

 

 

 

 

ปูนปั้นภาพประทับใจ ในครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จอำเภอาตุพนม

สร้างไว้ หน้าวัดมรุกขนคร   แม่เฒ่ายังกำดอกบัวเหี่ยวในมือขณะเฝ้ารอรัคอยรับเสด็จ

 

 

 

 

 

 

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับดอกบัวจากแม่เฒ่าตุ้ม จันนิตย์ อายุ ๑๐๒ ปี

ที่บ้านธาตุพนมจังหวัดนครพนมที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

ประพาสเยือนถิ่นอีสานเป็นครั้งแรกในปี ๒๔๙๘

 

 

 

 

 

ดอกสีจัดจ้ายของ “ยางบง” ตามเส้นทางบนภูพาน

 

 

 

 

ต้นอินทนิลน้ำสีตัดกัน ก่อนลงเขาภูพานไปยังรอยต่ออำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธิ์

 

 

 

 

 

 

 

สัญญลักษณ์อีสานถิ่นไทย ช่อไสวสีใส  ใจสะพรั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านกาแฟ  สมใจรีสอร์ท บนภูพา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดพระธาตุเชิงชุม คู่เมืองสกลนคร

 

 

by posted under Uncategorized | 108 Comments »    
108 Comments to

“พระธาตุพนม : ศรัทธาเหนือกาลเวลา”

 1. July 22nd, 2011 at 12:14 am       athenaz Says:


 2. July 22nd, 2011 at 3:00 am       rapeseed Says:

  เข้ามาเช็กบล็อกหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน เห็นแค่ชื่อสัญชาติญาณบอกว่าเป็นบล็อกของพี่เอทีแน่นอน ไม่ผิดจากการเดา คิดถึงนะคะ ตอนนี้น้องย้ายมาเข้าเวรกลางว้ันแล้ว แต่อาทิตย์นี้ทำงานทุกวันเลย เวรกลางวันเหนื่อยกว่ากลางคืน กลางคืนทักษะที่สำคัญคือทำอย่างไรให้ตื่นตลอดตอนทำงาน เลยเป็นช่วงปรับตัวคะ

  เพลงและเรื่องอ่านแล้วผ่อนคลายเหมือนได้ไปทำบุญด้วย ภาพสวยนะคะ พี่เอทีเขียนได้กินใจลึกซึ้งเหมือนทุกครั้ง ทำให้การอ่านและการคิดถึงพระธาตุพนมมีมุมมองที่แปลกออกไป น้องมีญาติอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมคะ จึงได้ไปบ่อยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว ไม่ได้ไปมาหกปีแล้วคะ อ่านบทความนี้แล้วทำให้น้องมีความลึกทางอารมณ์มากขึ้น ขอบคุณบทความดีๆเสมอคะ ราตรีสวัสดิ์คะ xxx


 3. July 22nd, 2011 at 11:16 am       lady007 Says:

  p' athenaz ka…

  ขอบคุณสำหรับเรื่องราวน่าสนใจ
  และขอชมว่าถ่ายภาพได้มุมสวยจริง ๆ ค่ะ
  เรียกได้ว่า ฝีมือถ่ายแบบมีศิลป์

  สุข ๆ วันศุกร์ และวันหยุดนะคะ


 4. July 22nd, 2011 at 11:53 am       nokhasee Says:

  คุณ athenaz ถ่ายทอดความสวยงามยิ่งใหญ่ขององค์พระธาตุได้อย่างงดงามยิ่งนักค่ะ
  นกได้มีโอกาสไปนมัสการทั้งพระธาตุพนมและพระธาตุเรณูนครแล้วค่ะแต่ในสภาพที่กระปลกกระเปลี้ยหน่อยเพราะการเดินทางพร้อมกับการดูแลประชาชนที่พาไปทัศนศึกษาด้วยอีกเก้าคันรถบัส..หลับ ๆ ตื่น ๆ ไปตลอดเลยค่ะ แต่คุ้มค่ะ
  สบายดีนะคะ ^_^


 5. July 22nd, 2011 at 3:27 pm       septimus Says:

  ^__^

  คุณพี่ขา กราบขอบคุณคุณพี่ค่ะที่พาเปิดหูเปิดตา พระธาตุพนม พระธาตุเรณูนคร ซึ่งทั้งสองพระธาตุ…รูปก็งามนามก็เพราะเนาะคะคุณพี่

  คุณพี่เล่าเก่งจังค่ะ อ่านแล้วรู้สึกสงบร่มเย็น และเหมือนได้เดินตามคุณพี่ต้อยๆเลยค่ะ
  เพลงของคุณพี่ก็ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยคะ

  ทำให้รู้สึกว่าคราวหน้าถ้าได้กลับไปเมืองไทยอีกคร้ัง ข้าเจ้าคงต้องข้ามไปกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลสักครั้งค่ะ

  ขอขอบคุณคุณพี่อีกครั้งนะค้า เลิฟยูค่า

  oxoxox ^^&”


 6. July 22nd, 2011 at 3:42 pm       septimus Says:

  Photobucket

  555+

  ข้าเจ้างิ๊นนนดีขะหนาดเจ๊าปี้
  หว่างนี้บ้านเฮามีแต่เรื่องบ่ม่วน
  สู้หล่บไปฟังต๋ำนานสักน้อยดีกว่าเจ๊า
  ม่วนอ่กม่วนใจ๋แล้วหมู่เฮาก่ะค่อยกลับมาสู่โลกจริงกั๋นต่อเนาะเจ๊า

  แล้วผลพลอยได้ กิกิ… คุณปี้ก็ยอมเล่าพระธาตุพนมเสียทีเจ๊า

  oxoxox ^^&”


 7. July 22nd, 2011 at 3:46 pm       septimus Says:

  Photobucket

  You got it!
  Weldone ka my dear sis.

  ^__*


 8. July 22nd, 2011 at 3:50 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ภาพของคุณพี่ก็งามคะ ข้าเจ้าชอบบรรยากาศฮิมโขงยามเช้าขะหนาดคะพี่…บริสุทธิ์เหมือนละอ่อนน้อย LOL…

  *__^


 9. July 22nd, 2011 at 4:25 pm       septimus Says:

  hahahahaha…..

  Why not ka khun P',
  and his one is for you ka

  Photobucket

  xxx :))))


 10. July 22nd, 2011 at 4:53 pm       athenaz Says:

  555…well that probaly for my next trip…sept..Lol

  then you can jump up…oppss, nowhere except the 4 wheels ka …. Omg…..!!
  xxx


 11. July 22nd, 2011 at 5:13 pm       athenaz Says:

  งามจริงๆค่า อาทิตย์อัสดงริมฝั่งโขงค่ะ

  xxx

  เหมือนภาพสีน้ำของเทอเนออร์เลย…
  Happy weekend ka sis ^^^


 12. July 22nd, 2011 at 5:24 pm       rapeseed Says:

  P AT My Dear Sis ka xx,

  Sad but true..C'est la vie ! Glad you like those pix ka, taken last week at the heart of The Cotswolds ka. I'm very happy to hear from you ka sis, and the strong bond between siblings. Thx for your nice pix na ka. I really enjoy talking to you and always be happy to know you're well.

  Image and video hosting by TinyPic

  Just to cheer u up ka xx

  Image and video hosting by TinyPic


 13. July 22nd, 2011 at 5:58 pm       athenaz Says:

  7..

  True ka sept..
  Cusrrent issues of politic just really make me sick..

  It's so peaceful thinking about something still
  with… silent in my own memory..


 14. July 22nd, 2011 at 6:56 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ^^&”

  That's my very great pleasure ka khun P',
  we got to look after each other ka

  oxoxox :))))

  :)))


 15. July 22nd, 2011 at 7:00 pm       septimus Says:

  Photobucket

  hahahahaha……
  คุณปี้ฮู้ก่อเจ๊า ข้าเจ้ารอเรื่องนี้ของคุณปี้จ๋นถอดใจ๋แล้วว่า สงสัยต้องไปแอ่วเองเหียแล้ว
  ขอบคุณคุณปี้หลายๆเจ๊า แล้วหันก่อเจ๊า เขียนปุ๊บได้ขึ้นหน้าหนึ่งปั๊บ

  ^__*


 16. July 22nd, 2011 at 7:08 pm       septimus Says:

  Photobucket

  :)))))

  คุณปี้ค่อยๆอ่านเจ๊า เรื่องมันยาวน้อยหนึ่ง
  จะว่าไป หมู่เฮาก็โจ่คดีเนาะเจ๊า ตี้ท่านปรมาจารย์เปิ้นเขียนละไว้ฮื้อหมู่เฮาได้ฮู้ได้หันว่าเรื่องราวแต้ๆมันเป๋นมากั๋นจ่ะใด
  อ่านแล้วคุณปี้หมั่นใส้คนเฒ่าสะหลิดด่กก่อเจ๊า
  ถ้าอยู่ใกล้ท่าจ่ะได้หาเรื่องบ้องหัวบ่าสั้นมันสักอั๋กสองอั๋กเนาะเจ๊า 55555+


 17. July 22nd, 2011 at 7:25 pm       septimus Says:

  ภูพานแลนด์ สวยมากค่ะพี่ ยิ่งมองยิ่งอบอุ่นคะ

  LoL…
  ข้าเจ้าใจ๋ขึ้นขะหนาดต๋อนตี้ได้อ่านตรงท่านปรมาจารย์เปิ้นเล่าวา ๑ ในคณะฯเพิ่งจ่ะฮู้ความจริงหลังจากตัดสินไป ป้าดดดดดโธ้ะ จ่ะอี้ก่ะมี แล้วก็บ่มีหน้าไปยะอ่ะหยังฮื้อดีขึ้น ยังปล่อยแม่มมันเลยต๋ามเลยมาถึงม่ะดี้ม่ะเดี่ยว

  ซ้ำฮ้าย ม่ะเดี่ยวมีเรื่องน้ำมงน้ำมันเข้ามาล่อต๋าล่อใจ๋พวกกระสือแถม
  มีตางเดียวเจ๊าปี้ หมู่เฮาปากั๋นภาวนาขอฮื้อท่านนิโคลัสพัดพาเอาบ่อน้ำมันหายไปไกล๋ๆ หรือบ่อั้นก็ยะฮื้อหมู่มันขุดลงไปบ่เจออะหยังสักอย่างเจ๊า

  All of them are ka my daer sis

  xxx :))))


 18. July 22nd, 2011 at 7:27 pm       milkyway Says:

  Thanks for the nice presentation of Pha That Phanom and Pha That Renu Nakhon.
  Buddha bless everybody kha.
  Look at the nice Phuthai Tradional local Dance on the http://www.youtube.com
  Fon Phuthai 1,2 .Enjoy !


 19. July 22nd, 2011 at 7:59 pm       septimus Says:

  Photobucket

  พวกมันมีวิสัยของผู้อ่อนแอซึมสนิทอยู่ในสายเลือดคะคุณพี่
  คนแบบนี้คบเป็นเพื่อนห่างๆก็ยังไม่ได้เลยคะ

  น่าเสียดายนะคะพี่ที่ตอนนี้พวกเราไม่มีท่านแล้ว และที่แย่กว่านั้นคือเราไม่มีใครทำได้เป็นได้แบบท่านอีกเลย
  หากท่านยังอยู่ คงได้มีข้อเขียนออกมาแพ่นกะบาลพวกมันอีกหลายชุดทีเดียวคะ lol..

  ขอบคุณคุณพี่มากคะ สำหรับกลอนที่คุณพี่นำลิงค์มาฝาก ข้าเจ้าขอนำมาโพสท์ในนี้อีกครั้งคะ

  …เขมรโคตรเนรคุณ…

  'สัปดาห์นี้มีเรื่องความเมืองใหญ่
  ไทยถูกฟ้องขับไล่ขึ้นโรงศาล
  เคยเป็นเรื่องโต้เถียงกันมานาน
  ที่ยอดเขาพระวิหารรู้ทั่วกัน

  กะลาครอบมานานโบราณว่า
  พอแลเห็นท้องฟ้าก็หุนหัน
  คิดว่าตนนั้นใหญ่ใครไม่ทัน
  ทำกำเริบเสิบสันทุกอย่างไป

  อันคนไทยนั้นสุภาพไม่หยาบหยาม
  เห็นใครหย่อนอ่อนความก็ยกให้
  ถึงล่วงเกินพลาดพลั้งยังอภัย
  ด้วยเห็นใจว่ายังเยาว์เบาความคิด

  เขียนบทความด่าตะบึงถึงหัวหู
  ไทยก็ยังนิ่งอยู่ไม่ถือผิด
  สั่งถอนทูตเอิกเกริกเลิกเป็นมิตร
  แล้วกลับติดตามต่อขอคืนดี

  ไทยก็ยอมตามใจไม่ดึงดื้อ
  เพราะไทยถือเขมรผองเหมือนน้องพี่
  คิดตกลงปลงกันได้ด้วยไมตรี
  ถึงคราวนี้ใจเขมรแลเห็นกัน

  หากไทยจำล้ำเลิกบ้างอ้างขอบเขต
  เมืองเขมรทั้งประเทศของใครนั่น?
  ใครเล่าตั้งวงศ์กษัตริย์ปัจจุบัน
  องค์ด้วงนั้นคือใครที่ไหนมา?

  เป็นเพียงเจ้าไม่มีศาลซมซานวิ่ง
  ได้แอบอิงอำนาจไทยจึงใหญ่กล้า
  ทัพไทยช่วยปราบศัตรูกู้พารา
  สถาปนาจัดระบอบให้ครอบครอง

  ได้เดชไทยไปคุ้มกะลาหัว
  จึงตั้งตัวขึ้นมาอย่างจองหอง
  เป็นข้าขัณฑสีมาฝ่าละออง
  ส่งดอกไม้เงินทองตลอดมา

  ไม่เหลียวดูโภไคไอศวรรย์
  ทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์เป็นหนักหนา
  ฝีมือไทยแน่นักประจักษ์ตา
  เพราะทรงพระกรุณาประทานไป

  มีพระคุณจุนเจือเหลือประมาณ
  ถึงลูกหลานกลับเนรคุณได้
  สมกับคำโบราณท่านว่าไว้
  อย่าไว้ใจเขมรเห็นจริงเอย…’

  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๒


 20. July 22nd, 2011 at 8:08 pm       septimus Says:

  #11

  อ้าว คุณพี่ ใจตรงกัน ตูมเลยค่ะ ฮ่ะๆๆๆๆ…
  ไม่เป็นไรเนาะคะ สนุกดี

  0x0x0x :))))


 21. July 22nd, 2011 at 8:16 pm       septimus Says:

  hahahahaha…..
  ดีเจ๊าปี้ ท่วมมิดหาตางออกบ่ปะเหียเลยเนาะเจ๊าปี้
  อยากขั้ยได้กั๋นดีนัก!

  xxx :))))


 22. July 22nd, 2011 at 8:38 pm       septimus Says:

  Photobucket

  พุทธทำนายในอุรังคะทาดนิทาน


  กำเนิดภูมิประเทศ แม่น้ำลำคลอง ภูเขาเลากา สภาพบ้านเมืองและการลงหลักปักฐานลัทธิความเชื่อในพระพุทธศาสนา จากนิทานอุรังคธาตุ วรรณกรรมโบราณแห่งลุ่มแม่น้ำโขง พอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้

  แม่น้ำอู
  แม่น้ำปิง : พินทะโยวัตตีนาค ขุดเป็นแม่น้ำไปเมืองเชียงใหม่ ชื่อแม่น้ำพิน หรือ พิงค์ และใส่ชื่อเมืองนั้นว่า โยนาควัตตีนคร หรือโยนกนาควัตตี หรือพิงคนครเชียงใหม่ ในเวลาต่อมา
  “…ส่วน ว่าน้ำหนองแสนั้น สัตว์ทั้งหลาย มีแข่ เหี่ย เต่า และแลนก็ล้มตายเป็นอันมาก พวกผีทั้งหลายเห็นก็พากันไปเอามาซุมกันกิน เวลานั้นนาคทั้งหลาย คือสุวันนะนาค กุทโธปาปนาค ปัพพารนาค สุกขหัตถีนาค สีสัตตนาค และถหัตถีนาค เป็นต้น ตลอดนาคทั้งหลายผู้เป็นบริวารที่อยู่ในหนองแสบ่สามารถอาศัยอยู่ได้

  แม่น้ำงึม : “…แต่ นั้นมานาคทั้งหลายมักใคร่อยู่บ่อนใดก็อยู่บ่ได้แล เงือก งูทั้ง หลายอันเป็นบริวารก็ไปนำทุกแห่ง ส่วนปัพพาสนาค (ปัพพารนาค) ก็ควัดไปอาศัยอยู่ภูเขาหลวง พญานาค พญางู โตบ่อยากอยู่ดอมนาคทั้งหลาย จึงควัดออกเป็นแม่น้ำสายหนึ่ง เอิ้นว่าแม่น้ำเงือกงู ภายลุนมาจึงเอิ้นว่าแม่น้ำงึมเท่าทุกวันนี้แล…”หลี่ผี : “…ส่วนสุกขรนาคและหัตถีนาคอาศัยอยู่เวินสุก ส่วนว่าทะนะมุนละนาค ผู้อาศัยอยู่เมืองศรีโคตบองก็ควัดฮ่องจากนั้นลงไปฮอดเมืองอินทะปัตถะนคร จนฮอดแม่น้ำสมุทร ฮ่องนี้เอิ้นว่าน้ำหลี่ผีนั้นแล…”แม่น้ำมูน : “แม่ น้ำที่เป็นบ่อนอยู่ของทะนะมุนละนาคนั้นก็ไหลท่วมเป็นแกว่ง ดังนั้นทะนะมุนละนาคจึงควัดให้เป็นฮ่องฮอดเมืองกุลุนทนคร ฮ่องน้ำนี้มีชื่อว่า มุนละนที ตามชื่อพญานาคโตนั้นแล”

  แม่น้ำซี : “ส่วน ซีวายนาค ก็ควัดแต่แม่น้ำมูนจนฮอดเมืองพญาสุรอุทกะผู้ปกครองหนองหานหลวง พร้อมทั้งเมืองใหญ่น้อยเขตนครนั้น และตลอดฮอดเมืองหนองหานน้อย ตราบเท่าฮอดเมืองกุลุนทนคร แต่นั้นมาน้ำนั้นจึงมีชื่อว่าซีวายนทีตามชื่อนาคโตนั้น…”
  เรื่องราวที่หยิบยกมานี้เป็นส่วนหนึ่งในบั้นที่ 1 ของนิทานอุรังคธาตุ เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ลุ่มแม่น้ำโขงในวรรณกรรมโบราณ

  ทีนี้ลองมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขงจากวรรณกรรมโบราณเรื่องนี้ในบั้นที่ 2 “บั้นอุรังคะทาดนิทาน”

  “…เมื่อ พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ และได้เสด็จประทับอยู่ในวัดเชตวัน เมื่อ เวลาใกล้รุ่ง พระอานนท์เถระเจ้าผู้เป็นอุปัฏฐากได้จัดแจงไม้สีฟันและน้ำส่วยหน้า (น้ำล้าง หน้า) ถวายแก่พระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงชำระเรียบร้อยแล้ว ทรงหลิง (รำลึก) เห็นพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ที่ผ่านมาในอดีต พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์นั้นยังได้ก่อธาตุไว้ในดอยกัปปันนคีรี (หมายถึงภูกำพร้า) อยู่ใกล้เมืองศรีโคตบอง (หมายถึงเมืองนครพนม) นั้น เมื่อหลิงเห็นอย่างนั้นแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงผ้ากำพลสีแดง ซึ่งนางโคตมีได้ถวายเป็นทาน ผ้ากำพลผืนนี้มีประวัติเล่าไว้ว่า นางโคตมีเมื่อจะปลูกฝ้ายนางได้เอาคำ (ทองคำ) มาทำอ่าง (กระถางปลูก) แล้วจึงเอาแก่นจันทน์แดงพร้อมทั้งคันธรสทั้งมวล แล้วเอาคำเป็นฝุ่น (เอาทองคำเป็นปุ๋ย) ใส่ลงในอ่างคำ (กระถางทองคำ) นั้น ครั้นแล้วจึงเอาฝ้ายมาปลูกลงที่นั้น เหตุนั้นดอกฝ้ายจึงแดงดั่งแสงสุริยะกำลังขึ้น (เหนือขอบฟ้า)(แลนเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดครึ่งบกครึ่งน้ำ อย่างตะกวด แลนคำคือแลนที่มีเกล็ดทองคำ)
  เมื่อ พระพุทธเจ้าทรงผ้าแล้วจึงทรงบาตรผินหน้าไปทางทิศตะวันออก พระอานนท์เถระเจ้าผู้เป็นปัจฉาสมณะลีลานำทาง (เสด็จตาม)อากาศ และได้เสด็จมาประทับที่ดอนคอนพะเนานั้นก่อน จึงมาประทับที่หนองคันแทเสื้อน้ำ
  ขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงหลิงเห็นแลนคำ
  บ้าน เมืองจักย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปมาเป็นหลายชื่อหลายเสียงแล… เหตุว่า พระตถาคตเห็นแลนแลบลิ้นสองแง่ม (แฉก) เป็นนิมิตรแล หากเมื่อใด หากท้าวพญาองค์ เป็นหน่อพุทธังกูรได้มาเสวยราชบ้านเมือง พระพุทธศาสนาของพระตถาคตก็จักรุ่งเรือง เหมือนดังพระตถาคตยังทรงพระชนม์อยู่นั้นแล…”
  ตัวหนึ่งแลบลิ้นอยู่ที่โพนจิกเวียงงัว ใต้ปากห้วยคุก เมื่อทรงเห็นดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงทำอาการแย้มหัวให้เห็นเป็นนิมิตร พระอานนท์เถระเจ้าเมื่อเห็นดังนั้นจึงทูลถามหาเหตุแย้มหัว พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ดูราอานนท์ พระตถาคตเห็นแลนคำตัวหนึ่งแลบลิ้นให้เป็นเหตุแล แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่า เมืองสุวรรณภูมินั้นเป็นที่อยู่ของนาคทั้งหลาย มีสุวรรณนาคเป็นเค้า (เป็นต้น) พร้อมทั้งผีเสื้อบก (บางสำนวนว่าพร้อมทั้งผีเสื้อบกและผี เสื้อน้ำ…) ทั้งหลายแล ในอนาคตภายหน้า คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองอันนี้ แม้นว่ารู้แตกฉานในธรรมของตถาคตก็ดี จักเลือกหาผู้มีสัจจะซื่อสัตย์สุจริตนั้นยาก แท้แล


 23. July 22nd, 2011 at 8:58 pm       athenaz Says:

  12,Together we're well ka…

  this is the way we strengthen our soul..like we've passed through the same experience of crisis with our beloved mom..

  ….at last it's been a reward for all of us..I believe.. ^^

  Most kind of you poting that, I've just noticed ka Tanya..and a very pleasent pic from your blog.. ^^

  How's yr day, it's only just begun, I reckon..

  Do u work over the weekend ?
  Please take best care for all ka sis..

  Be well as always ka sis…
  miss and thks for yr warm words..
  xxx


 24. July 22nd, 2011 at 9:16 pm       athenaz Says:

  6 แม่น้ำโขงภาพนั้นเชี่ยวกราด
  แถวแก่งตามตำนานที่พาเที่ยวเป็นแน่ ..

  xxx

  Good night ka sept..


 25. July 22nd, 2011 at 9:42 pm       athenaz Says:

  4 ขอบคุณที่แวะมาอ่านและสักการะพระธาตุด้วยกันค่ะคุณนกห้าสี
  แม้จะต่างกรรม ต่างวาระ ดีจังค่ะ ธรรมทัวร์พากันไปถึงเก้าคันรถ
  …พี่ไม่สามารก

  พี่ได้ยินมาว่าผู้ที่นำพาผู้คนไปบูชากราบพระธรรม..ย่อมได้กุศลธรรมไม่น้อยกว่า..

  ขอธรรมะคุ้มครองจิตใจค่ะ
  :))
  xxx


 26. July 22nd, 2011 at 9:46 pm       athenaz Says:

  ดีใจค่ะคุณเลดี้ ที่ชอบภาพ อากาศวันนั้นหนาว แสงไม่ค่อยชัด บางรูปจึงมัวๆ มุมมอง มุมกล้องจึงช่วยไว้ค่ะ

  Happy weekend ka xxx…^^


 27. July 22nd, 2011 at 9:54 pm       11arrows Says:

  🙂

  มายิ้มทีหนึ่งก่อน
  แฮ่ๆ…

  ;)))


 28. July 22nd, 2011 at 10:08 pm       athenaz Says:

  ยิ้มด้วยคนค่ะท่าน 11 :))

  ยังไม่ได้ค้นคว้าอะไรดังที่ท่านว่าสักกำเดียว .. ^^


 29. July 22nd, 2011 at 10:11 pm       11arrows Says:

  ภาพนี้ ก็ที่ธาตุพนม
  และคงจะเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
  แต่ที่กำลังบำเพ็ญทุกรกิริยา คาดว่า ไม่น่าจะใช่ท่าน athenaz นะขอรับ

  ฮาฮาฮา…

  :)))


 30. July 22nd, 2011 at 10:23 pm       athenaz Says:

  20 sept ka,

  ใจตรงกันเพราะบทกลอนท่านแสบสัน
  รู้ทันขแมร์นักแลค่ะน้อง ขอกราบท่านงามๆ
  และขอท่านโปรดปกป้องแผ่นดินไทย..

  นอกจากท่านรักชาติยิ่ง ท่านไม่เคยวิ่งตามฝาหรั่ง
  แถมยังรู้ทันพวกมันหมดดด…

  Good night one more time ka sis ..^^
  xxx


 31. July 22nd, 2011 at 10:40 pm       numinnee Says:

  อธิษฐาน ณ ที่ตรงนี้
  กับศรัทธาที่มี วันหนึ่งจะไปกราบที่องค์พระธาตุค่ะ
  ……………
  คิดถึงนะคะ พี่AT…!


 32. July 22nd, 2011 at 10:41 pm       athenaz Says:

  555 ท่าน 11 ทำให้ข้าพเจ้าอมยิ้มได้ทุกที :)) ^^

  น่าจะเป็นสุขกริยา หากไม่ได้ทำเช่นนั้น ท่านที่บำเพ็ญอยู่คงหมดสุข มีทุกข์เป็นแน่ แฮ่ๆๆๆ..

  ใครหนอ รูปร่างคุ้นตา

  xxx


 33. July 22nd, 2011 at 11:19 pm       athenaz Says:

  32 สวัสดีวันศุกร์ค่ะ numinnee..

  ขอศรัทธาเป็นเกราะกำบังใจให้มีแต่สุข ทิ้งทุกข์นะคะ
  xxx


 34. July 22nd, 2011 at 11:22 pm       athenaz Says:

  22 เซปคะ

  พี่เพิ่งได้ยินนิทานพุทธทำนายเช่นว่า…
  …และกลายเป็นจริง ดังในตำนาน ..

  “…ในอนาคตภายหน้า คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองอันนี้ แม้นว่ารู้แตกฉานในธรรมของตถาคตก็ดี จักเลือกหาผู้มีสัจจะซื่อสัตย์สุจริตนั้นยาก แท้แล”

  เราที่ศรัทธาพระตถาคตและถือเอาพระธรรมคำสอนเป็นปรมัตถ ย่อมเก็บความรุ่งเรืองในอดีตไว้ส่วนลึก เพี่อรำลึกถึงความเพี่ยรของพระองค์ ให้ต่อยอดของศรัธาที่สืบสานมาแต่อดีตให้เป็นเครื่งนำทางคะ

  สาธุ ..

  xxx


 35. July 23rd, 2011 at 12:00 am       athenaz Says:

  19 บทกลอนอัจฉริยะ ที่รู้ทัน หากท่านยังอยู่
  พวกตัวตนเหล้่านั้นไม่มีที่ยื่นหน้าเล่าความเท็จ

  ส่งไปส่งมา ไว้เตือนกันเองและเด็กรุ่นหลัง ..
  ขอบคุณที่เราต่างนำมาไว้แบ่งปัน ..
  ให้พวกปัญญาเบาเล่าเท็จสำเหนียก

  xxx


 36. July 23rd, 2011 at 3:16 am       rapeseed Says:

  Good evening ka sis. Just to say good night.Sorry for my mistake meant to say have a wonderful time with your loved ones eh eh I made a mistake again.

  Love Tan Arrows 11's pic, very funny !!! xx


 37. July 23rd, 2011 at 5:49 am       septimus Says:

  LOL..
  แผนที่ก็แผนที่คะคุณพี่ขา
  ถ้าแรงจิตอธิษฐานแรงพอ น้ามงน้ำมันที่ขุดหากันจริงqก็จะได้แบบในข่าวที่เพิ่งบอกว่า ที่พิจิตร(มั้งคะ)มีปริมาณไม่มากพอ ขุดไปก็ขาดทุน กร๊ากกก…อันนั้นข้าเจ้าเชื่อสนิทคะพี่..

  กรรมบัง!


 38. July 23rd, 2011 at 5:54 am       septimus Says:

  #34

  :))))

  จริงแท้แล้วค่ะคุณพี่ พวกเราเมื่อได้เข้ามาอยู่ในสายธารธรรมของสมเด็จพระพุทธองค์ ต้องหมั่นทบทวนสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสทำนายไว้เนาะคะ…

  “…ในอนาคตภายหน้า คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองอันนี้ แม้นว่ารู้แตกฉานในธรรมของตถาคตก็ดี จักเลือกหาผู้มีสัจจะซื่อสัตย์สุจริตนั้นยาก แท้แล”

  แล้วมุ่งบำเพ็ญกรรมดี เพื่อกลับไปสู่ที่ที่เราจากมา นานแสนนานแล้ว…


 39. July 23rd, 2011 at 5:59 am       septimus Says:

  #19

  Photobucket

  แล้วตอนนี้ฝรั่งยังยกย่องบูชาท่านออกนอกหน้าอีกด้วยคะคุณพี่ ฮ่ะๆๆๆๆ…..เอิ๊กกก

  อรุณสวัสดิืค่ะคุณพี่ขา

  xxx ^^&”


 40. July 23rd, 2011 at 6:09 am       septimus Says:

  #35

  Photobucket

  พวกเราจำต้องช่วยกันบอกกล่าวความจริงไว้ให้เจนฯใหม่ได้รับรู้คะคุณพี่
  ยิ่งทุกวันนี้ เต็มไปด้วยพวกปั้นประวัติศาสตร์ใหม่
  ถ้าท่านยังอยู่พวกนี้ไม่ได้เกิดแน่นอนคะ บางคนเป็นถึงอดีตอธิการฯมธ.เชียวคะ อ่านความเห็นมันแล้วอยากยึดตำแหน่งยึดเงินเดือนมันคืนเจงๆค่ะ

  และถ้าคุณพี่สังเกตที่เมนท์#3 ที่บล็อกข้าเจ้า
  คุณพี่จะซาบซึ้งกับน้ำใจความคิดความอ่านของเจนใม่ฯเค้าคะ
  นี่ขนาดที่โดนกีดกันไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ของชาติแล้วนะคะเนี่ยะ ฮ่ะๆๆๆ…..


 41. July 23rd, 2011 at 8:41 am       sidabhai Says:

  เราเคยมาครั้งสุดท้าย,ก่อนพระธาตุองค์เก่าล้มไม่กี่วัน


 42. July 23rd, 2011 at 10:59 am       athenaz Says:

  36 I do love it, too ka Tanya..

  Good morning from Thailand …^^ and no weekend hard work ka..!!

  Good to hear that you have a daytime work for a change..see how you like it in a long term..

  Imagine a cup of morning coffee up Phupan..hey hey !!..


 43. July 23rd, 2011 at 11:07 am       athenaz Says:

  37, 38 เรามาตั้งจิตว่าดังนี้นะคะ..

  กลุ่มก๊วนใดไม่หวังดีกับไทย จะได้รับผลกรรม ทำกิจการสำรวจน้ำมัน ย่อยยับจมทะเลอ่าวไทย

  ผู้ใดจะทำ หรือคิดทุจริตต่อแผ่นดิน ได้ยินไหม ไทยแช่งให้ตายตกทั้งตระกูล..

  Coffee Break ka sis..LoL
  xxx


 44. July 23rd, 2011 at 11:43 am       athenaz Says:

  39

  จ้าปี๊ว่าหายากจ๊าดนัก ครบ ๑๐๐ ปี
  มีแต่จ๊าดง่าวเต็มเมืองมาเกิด แม่นางผู้น้อง
  หัวเมืองล้านนาส่งมาปกป้องยังเจนเนอเรชั่นหนุ่มสาว
  ในคราวที่ผู้คนเสื่อม…เดี๋ยวพวกมาาานจักหาที่ยืนบ่มี … ดีก่

  ….

  ส่วนเม้นที่สาม พวกนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ เลือดคนไทยรักชาติหวงแผ่นดิน ที่จักนำพาไทยไปรอดแน่แท้ .. ช่างมีความคิด วิสัยทัศน์ที่พวกทำลายชาติจักต้องอายทั้งตระกูลค่ะ..

  Good weekend as always ka..!
  xxx


 45. July 23rd, 2011 at 12:05 pm       athenaz Says:

  40
  เล่มนี้พี่ยังไม่มีเป็นเจ้าของค่ะ
  ขอบคุณ เซปมาก พี่จะลองไปที่สมอุรา ..
  ได้เวลาไปสักทีแล้ว..

  ลองคลิกลิงค์ความคิดท่านที่ไม่เคยจะล้าสมัย เพราะวิสัยทัศน์ท่านแซงหน้าเวลาปัจจุบันเสมอคะ ^^

  ….

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๘ ทำพิธีบูชาพระธาตุพนมและบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษตลอดถึงเทพเจ้าผู้พิทักษ์องค์พระธาตุพนม และอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระธาตุจำลองชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างพระธาตุพนมองค์ใหม่ เมื่อสร้างพระธาตุพนมองค์ใหม่เสร็จแล้ว จะได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ที่เดิม

  ในพิธีนี้มี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพิมลธรรม ( อาสภมหาเถระ ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในขณะเดียวกันก็ได้อัญเชีญเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุจำลองด้วย

  Peaceful weekend if you not out and about ka..,
  otherwise, great fun for the day ! xxx


 46. July 23rd, 2011 at 12:11 pm       athenaz Says:

  41 ท่าน sidabhai คะ

  นำภาพพระธาตุองค์เก่ามาประดิษฐานไว้หน้านี้
  ท่านมีบุญยิ่ง ได้เคยกราบองค์เดิมก่อนหน้านี้

  สาธุค่ะ


 47. July 23rd, 2011 at 2:07 pm       happy Says:

  ขอกราบองค์พระธาตุพนม ขอให้ประเทศไทยจงสงบสุข


 48. July 23rd, 2011 at 2:23 pm       athenaz Says:

  18 สวัสดีค่ะคุณ milkyway…!

  Thanks for reading and love this entry.
  I love the two links of both Phuthai1 & 2
  an old traditional dancing shows a unique
  culture of the old land …


 49. July 23rd, 2011 at 2:29 pm       athenaz Says:

  47

  ขอตั้งจิตอธิษฐาน เช่นเดียวกับคุณ Happy ค่ะ
  ขอบคุณในหัวใจรักชาติ

  :))


 50. July 23rd, 2011 at 2:31 pm       rapeseed Says:

  #42 Thx for ur reply ja sis. Nice to be at home and will go for berries picking at noon ka.

  Have a wonderul Sat na ka. xx

  Image and video hosting by TinyPic


 51. July 23rd, 2011 at 3:18 pm       alphabet Says:

  สวยงามน่าไปมากค่ะพี่
  เคยได้ยินแต่ในเพลง 'หนาวลมที่เรณู'


 52. July 23rd, 2011 at 3:45 pm       ton Says:

  อ่านเรื่องนี้แล้ว อยากไปนมัสการองค์พระธาตุพนม
  ยังไม่เคยไป เพราะไกลมาก

  ขอบคุณท่านผู้เขียนที่ทำให้เกิดความสบายใจเหมือนได้ไปกราบนมัสการเองครับ

  ต้น


 53. July 23rd, 2011 at 4:17 pm       septimus Says:

  Photobucket

  คุณพี่ขา รับกาแฟยามบ่ายนิ้ดคะ

  xxx ^^&


 54. July 23rd, 2011 at 4:39 pm       septimus Says:

  #43

  xxx :))))

  คุณพี่ค้า คุณพี่ช่างกรุณาอะไรเช่นนี้ เป็นข้าเจ้า คงไม่แช่งให้ตายอ่ะค่ะ มันทั้งง่ายและทั้งสบายเกินไปคะ
  มันต้องประมาณนี้คะคุณพี่(ยกตัวอย่างคะ)…ขอให้พวกมันมีชีวิตยืนยาว ถ้าทุพพลภาพก็ขอให้สุดๆ และเช่นเดียวกันถ้าจะมั่งคั่งก็ขอให้มั่งคั่งสมบูรณ์พูนผลสุดๆ

  เพราะสุดโต่งทั้งสองอย่างคือความทุกข์มหันต์คะคุณพี่ขา (คุณพี่ลองตามลิงค์ข้างบนนี้ไปนะค้า)


 55. July 23rd, 2011 at 4:49 pm       septimus Says:

  45

  ขอบคุณที่แนะนำมากคะพี่…

  ความคิดท่านนอกจากไม่เคยจะล้าสมัยแล้ว ยังมีความเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวอีกด้วยนะคะ
  ยิ่งพูดถึงท่านยิ่งเสียดายเนาะคะพี่ อยากเห็นท่านกำราบพวกมารแผ่นดินคะ
  ถ้าท่านยัง คงไม่เลอะเทอะเต็มแผ่นดินอย่างนี้คะ

  ^__^


 56. July 23rd, 2011 at 6:33 pm       nui Says:

  เข้ามาอ่านเรื่องดีๆ ในนี้เสมอ และติดตามอ่านของคุณบ้าง ช่วงหลังเข้ายาก วันนี้โชคดีที่ไม่ยากนัก

  ขอบคุณที่ทำให้รู้จักพื้นที่ไกลๆของเรา เคยไปมาแค่ผ่านๆและไปนอนทางอุดรค่ะ โอกาสหน้าคงได้มาอีก ขออธิษฐานเช่นกันค่ะ

  nui


 57. July 23rd, 2011 at 8:17 pm       bumroong Says:

  นำเที่ยวแบบลึกซึ้ง น่าไปกว่าที่ไปมา
  ขอบคุณธรรมะที่ฝากไว้

  ชวนคืดครับ


 58. July 23rd, 2011 at 10:27 pm       athenaz Says:

  ขอบคุณที่แวะมาแบ่งปันค่ะคุณ bumroong
  เพิ่งไปมาหลังจากครั้งสุดท้ายนานมาก ..เกือบยี่สิบปีค่ะ


 59. July 23rd, 2011 at 10:39 pm       athenaz Says:

  วันนี้ก็เข้ายากอยู่นะคะคุณ nui
  ดีใจที่ไม่ได้เป็นคนเดียวที่เคยมาแบบแผ่นๆ
  ส่วนครั้งนี้ประทับใจและตั้งใจ และกลับมาอีกตามที่ขออธิษฐานไว้
  ขอบคุณค่ะ :))


 60. July 23rd, 2011 at 10:43 pm       athenaz Says:

  55

  ยิ่งวันนี้ นาทีนี้ ยิ่งคิดถึงพระคุณที่ท่านทำไว้ให้ประเทศไทย ..
  อยากรู้จริงว่าพวกนี้จะต่อคารมใดกับท่านได้ ..


 61. July 23rd, 2011 at 10:52 pm       athenaz Says:

  54

  ใช่ค่ะ.. หากได้อ่านลิงค์เก่าของน้องที่พี่พลาดไป
  ก็จะต้องแช่งเช่นนั้นให้อยู่ในวัฏสงสารที่ทุกข์ทรมาน

  ขอบคุณเปิดตาให้ใฝ่ในธรรมะขั้นสูงนะ sept … สาธุ

  xxx


 62. July 24th, 2011 at 10:20 am       athenaz Says:

  53

  ขอบคุณค่าเซป ถ้วยที่สองแล้วเช้านี้..

  วันนี้หนาวไหม ที่นี่มีโศกนาฏกรรมแถวแก่งกระจาน เครื่องบินตกซ้ำซาก

  กำลังอธิษฐานจิตให้ทุกท่านไปสู่สุคติ..

  xxx


 63. July 24th, 2011 at 10:23 am       athenaz Says:

  52

  ขอบบคุณคุณ ton เพียงส่งจิตไป ในแต่ละวันปฏิบัติสัจธรรม ก็นับว่าได้ไปกราบด้วยตนเองแล้ว

  สำหรับครั้งนี้ที่ไป ก็ห่างหายไปเกือบยี่สิบปีค่ะ เพราะไกลและต้องตั้งใจ จึงจะได้มากราบค่ะ :))


 64. July 25th, 2011 at 10:04 am       athenaz Says:

  ดีใจทุกทีที่เห็นดาวแวะมาค่ะ

  งดงามมากค่ะ และสิ่งที่งดงามที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่รู้สึกได้เมือไปสัมผัสด้วยตนเองค่ะ


 65. July 25th, 2011 at 6:14 pm       septimus Says:

  Photobucket

  Good evening ka khun P' xxx ^^&”

  ขอบคุณพี่มากคะสำหรับลิงค์ใหม่ข้างบน คุณพี่เก่งอ่ะ หาพบได้ไงคะเนี่ยะ คืนนี้ข้าเจ้าคงได้อ่านก่อนนอน ชัวร์คะ
  ขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่ขา

  ^__*


 66. July 25th, 2011 at 7:12 pm       athenaz Says:

  สวัสดีตอนค่ำค่ะ ธัญญา เสียงนกดังมาถึงภูพานและริมโขงเลยค่ะ

  ………..

  พี่กำลังจะไปป่าผาด่าง บริจาคข้าวให้เด็กกับคุณกุ้งวิรงรอง เลยป่าแกางกระจานเข้าไป
  จึงงดก่อนเพราะฝนหนักแถวนั้นจน ฮ.ตก
  ….

  พี่ต้องตั้งจิตอธิษฐานแด่ชีวิตที่สูญเสียของทหารที่รักษาผืนป่าและเดินเท้าหาผู้สูญเสียชีวิตในป่าลึก…

  …ขอทุกท่านจงสู่สุขคติและรักษาแผ่นดินไทยไว้สืบไป..

  คลิปก่อนออก.ฮลำที่ ๒.. .. เมื่อวานลำที่ ๓ ต้องจากไปแต่เช้าค่ะ

  RIP

  http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000091287


 67. July 25th, 2011 at 7:48 pm       normally Says:

  ท่านอะเธนาสโชคดีจังเลยที่มีโอกาสเป็นมงคลเยี่ยงนี้
  ยินดีด้วยอย่างยิ่ง และขอจงมีความสุขมาก ๆ ขอรับ……

  #8 Dear Athenaz…

  ปุถุชน วนอยู่กับที่ ยากหนีรัก
  เพราะแรงผลัก วัฏสงสาร สั่งการข้น
  โลภโกรธหลง คงหนุน ให้หมุนวน
  จึงอับจน ทนมั่ว กับตัวกู

  กูต้องมี ต้องได้ และได้มาก
  จึงจะผัน ผ่านลำบาก และยั้งอยู่
  กูต้องดัง กูต้องแน่ คนแลดู
  กูจะสู้ แม้จะผิด ปิดทางพัง

  เพื่อให้กู พวกกู อยู่กันได้
  ใครจะทำ เพื่อสิ่งใด ใครก็ชั่ง
  กูจะหลอก ว่าเพื่อไทย ให้ใครใครฟัง
  แต่เบื้องหลัง กูจะสู้ ” เพื่อกู ” เอง !

  ……

  โอ๊ะ ! ขออภัยนะขอรับท่านอะเธนาสที่รัก
  ว่าจะเขียนเรื่อง ” รัก ” ตอบท่านแท้ ๆ ไพล่ไปเรื่องไหนซะแล้ว…


 68. July 25th, 2011 at 8:27 pm       athenaz Says:

  พี่แค่คีย์ A Visit to Khao Phra Viharn ตมาที่เซปโพสในบล็อกค่ะ..

  งานเขียนของท่านศิลป์ พีระศรี นอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจใคร่รู้ในความเชื่อมโยงของศานา ศิลป และวัฒนธรรม
  ที่แยกไม่ออกกับมนุษยชาติ.. ยังทำให้เแน่ใจว่าโลกเริ่มเสื่อมในยุคโกลบัลโดยแท้ค่ะ เราคุยกันเรื่องโบราณคดี ประวัติศาสตร์
  และปราชญ์อย่างท่านคึกฤทธิ์ฯ ท่านศิลป์ ฯ หรือ มจ.สุภัทรดิศ ฯ ก็ตามที ทุกท่านในยุตนั้นช่างมีวิสัยทัศน์ที่เดินทางเร็วกว่าแสง

  สมัยยุคหลังชมพูทวีปนั้น ดินแดนสุวรรณภูมิต่อกันหมด
  พวกเมืองประเทศราชต้องส่งเครื่องบรรณาการไทย.. วัดของเราทางอีสาน
  ก็มีนาคมากมายมาถึงอีสานตอนใต้ ก็อำเภอก้ณทราลัษณณ์ก็สามารถขึ้นพระวิหารได้โดยตรง และศาลโลกจะเอาอะไรอีก
  หรือจะปีนผาขึ้นมาศิวาลัย …

  Good Night reading ka sept !
  xxx


 69. July 25th, 2011 at 8:56 pm       athenaz Says:

  ท่านรุ่ง..

  ข้าพเจ้านับว่ายังมีบุญ ..ไม่แน่ว่าจะนับเป็นโชคหรือไม่
  ได้ไปกราบพระธาตุในดินแดนที่เคยรุ่งเรืองแต่เก่าก่อน
  ท่านก็ได้มาทางนี้บ้างแน่
  ถิ่นอีสานเหนือไม่ไกลจากบ้านท่าน


  ส่วนบทกลอนข้างบนนั้นยืนยันหัวใจรักชาติแน่นอน..
  :))


 70. July 25th, 2011 at 9:34 pm       11arrows Says:

  1/29/2011 06:07:04PM

  :)))


 71. July 25th, 2011 at 9:52 pm       athenaz Says:

  68 Dear Tan Roong

  ปุถุชน วนว่าย ในวัฏฏะ
  ยากจะละ จากรัก ยากไขขาน
  อีกแรงผลัก แรงดึง ไม่เว้นวาง
  ปิดหนทาง อธรรมหนุน ให้หมุนวน

  สาธุ ..


 72. July 25th, 2011 at 10:58 pm       athenaz Says:

  71 ..

  ท่านจำวัดที่พระธาตุพนม หรือท่านล่องลำโขงมาถึงยามสนทยาทางนี้หนอคะ .. ฮา ฮา.. ^^
  (เรามาไล่เลี่ยกันเลย)

  ภาพพระธาตุพนมผ่านช่องของกิ่งไร้ใบ งามแปลกตาชวนมองยิ่ง :))

  ขอบคุณมากค่ะ ^^
  xxx


 73. July 25th, 2011 at 11:04 pm       athenaz Says:

  RIP

  ขอเหล่าทหารหาญ คนดี ผู้รักชาติที่ ทำหน้าที่เพือ่ชาติด้วยความวิริยะ พากเพียร
  ทั้ง ๑ ๗ท่าน
  โปรดจงไปสูสุคติในสัมปรายภพ มีธรรมนำทางสว่างไสวด้วยเทอญ


 74. July 26th, 2011 at 1:01 am       rapeseed Says:

  Good evening ka P AT. Dave likes your song 'a loval hero'.

  Love ya xx

  Image and video hosting by TinyPic


 75. July 26th, 2011 at 5:27 am       septimus Says:

  Photobucket

  Good morning ka khun P'
  เช้านี้เข้าได้ง่ายดายเลยค่ะ ไม่เหมือนเมื่อคืน ข้าเจ้าก็นึกว่าเม้นท์จะลอยมาไม่ถึงนะคะนั่่น ฮ่ะๆๆๆ…..

  have a great day ka xxx :))))

  :)))


 76. July 26th, 2011 at 6:13 am       septimus Says:

  คุณพี่ขา อันที่จริงน่าจะถาม ยูเนสโก คะว่าจะเอาไงแน่…
  ในเมื่อมือข้างหนึ่งซูฮกท่านปรมาจารย์คึกฤทธิ์ แล้วอีกมือหนึ่งทำไมยกหางบั่กขะแมร์(ฟระ)
  ภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านปรมาจารย์ที่บันทึกเอาไว้ตั้งมากมายก่ายกอง อ่านเท่าไรก็อ่านไม่หมดนั่น พวกยูเนสโกเข้าใจแค่ไหนกันแน่

  ใช่ค่ะพี่ ทุกท่านในยุคนั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจนแสงเดินตามไม่ทัน
  ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะ เขียนหนังสือไม่เป็น แต่แสนรู้ รวมหัวกันอ้างว่าเพราะ ม.112 ฮ่ะๆๆๆ….เอิ๊ก (อันนี้อยากจะบอกว่า ตั้งแต่เห็นข่าว ข้าเจ้ารีบเช็คดูบนหิ้งส่วน่ตัว ปรากฏไม่มีหนังสือของพวกมันสักเล่ม แสดงว่าที่พวกมันปั้นออกมาแทบตาย ขายไม่ดี!)

  ขอบคุณคุณพี่อีกคร้ังค่ะ จุ๊บจุ๊บ…

  ^__^


 77. July 26th, 2011 at 1:03 pm       เอนก Says:

  ขอบคุณ คุณ athenaz ที่ทำให้ได้อ่านบทความแล้วมีความสุข ผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นพระธาตุพนมที่ไร น้ำตาคลอและหวนย้อนนึกถึงเมื่อยังเด็ก ครั้งที่พ่อพาไปเห็นครั้งแรกและประทับใจในความรู้สึกอันลึกซึ้ง ตรึงใจเป็นภาพพระธาตุที่ประทับใจ พ่อบอกผมกราบพระธาตุ อันศักดิ์สิทธิ ให้เป็นมงคลชีวิต


 78. July 26th, 2011 at 9:08 pm       athenaz Says:

  สวัสดีค่ะ คุณเอนก

  ดีใจจังที่ทำให้ผู้อ่านมีความสุขจากมุมมองและสิ่งที่เราบันทึก

  คุณเอนกมึบุญที่ได้ไปกราบพระธาตุตั้งแต่ยังเล็ก เป็นองค์เก่ากระมังคะ
  น่าประทับใจในศรัทธาของเด็กน้อย เป้นมงคลแก่ตนเองมาจนวันนี้แน่นอนค่า

  ขอบคุณที่แวะมาอ่านและแบ่งปันความเห็นไว้ค่ะ

  athenaz


 79. July 26th, 2011 at 9:55 pm       athenaz Says:

  76

  พวกเรามีชีวิตอยู่ในยุคเสื่อม เพราะคนมานเสื่อมไปหมด หาคนเข้าใจในพระธรรมค่ำสอนเบื้องต้น ก็ทั้งยาก

  ส่วนเรานั้นพี่ว่าโชคยังดี มีจิตใฝ่ในความเพียร ใครเห็นผิดเป็นชอบ เราก็ไม่สามารถรอมชอม ชอบด้วยได้ ..
  และมิสามารถรอมชอมกับความชั่ัว..

  Good night ka sept ^^


 80. July 26th, 2011 at 10:03 pm       athenaz Says:

  75 … 555

  Blowing in the wind ka..from that far..!

  xxx


 81. July 26th, 2011 at 11:12 pm       athenaz Says:

  สวัสดีตอนบ่ายค่ะแถวเกาะอังกฤษค่ะ และเจ้าที่เดินมาจากเกาะอังกฤษนั่น ชื่อไรคะ … LoL !

  Happy to know Dave loves Kitaro's, too.. Send him my love blown from T/L over there jaaa. ^__*
  xxx


 82. July 27th, 2011 at 5:15 pm       septimus Says:

  Photobucket

  โฮ่ง ๆ บรู๊ววววววววววว… หวัดดีค้าบท่านป้าเอทีค้าบ ป๋ม เจ้าbeagleขี้อายมาแย้วค้าบ วันนี้ท่านป้ายุ่งมั้ย กิกิ…

  #60
  ข้าเจ้าว่า โอกาสนั้นพวกมันคงไม่มีค่ะคุณพี่
  มือไม่ถึงค่ะ ฮ่ะๆๆ…..

  oxoxox :)))))


 83. July 29th, 2011 at 6:49 pm       rapeseed Says:

  #81 Mallard ka P AT. Thx for ur lovely reply ka, let's go to the pub at Eton ka sis xx

  Image and video hosting by TinyPic


 84. July 30th, 2011 at 2:51 pm       septimus Says:

  Goood day ka khun P',
  ข้าเจ้ากลับมาแล้วค่า มาพร้อมเมนท์จากซิดนีย์คะ ฮ่ะๆๆ….

  Yes, my dear sis.

  อ้าว คุณพี่ก็เมาเรือเหรอคะ
  ไม่น่าเลยค่ะ เสียโอกาสสนุกสนานในชีวิตอีกโขเลยคะ ฮ่ะๆๆๆ….

  oxoxox :)))


 85. July 30th, 2011 at 2:56 pm       septimus Says:

  hahahahahaha…..
  ขอบคุณมากค่ะคุณพี่ มันพูดได้จริงๆด้วยค่ะ
  พันธุ์นกแก้วรึเปล่าคะเนี่ยะ กร๊ากกก….

  xxx ^^&


 86. July 30th, 2011 at 3:15 pm       septimus Says:

  55555+
  คุณพี่ตลกจัง ยอมให้เค้าง่ายๆเลยเหรอค้า เดี๋ยวป่าหมดนาคุณพี่นา ไม่รู้บ้านหลังหนึ่งจะบันไดหักบ่อยขนาดไหนเนอะคะ :))))

  ด้วยความยินดีคะคุณพี่ ข้าเจ้าก็อึ้งไปนานเหมือนกันค่ะ โดยเฉพาะลำที่ ๓ … รัวเกินไปคะ

  วันนั้นข้าเจ้าอารมณ์ประมาณอยากเข้าใจอยากมีเหตุผลให้มากกว่าคำลือที่เพื่อนเล่าคะ

  xxx


 87. July 31st, 2011 at 12:14 am       athenaz Says:

  be right back for a chat ka Tanya, sept and all my friends.. on Sunday night ka..

  Thanks for a visit…

  miss talking ka !
  xxx


 88. July 31st, 2011 at 5:35 am       septimus Says:

  Photobucket

  Good morning ka khun P'
  ทางคุณพี่ก็ได้เจอพายุนกกระเต็นกะเค้าด้วยรึเปล่าคะ

  xxx :))))
  :)))))


 89. July 31st, 2011 at 10:05 pm       athenaz Says:

  ไปหนักทางอีสานตอนบน นครพนมแห่งนี้หละโดนหนักนะคะ
  หากไหลลงแม่น้ำโขงไม่ทัน
  และทางล้านนาบ้านน้องก็มีบ้างใช่ไหม.. เข้าใจว่าดีขึ้นแล้วนะ

  Take good care and have a good night sleep ka sept.. LoL ^^
  xxx


 90. July 31st, 2011 at 10:11 pm       athenaz Says:

  84
  เมาแต่เรือ ไม่เมาเรือบินค่า..
  ไปซิดนีย์มาเหรอ ท่าทางฝนชุกนะคะวันสองวันนี้ลุยนกกะเต็นมาแน่เลย ..^^

  xxx :))


 91. July 31st, 2011 at 10:17 pm       athenaz Says:

  Happy Sunday ka dearest Tanya…

  Thanks for that charming waterway pic..
  typical look of river bank there, so classic house..

  sorry for late response, just back ka ^^
  xxx


 92. July 31st, 2011 at 10:34 pm       athenaz Says:

  82..Sept ka..

  How'd u like the way they are carried ?!!
  …opps..

  to the cozy bed..^^##@@** *___^


  xxx


 93. August 2nd, 2011 at 4:46 am       septimus Says:

  Photobucket

  Good morning ka khun P',
  เช้านี้เข้าได้แล้วค่ะ ฉลุยดีด้วยคะ ฮ่ะๆๆๆ…

  เจ้าหนู2ตัวนี่บ๊องแบ๊วน่าฟัดจังค่ะคุณพี่
  ดีกว่าภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ไทยโพสต์ตั้งเยอะ ไม่ทราบคุณพี่เห็นรึเปล่าคะ

  have a good day ka khun P'

  xxx :))))


 94. August 5th, 2011 at 3:39 am       rapeseed Says:

  My Dearest P AT ka xxx,

  Thx for ur very impressive comment as usual ka. Dave has resigned ka but still working in the other job ( a trader via his private pension in stock market ka. His job and the way he's been working for 8 years is quite rewarding ka.
  'Young Women' and prisoners they 've been speaking Thai together ka. They Wai each other and Dave and say Sawasdee ka. How nice !!!

  A bit tired from a long shift for 2 days already ka sis, still one more day to go for this week. I'm off this w/e and we're going to Devon to celebrate my BD ka sis.
  Good night to you ka, chat soon.
  Love from Mr.Mrs Goodwin eh eh xxx


 95. August 10th, 2011 at 4:38 am       rapeseed Says:

  My Love P AT ka xxx,

  Thx for ur comment ka, let's leave this issue ka. Your visit is always good enough ka no need to comment. I understand ka.

  let's talk about sthg else. I've been to Bath yesterday with Dave. We had a good trip, we went to the garden and had dinner at Thai restaurant called Thai Basil ka. It was nice. Here are the pix for u ka. Hope you enjoy and love them. xxx miss talking to you and have a good night na ka.

  Image and video hosting by TinyPic


 96. August 13th, 2011 at 8:37 pm       athenaz Says:

  95 Sorry ka Tanya.. to leave ur comeent w/o any reposone for a while.. one reason coz..in my area, the net get so jam !!
  ………………

  Doesn't matter ka..I said what I felt..and know u know what I mean going through..
  Glad that u been to Bath, I luv its charming historic and small city..May be ur next entry..hey..hey !

  Warm words and understanding have always been a cheerful concern ka sis… ^^ xxx

  For me, this year's mother day is an very first time ever we not gathering to have dinner with her..
  (it 's bee two moth on 12 Aug.)

  Has the work been hard t/d ? Take good care ka sis…xxx ^^


 97. August 13th, 2011 at 9:13 pm       athenaz Says:

  95….

  555 This when I had fun teaching kids Primary 6 on my journey Pa Dang camp” ka …

  They showed me wai and said hello in English, too xxx


 98. August 13th, 2011 at 10:03 pm       athenaz Says:

  94
  Hello sept ka..
  So good chatting with u the previous night..P Catch cold t/d ka.. early bed time ..

  how is ur property trip t/d ? get any..idea ?
  Take good care .. n don't catch a cold like P ka..J&J !
  xxx


 99. August 14th, 2011 at 3:58 pm       septimus Says:

  Photobucket

  hahahahaha…….
  กร๊ากกก …โอยม่วนขะหนาด
  คุณพี่ก็ ไม่ค่อยจะ แซวเท่าไหร่เลยคะ
  ก็มีงานนี้เท่านั้นคะคุณพี่ขาที่น้องจะมีโอกาสอายุมากกว่าพี่ ฮ่ะๆๆๆ….

  คุณพี่จาบอกว่าแนวเรื่องออกจะสะเปะสะปะก็ได้น๊าคะ เพราะเป็นงั้นจริงๆ แต่ละเช้าจะอารมณ์ไม่เหมือนกันเล็กน้อยคะ พอนึกอยากเขียนอะไรก็เขียน แล้วถ้าเขียนไม่ทันก็จะนึกอยู่นั่นทั้งวันคะ ฮ่า อันนี้ความลับคะพี่ จุ๊จุ๊..

  ขอบคุณคุณพี่มากค่ะที่เข้ามาบอกความในใจ^^&”

  ปล. คุณพี่กรุณาอย่าสงสัยคะ ข้าเจ้าก็ติดบล็อกจริงๆคะ กร๊ากกก…


 100. August 14th, 2011 at 4:11 pm       septimus Says:

  Yeahhh… I got #100 !!

  #98
  คืนนั้นข้าเจ้าก็สนุกคะ แล้วก็แหะๆ ง่วงก็ง่วงคะ อิอิ

  ค่ะพี่เจออยู่หลังนึงน่าสนใจมาก กำลังคิดจะเดินหน้าต่อคะ

  take good care naka P'
  คุณพี่ไม่ได้ฉีดวัคซีนกันหวัดหรอกเหรอคะ

  oxoxox :))))


 101. August 16th, 2011 at 3:53 am       rapeseed Says:

  My Dear Sis ka xx,

  You're very brave, I'm so proud of you ka. For me I've been far away from home for 6 years. When it comes to national mother's day I always miss my mum. Because it's not only mum's day but I was married on this day too.

  Sorry for my delay reply. I'm working everyday this week. My work is always hard, sad but quite rewarding ka. I'm off this coming w/e. We are going to London ka, will let you know what it likes after the riots.

  Good night ka sis, thx for being lovely and kind. Love xx


 102. August 21st, 2011 at 10:30 pm       athenaz Says:

  Dearest Tanya,

  Needless saying sorry for our delays..coz both been away, I have just been back from a happy wanderer trip nearby ..hub here and there ka.

  How's London trip ka?

  Thanks to say hi with ur warm words as always..miss talking..take good care ka..

  Good night xxx ^^


 103. August 21st, 2011 at 10:52 pm       athenaz Says:

  100

  เดินหน้าซื้อไว้ลงทุนตอนหุ้นถูกๆก็น่าสนนะ ^^

  ค่ะ ตอบ 100 ที่ 103 ทราบแล้วเปลี่ยน พี่อัพมาหนึ่งเดือนตอนเซปอ่านพอดีค่ะ

  xxx


 104. August 21st, 2011 at 11:01 pm       athenaz Says:

  99

  ยังไงๆ เรื่องที่พี่ต้องเปิดอ่านเสมอก็คือบล็อกเกอร์นาม
  “septimus” มีแง่มุมประเทืองปัญญาคุณพี่ทุกครั้งไปค่ะ

  อย่างผ้าขี้ริ้วห่อทอง พี่ขอเอาแต่ของมีค่าใต้ผ้าขี้ริ้วอ่ะค่ะ ยังไงตอนนี้ก็ขึ้นทุกวัน … ^^ น้ำมันขึ้นเร็วเท่าไรก็ยังไม่เท่าเลย :))

  Good night ka sweet xxx


 105. September 4th, 2011 at 3:35 pm       rapeseed Says:

  Send you a morning wishes ka sis, love and take care.xx


 106. September 4th, 2011 at 11:03 pm       ana Says:

  มาส่งความคิดถึงให้พี่สาวคนดีค่ะ

  เลิฟ เลิฟ

  :)))


 107. September 6th, 2011 at 11:50 pm       athenaz Says:

  ana หายไปไหนมาคะ
  ดีใจที่เห็น และคืดถึงค่ะ

  xxx


 108. September 6th, 2011 at 11:51 pm       athenaz Says:

  sen you love and happiness from this page ka Tanya…

  xxx


Trackbacks/Pingbacks

 1. Blue Coaster33
 2. best online casinos
 3. online casinos
 4. Catalina taylor red-hot rectal
 5. TV options for restaurants
 6. tv packages
 7. fue
 8. water ionizer machine
 9. laane penge nu
 10. car parking
 11. Instagram followers kopen
 12. car parking
 13. alkaline water brands
 14. water ionizer pay plan loans
 15. liquid plumber double impact
 16. home page
 17. house blue
 18. Melanie Bowen

You must be logged in to post a comment.