…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

Golden Valley สู่หุบเขาแห่งนิรันดร์

December2

 

 

.

 

 

 

ฉันพกพาเอาความสุขสดชื่นจากกลิ่นอายเมืองชนบทของเกาะอังกฤษ ตั้งแต่เมดเด้นเฮด วินด์เซอร์

อ้อมตะวันตกไปถึงเดอร์สเล่ย์ เทธเบอร์รี่ และเวสตันเบิร์ท กับสลิมบริดจ์ ฯลฯ     เหมือน

ทุกครั้งเมื่อกลับมา ไม่มีที่ใดในเกาะแห่งนี้ที่ไม่งดงาม   สถานที่คุ้นเคย ยังหมาดอยู่ในความรู้สึก

โดยเฉพาะการเดินทางไกลครั้งนี้ได้สัมผัสกับมิตรไมตรีอันอบอุ่นของบล็อกเกอร์ยอดนิยมนามธันย่า

หรือน้องเรพซี๊ด (Rapeseed)  ที่ระหว่างเรา มีมิตรภาพออนไลน์เป็นเดิมพันอยู่ก่อน    แม้เวลาที่ได้

รู้จักกันไม่ยาวนานนัก แต่ความคุ้นเคยเสมือนเเป็นญาติอย่างยิ่ง เรารู้ใจกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ที่

รู้จักกันมานานปี

 

 

 ……

 

 

ใครนะที่เคยพูดว่า

“มิตรภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด นานเพียงใด มันไม่เคยแยกจากเราไป”

วันนี้ ฉันได้ตระหนักซึ้งในความหมายนี้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

สาวเยอรมัน แอสโกร์ด (Asgard) ศรัทธามาปฏิบัติธรรม ได้ร่วมถวายกฐินกับคณะ

 

 

 

 

 

ฉันทำตัวให้เรียบง่าย     ใจนิ่ง     ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง      หลังจากการเดินทางไกลที่ได้พกพา

ความทรงจำเก่าและความรื่นรมย์จากวันคืนที่ไม่สูญเปล่าใหม่ๆกลับมา ….  แม่แตง เชียงใหม่

จึงเป็นจุดหมายที่ตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแบ่งอานิสงส์จากการทำบุญถวายกฐินครั้งนี้ให้แก่บุคคล

อันเป็นที่รัก …

 

 

 

 

 

แม้จะเหนื่อจากการเดินทางและพิธีฉลองกฐินที่ชาวบ้านจัดตั้งรับไว้ตั้งแต่วันก่อน “คุณแม่” ของคนรัก

‘น้องหนู’ ผู้เป็นเจ้าภาพ     ได้กล่าวคำถวายกฐินชัดเจน เหมือนจะให้ประโยคที่เปล่งออกมาได้ยินไป

ยังสวรรค์ชั้นบน  ขอกราบอนุโมทนา คุณแม่อรุณ ฯ มาด้วยรักและศรัทธายิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” อิมังมะยังภันเต     สะปะริวารัง     กะฐินะจีวะระทุสสัง     สังสสะ    โอโณชะยามะ

สาธุโนภันเต    สังโฆ    อิมัง สะปะริวารัง     กะฐินะทุสสัง 

ปะฏิคคัณหาตุ   ปะฏิคคะเหตตะวาจะ    อิมินาทุสเสนะกะฐินัง   อัตถะระตุ

อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ ”

 

 

 

 

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์

ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

และเมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวเล็กๆของเราได่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินถวายสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมล้านนา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายนนี้ จากการน้อมนำของ ‘น้องหนู’     ที่ได้รู้จักและเกื้อหนุนในการ

ทำงานด้วยกันมานาน ….  ชีวิตพาเรามาเจอกันในช่วงที่องค์กรต้องการการร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท

เพื่อฝ่าวิกฤติด้านต่างๆออกไปสู่ธรรมาภิบาลในการทำงานแบบใหม่ ให้แก่องค์กรเก่าแก่ ที่มากด้วยการ

เบียดบังผลประโยชน์มหาศาลของชาติ      …     เวลาอันยาวนานกว่าสิบปีจึงหลอมใจเราเหมือนเป็น

น้องพี่ร่วมท้องตามกันมาในหลายมิติ

 

 

 

 

 

เมื่อก่อนเรา น้องหนู และคุณโจ้ เพื่อนร่วมงานอีกคนที่คุ้นเคย สนิทสนม ได้พบกันในวาระต่างๆ

อยู่สม่ำเสมอ   วันนี้   แม้จะห่างไปบ้างในช่วงหลัง    แต่ก็ได้ทราบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ

’น้องหนู’ ด้วยความยินดี

 

 

 

 

 

น้องหนูได้โทรศัพท์มาวันหนึ่งเมื่อราวสี่เดือนมาแล้ว        เล่าว่าก่อนหน้านี้เธอได้ไปปฏิบัติธรรม

ยังสำนักสงฆ์ฯ ที่อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ ถึง ๗ วัน       การกินอยู่ลำบาก สถานที่มีสัปปายะ

ร่มรื่นดี    เธอชวนฉันไปกราบพระที่นี่กันหากมีโอกาสและเวลา        เธอเล่าว่า     เธอกับพี่ๆ ที่ได้

ไปบำเพ็ญเพียร มีศรัทธาอยากเชิญชวนกัลยาณมิตรที่เคารพรักร่วมบุญกันสร้างเรือนครัวเพื่อให้

ทางสำนักสงฆ์ ฯ ใช้ยังประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนที่มาศึกษาธรรม บำเพ็ญภาวนา เพื่อจะได้มีผู้

สนใจมาศึกษาและปฏิบัติ ณ สถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเงียบ สงบ ฉันได้อนุโมทนากับ

น้องหนูด้วยความยินดีและปิติ ที่จะได้ทำบุญร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉันนึกในใจว่า เป็นบุญที่สุดที่น้องหนูได้ดำเนินชีวิตมาพบธรรมะ

ในครรลองที่สมควรยกย่อง ประพฤติปฏิบัติ

ทั้งที่ปัจจุบัน     หน้าที่การงานที่เจริญขึ้นตามอายุ

อาจไม่เกื้อหนุนให้เธอได้ทำเช่นนี้

ในชีวิตได้ง่ายนัก

 

 

 

 

 

 

ฉันนึกย้อนไปครั้งที่เราได้คัดเลือกหนูเข้ามาทำงาน   หนูเพิ่งจะเรียนจบ องค์กรเราเป็นแห่งแรก

ที่เธอได้เริ่มชีวิตการทำงาน       ด้วยหน้าตาและบุคลิกภาพ  เธอได้รับเลือกมาทำงานเป็นโอปะเรเตอร์

รับโทรศัพท์หนึ่งในสองคน เมื่อย้ายสำนักงานมาอยู่ทางโรงงานที่มีพนักงานฝ่ายปฏิบัติการกลั่นอีก

หลายร้อยคน     หนูได้มาช่วยงานด้านบุคคลและบริหารสำนักงานที่ดูแลทุกเรื่องในสำนักงานอยู่หลายปี

แม้งานจะหนัก    หนูก็ได้เจียดเวลาไปเรียนปริญญาโทภาคค่ำ   สมัยที่ฉันอยู่ฝ่ายการเงินและบริหาร

น้องหนูย้ายมาทำงานเป็นแคชเชียร์และได้ปรับตำแหน่งตามวุฒิ     ความขยันและความเพียรของหนู

เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนชื่นชมมาโดยตลอด        ล่าสุด หนูได้มาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดในสายงาน

อบรมการตลาดที่ฉันดูแล      ทำหน้าที่รวบรวมและประมวลผล    ทำรายงานต่างๆ      ประสาน

ปัญหาดีลเลอร์ให้ฝ่ายขาย ฯลฯ

 

 

 

 

 

ปีหลังๆ นี้ แม้ฉันไม่ได้ทำงานที่องค์กรนี้แล้ว   ก็ได้ทราบความเจริญก้าวหน้าของ ’น้องหนู’

จากเพื่อนร่วมงาน

 

 

 

 

 

และวันที่ไม่มีใครคาดคิด ก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีเค้าลางใดๆ    นับแต่วันที่ฉันได้อนุโมทนาถวายกฐิน

หลังจากที่เธอได้บอกบุญกับเราได้ราวเดือนเดียว     ‘น้องหนู’ ก็ได้จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ ด้วยวัย

ที่มีอนาคตที่ดีคอยอยู่    ทั้งหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว …  งานสวดพระอภิธรรมเมื่อหลายเดือน

ก่อน แม้จะเป็นงานที่สลดใจงานหนึ่งที่ฉันได้เคยประสบ แต่การได้ร่วมทำบุญถวายกฐินกัน เสมือน

เป็นการช่วยชดเชยให้น้ำตาแห่งความโศกเศร้าแห้งลงได้ …

 

 

 

 

 

 

 

 

เรากล่าวถึงเธอโดยมิได้นัดหมาย คล้ายๆกันว่า “เธอได้ไปคอยรับกุศลผลบุญที่ทำไว้ เบื้องบน …''

 

 

 

 

 

ไม่มีใครคาดคิดเลย     ว่าการจะไปถวายกฐินในครั้งนี้

นอกจากกจะเป็นการถวายให้แก่วัด หรือสถานปฎิบัติธรรม

ตามเจตนคติและประเพณีแห่งพระพุทธศาสนา และตามกุศลเจตนาของผู้ศรัทธา

จะกลายเป็นการที่พวกเรากระทำเพียงลำพัง โดยไม่มี ‘น้องหนู’ ผู้ดำริ

ทว่ากลับเป็นการทำบุญใหญ่อุทิศกุศลส่งไปให้น้องหนูที่จากเราไปอยู่อีกภพหนึ่ง

โ ด ย ไ ม่ มี วั น ก ลั บ . . .  

 

 

 

 

 

ผู้มีจิตศรัทธาหลายฝ่ายที่ตั้งใจทำบุญ  ส่วนหนึ่งจากแรงศรัทธาที่น้อมนำโดยน้องหนู  เธอจากเราไป

เพียงกาย     แต่ได้ผันศรัทธาของผู้เป็นที่รัก ไหลรวมเป็นธารบุญถึงเจ็ดหลัก … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉันได้แลกเปลี่ยมความอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ ‘น้องหนู’ กับเพื่อนสนิทของเธอ

สำนักฯ ได้เงินมากเพียงพอที่จะสร้างเรือนครัวและแทงก์น้ำ หรือตามประสงค์ของวัดแก่ผู้บำเพ็ญ

ภาวนา ณ สถานธรรมแห่งนี้  …  ขอบันทึกความดีของผู้จากไปไว้เป็นอนุสรณ์แทนมิตรภาพ

อันเป็นนิรันดิ์ของพวกเราไว้หน้านี้ด้วย

 

 

 

 

 

“.. พี่อ่านที่ไก่เขียนแล้วน้ำตาไหล หนูเป็นเช่นนั้นจริงๆ

หนูเป็นนางฟ้ามาเกิดช่วงสั้นๆ

คิดถึงหนู ก็คิดถึงแต่ความดีงาม ความอดทน ความถ่อมตน และความสุขที่เรียบง่าย

ไม่มีใครที่ไม่รักหนูค่ะ แม้จะไม่มีหนูของเพื่อนๆ อีกแล้วก็ตาม …..”

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอผลบุญแห่งศรัทธาที่หนูได้บอกบุญกับญาติมิตร พี่ๆและเพื่อนๆไว้

อีกความเพียรในการปฏิบัติบูชาที่หนูได้ทำ โปรดให้หนูได้รับทราบ

ได้ลงมารับอานิงส์แห่งบุญที่ ‘เรา’ ได้ทำร่วมกันมา ทั้งในครั้งนี้และทุกภพชาติ

ส่งให้หนูยังหุบเขาแห่งนิรันดร์ ในจักรวาลอันไม่มีสิ่นสุด …

 

 

 

 

 

ด้วยความรัก

บันทึก : athenaz

by posted under Uncategorized | 27 Comments »    
27 Comments to

“Golden Valley สู่หุบเขาแห่งนิรันดร์”

 1. December 3rd, 2012 at 1:36 am       rapeseed Says:

  เห็นชื่อก็ทราบว่าเป็นบล็อกของพี่เอที วันนีแหวกบล็อกขยะมาเจอบล็อกพี่เอทีคนดีค้า เสียใจด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าพี่เอทีมีเรื่องเศร้าอีกแล้ว
  พี่เอทีจะใช้เพลงอะไรประกอบบล็อกนี้หรือคะ ขอให้ดวงวิญญาณของน้องหนูเดินทางไปสู่ภพที่ดีด้วยค่ะ


 2. December 3rd, 2012 at 2:41 am       rapeseed Says:

  Please see my reply in your FB message ka. Hope it helps. Oh what a mess I ve done to your blog !!!


 3. December 3rd, 2012 at 4:35 am       septimus Says:

  Photobucket
  “The Golden Light of Thailand”

  ขอบคุณมากค่ะคุณพี่ที่เข้ามาร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของพวกเราชาวไทย

  #7

  คุณพี่คะ ข้าเจ้าเชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนของโรงเรียนนี้เมื่อเติบใหญ่จะมีเส้นทางชีวิตที่มั่นคงสร้างสมแต่คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ของโรงเรียนมากๆคะที่สร้างแนวทางชีวิตที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดให้แก่ยุวชนของชาติ และขอขอบคุณคุณพี่ด้วยค่ะที่นำเรื่องราวอันเป็นมงคลจากมุมเล็กๆของสังคมมาแบ่งปัน

  กู๊ดมอร์นิ่งคะคุณพี่ ^__________*


 4. December 3rd, 2012 at 4:45 am       septimus Says:

  ขออนุโมทนาบุญค่ะคุณพี่

  และขอร่วมไว้อาลัยแด่ท่านนางฟ้า น้องหนู…
  ข้าเจ้าเชื่อว่าท่านนางฟ้าได้รับผลบุญดวงใหญ่คร้ังนี้จากภพมนุษย์ที่คุณพี่และผองเพื่อนผู้ร่วมสั่งสมบุญได้ช่วยกันส่งให้ บนสรวงสวรรค์ แล้วคะ


 5. December 3rd, 2012 at 10:18 am       athenaz Says:


  xxx


 6. December 3rd, 2012 at 10:47 am       athenaz Says:

  สวัสดีจากกรุงเทพค่ะ ธันย่า
  พี่หวังว่าอากศหนาวใยแสงแดดทางนั้นคงทำให้สุขสดชื่อน … ตักตวงไว้ก่อนที่จะหนาวเหน็บกว่านี้ ได้ยินว่าปีนี้เมืองหนาวก็จะน้าวหนาว เมือร้อนแถวนี้ ก็จะไม่หนาวเอาเลยค่ะ

  555 ต้องแหวกเข้ามาเหรอ ขอบคุณที่เจอพี่ค่า และเพลงที่ธันย่าให้มาพี่ก็ชอบมาก พอดีลิทออกไปแล้ว อ้าว ลืมเซฟไว้ เลยไม่ได้นำมาโพสแบบไม่ออโต้รันอีกที ความหมายดีนะคะ

  ขอบคุณที่เข้ามาแชร์ คงเห็นะคะว่า เขียนยากนะ สุขๆ ทุกข์ๆ … กว่าจะเขียนออกมาได้ จึงเล็งอยู่นานไปมากค่ะ ธันย่า

  …. Take best care na ka// late night shift may not suitable for u as u told me in FB ka sis, have enough rest is most important na
  xxx


 7. December 3rd, 2012 at 10:50 am       athenaz Says:

  Not at all ka… u help me to post this song, I could not see the embed of old style that I've seen before, nver mind- here is the one ka/, Tanya/

  *____________*


 8. December 3rd, 2012 at 11:14 am       athenaz Says:

  ขอถวายพระพรพระราชา ที่ทรงรักปวงชน ขอพระองค์ทรงพระเจริญเทอญ

  กู๊ดเดย์ค่ะ sept …. อยากให้โรงเรียนส่งเสริมความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน วัยที่พวกเขามีแรงบันดาลใจ รู้ทุกอย่าง และพร้อมจะเป็นคนดี

  ดีใจที่เซปเห็นเช่นกัน พวกเขาเป็นพลังน้ำดีของชาติแน่นอนคะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านจริงๆ :))


 9. December 3rd, 2012 at 11:23 am       athenaz Says:

  พี่ก็เชื่อเช่นนั้นคะ

  คนเรา เมื่อมีชีวิตอยู่ เมือ่ได้สั่งสมความเพียร ประพฤติ ปฏิบัติด้วยความเพียร ถือว่าคุ้มค่าชีวิตที่เกิดมา ความอาลัย เป็นเรื่องที่ผู้อื่นที่ได้สัมผัส ระลึก รู้สึกไปเอง …ว่าไหมคะ

  จึงเชื่อว่าผู้ที่จากไป ได้พ้นทุกข์ไปในภพที่สงบสุขกว่าโลกนี้มากมายค่ะ แล้วเราจะยึดติดอะไรกับโลกใบนี้นะคะ

  ขอบคุณ sept ที่ร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆกับฟี่และผู้ที่รักเธอค่ะ


 10. December 3rd, 2012 at 12:36 pm       rapeseed Says:

  Good morning ka P AT,

  Thx for deleting my comments ka. I not a member of youtube either.
  Well, I was working on Sat night becauuse of my manaer asked me to do so ka sis as many staff on holiday.It was horrible I had two cups of coffee to keep me awake. I felt so sick after the shift yesterday. I m ok now and going for another 12 hours shift today.
  The weather is not bad this morning more rains probably and snow on its way ! It s typical English weather 55555.
  The song was Who I was born to be one of the great song of Susan Boyle.
  Say hi to P Love Sept who became my Personal Editor !!!

  Thx for your concerns and nice words here and there ka sis.

  Take care xxxxx


 11. December 3rd, 2012 at 12:57 pm       rapeseed Says:

  Golden Valley

  Image and video hosting by TinyPic


 12. December 3rd, 2012 at 12:59 pm       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic


 13. December 3rd, 2012 at 1:07 pm       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic


 14. December 3rd, 2012 at 1:15 pm       rapeseed Says:

  Slimbrdge in our hearts ka sis.

  Image and video hosting by TinyPic


 15. December 3rd, 2012 at 1:20 pm       rapeseed Says:

  Recall your memory back in Dursley !! I must go now chat soon ka sis. Love uxxxxx

  Image and video hosting by TinyPic


 16. December 3rd, 2012 at 8:38 pm       athenaz Says:

  Good day in UK ka Tanya, hope things are well in hand even the temp drops to 5 C!!

  Hey u went to Slimbridge again, pls say hi to my creature friends out there kaa !

  see the sunny rays leave on a deep rainbow shadow . . .
  and see how we never wanna leave this first spot ka Tanya !!
  xxx


 17. December 3rd, 2012 at 8:45 pm       athenaz Says:

  ใบไม้สุดท้ายก่อนร่วงลงเป็นพรมปูมห้หุบเขาเป็นสีทองที่ สลิมบริดจ์ :

  อีกเกือบ 15 นาที จึงยอมเดินออกมาจากเจ้าฝูหงษ์ เวลาผ่านไปเร็วคะธันย่า
  xxx


 18. December 4th, 2012 at 9:35 am       siwaya2517 Says:

  มาทักทายค่ะ ในหนึ่งวัน เพียงได้ดู ได้อ่าน สิ่งดี ๆ สวยงาม ถือว่าโชคดี


 19. December 4th, 2012 at 9:41 am       septimus Says:

  ขอบคุณคุณพี่อีกครั้งค่ะที่เข้ามาร่วมน้อมเกล้าฯถวายพระพรแด่พ่อหลวงอีกคร้ัง

  คุณพี่ลองฟังบรรเลงชุดใหม่นี้ดูนะคะ เพราะมากๆๆๆๆค่ะ ^-^


 20. December 4th, 2012 at 12:56 pm       alphabet Says:

  สวัสดีค่ะพี่ athenaz
  ไม่ได้แวะยมาเยี่ยมนานเลย บางครั้งมาแล้วก็เม้นต์ไม่ได้
  ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคนดี ๆ นะคะ
  เป็นเรื่องเศร้ามาก..แต่ก็งดงามมากในความตั้งใจของเธอทั้งในทางโลกและทางธรรม
  ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะพี่


 21. December 4th, 2012 at 3:11 pm       nokhasee Says:

  “มิตรภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด นานเพียงใด มันไม่เคยแยกจากเราไป”
  เป็นวลีที่งดงามยิ่งนัก..และจะเจริญงอกงามในหัวใจมวลมิตรอยู่เสมอค่ะ…แม้ว่า..มิตรผู้นั้นจะไม่ได้อยู่บนโลกเดียวกันแล้ว

  ดวงดาวแม้สกาวปานใด..สักวันย่อมมืดดับสูญไปจากสายตา แต่มิได้ดับสูญไปจากความทรงจำ..

  คิดถึงคุณพี่นะคะ..


 22. December 5th, 2012 at 12:10 am       athenaz Says:

  สวัสดีคุณ siwaya ด้วยความคิดถึงค่ะ
  แม้ไม่ได้เจอกัน ใกล้วันพ่อจองแผ่นดิน เราก็มีนัดกับความจงรักภักดีนะคะ
  xxx


 23. December 5th, 2012 at 12:13 am       athenaz Says:

  เพราะและงดงามทั้งสองคลิปเลย ไม่เคยได้ชมได้ฟังมาก่อน

  ขอบคุณมากนะ พี่ขอเอาบรรยากาศปลื้มปิติแห่งความจงรักภักดี แม้อาจเห็นแล้วในข่าว แต่ ก็อบไว้ก่อน ลิงค์จะได้ยังอยู่นะคะ


 24. December 5th, 2012 at 12:24 am       athenaz Says:

  สวัสดีวันพ่อค่ะดาว !

  คิดถึงนะคะ พี่ก็ไม่ค่อยได้เขียนเรื่องเท่าไหร่คะ นานๆเขียนสักที บางทีมีพวกไม่ประสงค์ดีมาป่วน แล้วเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่ ได้ท่าน 11 ที่น่ารัก มาต่อกรให้ จึงบรรเทาไป

  ดวเคยให้ลิงค์บล็อกไว้ หากยังเขียนอยู่ พี่ขออีกทีนะคะ ขอบคุณค่ะ

  miss xxx

  เรื่องนี้เขียนเพราะอยากบันทึก และทำให้ได้แบ่งปัน แบ่งบุญด้วยนะคะ สาธุ


 25. December 5th, 2012 at 12:29 am       athenaz Says:

  วลีที่นกต่อท้ายไว้ งดงงามยิ่งกว่าคะ

  มิตรภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด นานเพียงใด
  มันไม่เคยแยกจากเราไป
  และจะเจริญงอกงามในหัวใจมวลมิตรอยู่เสมอ…แม้ว่า..มิตรผู้นั้นจะไม่ได้อยู่บนโลกเดียวกันแล้ว

  ขอบคุณจิตใจงดงาม สิ่งที่เราคิดย่อมงดงามไปด้วย

  *_______*


 26. December 5th, 2012 at 12:40 am       athenaz Says:

  เพลงเพราะ ภาพสวยค่ะ ยังไม่เคยเห็นคลิปนี้เลยค่ะ

  สวัสดีรอบดึกค่ะ sept ..
  เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้านอน ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ไปแล้ว มีคนห่วงกลัวไปเป็นลม โอย ๆ คุณพี่ athenaz คือกะจะเอาถุงนอนไปนอนข้างรั้วสวนอัมพระค่ะ .. ป่านนี้ก็คงไปแล้ว

  โชคดีมีเพื่อนที่เคยไล่ทัคกี้ด้วยกันตอนไปนอนสุวรรณภูมิ จะเอารถไปจอดบ้านญาติแถวบางลำพู :)))
  *____________*

  วันนี้ทักแค่นี้นะคะ แล้วจะถวายพระพรเผื่อคนอยู่ไกลด้วยค่า Good Night from Thailand ka,

  xxx
  xxx


 27. December 7th, 2012 at 9:35 pm       korpai Says:

  หากเสียงตะโกนก้องคือพลัง
  ฉันคงไม่อาจเปล่งเสียงดังๆ
  เพราะพลังฉันอยู่ข้างใน
  ความเงียบที่ส่งต่อได้

  เราส่งต่อกันไปไกลแสนไกล
  กลับกึกก้องสะท้านแผ่นดินไทย
  เพราะทุกเสียงเปล่งจากหัวใจ
  ของพวกเราชาวไทยทุกคน

  คุยกับน้องคนหนึ่งพร้อมๆกับนั่งดูทีวีกับพ่อ
  บอกกับน้องเค้าว่าเราไม่ได้ไปรับเสด็จท่าน
  แต่เราก็อยู่ใกล้ๆกับพ่อที่บ้าน
  นั่งดูทีวีใกล้ๆกับพ่อขิงเรา
  คนที่นั่งข้างๆอารมณืดีมีความสุขมากค่ะ

  …(¯`*•. ℒℴνℯ king.♥•*´¯)
  (`'•.¸(`'•.¸(`'•.¸ (`'•.¸*¤* ¸.•'´) ¸.•'´)¸.•'´)¸.•'´)
  (¸.•'´ ** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน **.•.¸)
  (¸.•'´(¸.•'´(¸.•'´ (¸.•'´*¤* `'•.¸) `'•.¸)`'•.¸)`'•.¸)


Trackbacks/Pingbacks

 1. Blue Coaster33
 2. watch movies online
 3. watch tv show episodes
 4. Huge-chested dark-haired stunner gives deep gullet suck off
 5. DIRECTV for your company
 6. tv packages
 7. fue
 8. laan penge nu uden renter
 9. car parking
 10. water ionizer
 11. YouTube views kopen
 12. water ionizer
 13. stop parking
 14. pay day loans
 15. j lewis electricians
 16. plumber 2 game free download
 17. look at this
 18. house blue
 19. Melanie Bowen

You must be logged in to post a comment.