…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

Diamond Jubilee : May God Save the Queen … !!

June3

 

 

.

 

 

 

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเรียกพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวของเราว่า “My Brother” หรือ น้องชายของฉัน เนื่องเพราะพระองค์

ทรงมีพระชนม์มายุมากกว่าในหลวงของเรากว่า ๑ พระพรรษา      กล่าวคือทรงมีพระ

ประสูติกาลเมื่อ ๒๑ เมษายน พ.ศ ๒๔๖๙           ทว่า ในลวงของเราทรงเป็นพระ

มหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกที่ยังทรงดำรงพระชนมายุอยู่ ณ วันนี้ ..

 

 

 

 

 

 

 

กรุงลอนดอน ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐)

 

 

 

 

 

 

ในปีเดียวกับที่พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเราได้ฉลองพระชนม์พรรษาครบ ๗ รอบ

และทรงครองราชย์ในรัชกาลของพระองค์มาต่อเนื่องยาวนาน เป็นปีที่ ๖๖        ปีนี้

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒    แห่งสหราชอาณาจักร     และพสกนิกรทั้ง

ประเทศและเครือจักรภพ ฯ อยู่ในช่วงปีมหามงคลแห่งพระราชพิธีการฉลองสิริราช

สมบัติครบ ๖๐ ปี หรือ Diamond Jubilee  อย่างเป็นทางการ  ในวันหยุดสุด

สัปดาห์ที่ ๒- ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

ทรงเสด็จรับพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ตามคำทูลเชิญของวินสตัน เชอร์ชิล

ณ บ้านเลขที่ ๑๐ ถนนดาวน์นิ่ง  ทำเนียบนายกรัฐมนตรี ในปีที่ทรงขึ้นครองราชย์

 

 

 

 

 

มเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ ฯ ทรงดำรงตำแหน่งพระราชชินีนาถโดยการสืบ

สันติวงศ์      เมื่อสมเด็จพระราชบิดาพระเจ้าจอร์จที่ ๖ สิ้นพระชนม์เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์

๒๔๙๕ เจ้าฟ้าหญิงอลิสซาเบธในขณะนั้น   จึงได้ทรงยกเลิกการเสด็จเยือนถิ่นธุรกันดาร

ในเคนยาและเสด็จกลับกรุงลอนดอน     พระองค์ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติในปีถัดมาเมื่อ

๒ มิถุนายน ๒๔๙๖   สมัยรัฐบาลเซอร์ วินสตัน เชอร์ชิลดำรตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นับเป็นช่วงที่ประเทศยังประสบความยากลำบากในวิกฤติเศรษฐกิจ       หลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้อนไปในสมัยนั้น พระองค์ทรงครองราชย์และร่วมทุกข์กับพสกนิกรในช่วงที่ประเทศ

ต้องเผชิญภาวะยากลำบาก ผ่านมาตรการการปันส่วนอาหารตามนโยบายรัฐบาล เซอร์

วินสตัน เชอร์ชิลผู้ผ่านและแหวกม่านเหล็กทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พร้อมๆ

กับผู้นำโลกมหาอำนาจ   ในยุคทีฝรั่งเอง เรียกว่า ‘Cold War and Long Sunset’

 

 

 

 

 

รัฐบาล วินสตัน เชอร์ชิล  ผู้นำสหราชอาณาจักร ฝ่ายุคมืดอันยาวนานของสงคราม ..

สู่สังคมยุคใหม่ในวันนี้ แท้จริงคือรัฐบาลคู่ราชบัลลังก์พระราชินีอาลิซาเบธในฐานะนายก

รัฐมนตรีคนที่ ๑๒    โดยนำพาประเทศ เครือจักรภพและอาณานิคม เข้าสู่โลกยุคใหม่

ที่ท้าทายความอ่อนแอของยูโรโซน

 

 

 

 

 

จากหนังสือพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต   

เรื่องพระราชินีนาถวิคตอเรีย  

ได้กล่าวไว้ว่า ในปีเดียวกับที่พระราชินีนาถวิคตอเรีย 

ทรงต้อนรับพะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเอง      

เป็นปีพระราชินีนาถทรงครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

จึงทรงโปรดเกล้าให้มีการฉลองใหญ่    พระราชทานนามพระราชพิธีว่า

“Daimond Jubilee”

   

 

 

 

 

 

 

 

 

นวันนี้ รัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยม เช่นเดียวกับเชอร์ชิล โดยเดวิด คาเมรอน ได้จัด

พระราชพิธี “Diamond Jubilee”  ยิ่งใหญ่ถวาย        นับเป็นครั้งแรกที่พสกนิกรของ

พระองค์จะได้สัมผัส หลังจากรัชสมัยพระราชินีวิคตอเรียฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ 

ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

 

 

 

 

 

ทรงออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในสัปดาห์  “Diamond Jubilee”

ที่สนามม้าเอ็ปซัม ดารร์บี้  จัดถวาย ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕   

เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

 

 

 

 

 

….วันปลื้มปิติเช่นนี้ เราชาวไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินของพระมหา

กษัตริย์อันเป็นที่รักและภักดี         ขอร่วมส่งความจงรักภักดีมาเฉลิมฉลองกับพสกนิกร

แห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boat Pageant : ชมขบวนพยุหยาตรานำขบวนโดยเรือพระที่นั่งของพระราชินีฯ

The Spirit of Chartwell  ตามเส้นทางสองฝั่งแม่น้ำเทมส์

 

http://www.visitlondon.com/events/detail/22357258-thames-diamond-jubilee-pageant

http://www.visitlondon.com/events/detail/22357258-thames-diamond-jubilee-pageant

 

 

 

 

 

 

 

 

“May God Save the Queen !  ”

 

“May God Save the Nation  !! “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีที่ว่างเพียงพอให้คลื่นความจงรักภักดี : สะพาน Westminster และสะพาน Lambeth :

Crowds gather on Westminster and Lambeth bridges and on the balconies behind for a glimpse of the

 Queen aboard the Royal barge

 

 

 

 

ที่สะพาน Tower Bridge :   Thousands could not see the Thames or The Queen and instead had to rely

on giant TV monitors near Tower Bridge

 

 

 

 

 

 

 

“May God Save the Queen !  ”

 

“May God Save the Nation  !! “

 

 

 

 

by posted under Uncategorized | 52 Comments »    
52 Comments to

“Diamond Jubilee : May God Save the Queen … !!”

 1. June 3rd, 2012 at 2:59 pm       athenaz Says:


 2. June 3rd, 2012 at 10:50 pm       11arrows Says:

  Churchill พา UK ฝ่าวิกฤติ…
  ลงจากอำนาจแล้วก็ไม่ได้ลำบากเสาะหานอมินี…
  เฮ้อออ!!!

  God Save the Queen

  🙂


 3. June 4th, 2012 at 12:04 am       athenaz Says:

  ท่านว่าเช่นนั้นชอบแล้วค่ะ .. เรียกว่าท่านเซอร์เดินสายทีเดียว .. อุ อุ
  ทว่าหลายประการก็เป็นคุณแก่ประเทศ ในเครือจักรภพ แม้ท่านป่วยหนักช่วงท้ายๆ

  “May God Save the Nation “

  xxx


 4. June 4th, 2012 at 12:17 am       athenaz Says:

  Key moments from Thames River Pageant

  Prince Harry, Catherine, Duchess of Cambridge and Prince William, Duke of Cambridge
  wave from the royal barge 'Spirit of Chartwell' during the Diamond Jubilee Thames River Pageant.


 5. June 4th, 2012 at 12:28 am       ana123 Says:

  Just coming by to make a reservation in front seat .. will be back later kaa

  Sweet dream ka .. lovely sis

  :)))


 6. June 4th, 2012 at 12:31 am       athenaz Says:

  The queen starts the festivities by indulging in her love of horse racing at the Epsom Derby on Saturday before riding in a ceremonial barge on the Thames at the centre of the giant flotilla on Sunday.
  One million people are expected to line the river to see the extravaganza of steam boats and tugs, speed boats and historic vessels.

  A concert in the shadow of Buckingham Palace featuring Paul McCartney and other top names is the highlight on Monday before the four-day extravaganza culminates in the pomp and splendour of a ceremonial parade on Tuesday. Aside from the setpiece events in London, millions of people up and down the country are commemorating the jubilee by throwing a party at home. “It looks like the entirety of Britain is going to turn out,” said historian Kate Williams, the author of “Young Elizabeth: The Making of our Queen”.

  ….

  จากหนังสือพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เรื่อง พระราชินีนาถวิกตอเรีย ได้กล่าวไว้ว่า ในปีเดียวกับที่พระราชินีนาถวิกตอเรียทรงต้อนรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเอง เป็นปีพระราชินีนาถทรงครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีงานฉลองใหญ่ พระราชทานนามพระราชพิธีว่า “Diamond Jubilee” ครั้งนั้น เครือจักรภพอังกฤษยังเป็นจักรวรรดิอังกฤษอันยิ่งใหญ่


 7. June 4th, 2012 at 1:03 am       athenaz Says:

  Have a Great Night kaaa Ana..
  P watching live broadcast / BBC news on this magnificent occasion !

  Come join ka..

  The RHS Chelsea Flower Show… May 22, 2012


 8. June 4th, 2012 at 11:00 am       athenaz Says:

  ที่สะพานวอเตอร์ลู : Crowds by Waterloo Bridge create a sea of waving flags under trees and lampposts strung with bunting.


 9. June 4th, 2012 at 11:09 am       athenaz Says:

  ชาวแฟลตริมแม่น้ำเทมส์ตอนใต้ ติดธงยูเนียนแจ๊คที่ราวระเบียง ชมขบวนเรือพยุหยาตรา : Location: Revellers crowd into flats on the south of the river, decked out in Union flags and releasing red, white and blue balloons as they enjoy the Jubilee celebrations


 10. June 4th, 2012 at 11:17 am       athenaz Says:


  Chaos of HAPPINESS by the river Thames bank !!
  Revelry: The banks of the Thames were completely packed and resulted in travel chaos at Tube stations near to the river


 11. June 4th, 2012 at 3:35 pm       athenaz Says:

  Boat Pageant along River Thames.. Jubilant day..!


  xxx


 12. June 4th, 2012 at 6:10 pm       nokhasee Says:

  งดงามและยิ่งใหญ่..
  ทำให้นึกถึงตอนวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีเพราะเราก็มีขบวนเรือในพระราชพิธีด้วยเช่นกัน

  นับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์สืบราชสมบัติได้ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลก
  และนับว่าเป็นความโชคดีที่ได้เกิดใต้พระบารมีขององค์พ่อหลวง..

  ขอบคุณคุณพี่Athenaz ที่พาชมนะคะ ^____^


 13. June 4th, 2012 at 7:37 pm       11arrows Says:

  The Union Jack งดงาม…
  ผู้คนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
  เฮ้อออ!…

  God Save The Queen

  :)))


 14. June 4th, 2012 at 10:26 pm       monica1997 Says:

  May God Save The Queen
  May God Save the Nation

  สง่างาม นัก ยิ่งใหญ่ท้งนาม และรูป ทีเดียวค่ะ


 15. June 4th, 2012 at 10:28 pm       ana123 Says:

  Dear sis .. Really appreciate the meaningful poem you share !!
  I never know the poem before, this remind me to my all time greatest hit poem, when I was young, it said ..

  Roses are red,
  Violets are blue,
  Sugar is sweet,
  And so are you!

  This poem suit for you indeed !

  I found your poem is being a sweet song too, let's listen together naka ..

  :)))


 16. June 4th, 2012 at 10:45 pm       ana123 Says:

  Long Live Her Majesty The Queen Elizabeth II

  _/\_


 17. June 5th, 2012 at 5:24 am       Tweed Says:

  บล็อกเยี่ยมเลยค่ะ ภาพสวยๆทั้งนั้นเลย jubilee weekend ยาวถึงสี่วัน วันแรกจัดให้พระองค์ที่สนามแข่งที่ดาร์บี้ เราก็อดดูถ่ายทอด วันอาทิตย์ล่องเรือ อดดูอีก เห็นภาพก็ทึ่งมากๆที่คนมหาศาลได้ข่าวว่่าระบบขนส่งอัมพาตเลยค่ะ แล้วเค้าไม่ได้เตรียมตัวด้วย เค้าบอกถ้าโอลิมปิคเป็นแบบนี้ตายแน่ๆเลย วันอาทิตย์อากาศแย่มากๆๆหนาวทั้งเกาะอังกฤษเลย ฝนก็ตก แต่คนไม่ท้อที่จะดูขบวนเรือเสด็จ ส่วยวันจันทร์ก็คอนเสิร์ตจัดใหญ่มากๆมีนักร้องดังๆหลายคนร่วมร้องและจบด้วยการกล่าวถวายความยินดีจากจเ้าชายชาส์ล แล้วควีนท่านจุดไฟ beaconซึ่งมีกี่จุดไม่ทราบทั่วประเทศ และตามด้วยพลุสุดตื่นตาตื่นใจค่ะ จบงานประมาณห้าทุ่ม คนร่วมนับแสนคน ส่วนวันอังคารจะมีพิธีที่st.paul มีขบวนรถม้ากองหทารม้าเป็นพระเอก ที่เรียกเสียงปรบมือทุกครั้งที่ออกงาน. ขอให้อากาศดีอีกวัน วันจันทร์อากาศดีมากๆค่ะ.
  Three cheers for her majesty hip hip hooray,hip hip hooray, hip hip hooray.


 18. June 5th, 2012 at 9:48 am       xxxx Says:

  http://www.youtube.com/watch?v=_4nsifplvpk


 19. June 5th, 2012 at 4:23 pm       jazz Says:

  Thanks for the resourceful information. I study in UK in the north country, the celebration is countrywide brings all people in a very happy mood. The street in the north here are lit with beacon fire everywhere. It is along holiday here and also in y university. Thank you for wonderful pictures I never seen before, especially the Queen and our King of Thailand.

  God save the Queen.


 20. June 5th, 2012 at 5:00 pm       ดาว Says:

  ขอบคุณภาพอลังการ ทำให้เรารักเทิดทูนสถาบัน เตือนให้เราภาคภูมิใจในพระประมุขของเราเช่นกันค่ะ

  ภาพพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีอลิซาเบธงดงามเหมือนเพิ่งเกิดขึ้น ทั้งสองพระองค์งดงาม สง่า สมเป็นพระประมุข

  ขอบคุณผู้เขียนมากค่ะ

  ดาว ไชยวงศ์


 21. June 6th, 2012 at 12:13 am       athenaz Says:

  12
  สวัสดีตอนดึกๆค่ะ

  พี่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีพ่อหลวงไม่ต่างจากคุณนกเลยค่ะ

  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙


 22. June 6th, 2012 at 12:24 am       athenaz Says:

  13
  ค่ะท่านศร ..

  อีกยาวไกลและมิอาจเป็นได้สำหรับบ้านเราคือสิ่งที่ท่านกล่าว

  May God Save the Nation!!


 23. June 6th, 2012 at 12:31 am       athenaz Says:

  14

  สวัสดึและยินดีต้อนรับค่า คุณ Monica San Fran
  ดีใจทุกครั้งที่เห็นเขียนเรื่องลง
  ไม่ว่าจะเป็นบ่นเรื่องบ้านเมืองก็ตาม อยากให้บ่นแยะๆค่ะ ขอบคุณที่ส่งใจมาเมืองไทยเสมอ

  ฺBring my wish to you across continental ka ..

  xxx


 24. June 6th, 2012 at 12:47 am       athenaz Says:

  15 Ana ka,

  It's me to appreciate your kind nad so thoughtful..

  It looks great and meaningful when in the frame ka

  I've never known .. the song is beautifully sung
  in Robert Burns' poem ka..

  xxx


 25. June 6th, 2012 at 12:51 am       athenaz Says:

  16 Gorgeous Queen, thanks indeed.. sweet tome of roses over there ka!!

  God Save HM the Queen !

  xxx


 26. June 6th, 2012 at 12:59 am       rapeseed Says:

  Hip hip hip that was Prince Charles said last night at the Buckingham concert to his majesty mummy !! unfortunately her husband was not on her side last night and today ka as he was taken to the hospital yesterday. Well, the street party was not worked either this afternoon due to the tyical British's weather on British's day.
  Great blog as always ka sis, sorry for my late visit went to London to celebrate with all in last minute ka here we go !!

  Image and video hosting by TinyPic

  Royal wave on the rainy day.

  Image and video hosting by TinyPic


 27. June 6th, 2012 at 1:04 am       athenaz Says:

  17

  ขอบคุณคุณ Tweed ที่เข้ามอ่านและชมภาพค่ะ ทางนั้นบรรยากาศคงชื่นมื่น เปี่ยมไปด้วยความสุข คุณTweed อยู่ทางไหนของลอนดอนนะคะ คงได้ดูพระราชพิธีต่างๆ อย่างจุใจ สงสาร Prince Phillips ที่ทรงประชวรก่อนงานแล้วเสร็จ ทั่วประเทศคงต่อลมหายใจแห่งความปิติและภักดีไปอีกนาน คุ้มกับที่รอคอยนะคะ วันพุธคงทิ้งร่องรอยไว้ beacon กลางคืนคงเป็นไฟที่สวยงาม ฝนตกมากไหมคะ

  A beacon is lit and fireworks are set off as part of the celebrations on the Infinity Bridge in Stockton
  xx


 28. June 6th, 2012 at 1:16 am       athenaz Says:

  Hi tanya ka.. glad u r hear.. miss n miss ka..

  Thanks for the pic ka, It's just about my bedtime. I hope you had great time.. still in London ? how many of you there ka? It sooms freezing rain made Prince Phillips ill ..

  Bright: Rarely has Buckingham Palace looked as spectacular as this!

  Let's stay overnight in London and wandering along the road next morning kaaaa ..

  Good night ka dearest sis!!

  xx


 29. June 6th, 2012 at 7:03 am       buadhram sabaengpongsa Says:

  God save the Queen

  and

  Long live the King


 30. June 6th, 2012 at 8:51 am       leelawadee2u Says:

  ดูยิ่งใหญ่จังเลยค่ะพี่ อ่านแล้วรู้สึกปลื้มปิติ ยิ่งเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทรงยืนอยู่อยู่ข้างๆ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ก็ยิ่งเห็นความแน่นแฟ้นที่แสนยิ่งใหญ่ค่ะพี่

  ขอบคุณที่นำเรื่องราวและภาพงดงามมาให้ชมนะคะพี่


 31. June 6th, 2012 at 9:59 am       athenaz Says:

  May we share chill cheers ka Tan dearest Bua !!
  even on a misty day ..!

  Thanks for visiting London and UK with me kaa.. LoL

  xxx


 32. June 6th, 2012 at 10:00 am       jordan retro 7 Says:

  Like most athletic shoes http://www.cheapairjordanshoesshop.com , Nike Air shoes can certainly cost a bit http://www.cheapairjordanshoesshop.com . However http://www.cheap-suprashoesshop.com/adidas-jeremy-scott-shoes-1001-1 , Nike shoes and products can last a long time (one of the reasons they are little bit pricey) if they are properly taken care of. The shoes do need to be clean of any dirt http://www.newpumaferrarishoes.com/ , oil, mud, grass stains an so on http://www.cheap-adidasjeremyscottoutlet.com . Keeping them cleaned will make them look better and last longer http://www.cheap-adidasjeremyscottoutlet.com .Never put your Nike Airs into the washing machine, dryer or dishwasher http://www.newpumaferrarishoes.com/ . Don't immerse them in water http://www.cheap-adidasjeremyscottoutlet.com , and never bleach the shoes http://www.nbastarbasketballshoesoutlet.com/nba-basketball-shoes-1001-1 . These methods of cleaning will ruin them http://www.outletairmaxshoesshop.com/nike-air-max2-cb-94charles-barkley-shoes-1025-1 .
  http://www.outletairmaxshoesshop.com/nike-air-max2-cb-94charles-barkley-shoes-1025-1 , http://www.newpumaferrarishoes.com/ , http://www.cheapairmaxshoes-shop.com , http://www.nbastarbasketballshoesoutlet.com/product/list-all-product-1?Keywords=2012 , http://www.cheap-airmaxshoesoutlet.com , http://www.outletairmaxshoesshop.com , http://www.cheap-suprashoesshop.com/adidas-jeremy-scott-shoes-1001-1 , http://www.cheapcheappumaferrarishoesshop.com , http://www.cheapcheappumaferrarishoesshop.com , http://www.nbastarbasketballshoesoutlet.com ,
  http://www.cheap-suprashoesshop.com , http://www.cheapairmaxshoes-shop.com , http://www.cheap-airmaxshoesoutlet.com , http://www.outletairmaxshoesshop.com , http://www.cheap-suprashoesshop.com , http://www.cheapairjordanshoesshop.com/mens-air-jordan-shoes-1003-1 , http://www.outletairmaxshoesshop.com/nike-air-max2-cb-94charles-barkley-shoes-1025-1 , http://www.cheapairmaxshoes-shop.com/product/list-all-product-1?Keywords=2012 , http://www.cheapcheappumaferrarishoesshop.com , http://www.outletairmaxshoesshop.com/nike-air-max-2012-shoes-1021-1 ,
  http://www.cheapairjordanshoesshop.com , http://www.nbastarbasketballshoesoutlet.com , , http://www.cheap-adidasjeremyscottoutlet.com , http://www.nbastarbasketballshoesoutlet.com , http://www.outletairmaxshoesshop.com , http://www.cheapcheappumaferrarishoesshop.com , http://www.outletairmaxshoesshop.com/nike-air-max-2012-shoes-1021-1 , http://www.outletairmaxshoesshop.com/nike-air-max-nomo-retro-shoes-1030-1 , http://www.cheap-adidasjeremyscottoutlet.com/adidas-shoes-1001-1 ,


 33. June 6th, 2012 at 10:04 am       athenaz Says:

  30
  ค่ะความแน่นแฟ้นที่ยิ่งใหญ่ คำนี้มีความหมายสำหรับคนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันยิ่งค่ะนัท

  May God Save the Rayal Family, the King and QE :))
  xxx


 34. June 6th, 2012 at 10:13 am       athenaz Says:

  … Cheers and Cheers

  ไม่มีที่ว่างพอสำหรับความภักดี บนเส้นทางสาย เดอะมอล หน้าบัคกิ้งแฮม :Pushing towards the Palace: The immense crowds filled The Mall as they raced to get a glimpse of Her Majesty on the historic occasionใ

  xxx


 35. June 8th, 2012 at 5:02 am       loongchat Says:

  สวัสดีครับ at
  ชื่นตาชื่นใจจริงๆ
  ยิ่งใหญ่และสง่างามมากครับ


 36. June 8th, 2012 at 6:21 pm       athenaz Says:

  ค่ะลุงชาติที่รัก

  นี่ขนาดเราเป็นคนไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ไทยเรานะคะ ..

  ขอบคุณมาร่วมชื่นมื่นกับฉากเมืองใหญ่ใน ยูเค แลนด์ค่า

  Heidi Franklin, five, enjoy her first Jubilee celebration at the street party in Portsmouth, South of England xx


 37. June 10th, 2012 at 9:08 am       athenaz Says:

  Long Live the King and Royal Family !!

  ประชาชนสุดปลาบปลื้ม เฝ้าฯรับเสด็จ “ในหลวง – พระราชินี” ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘
  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ


 38. June 10th, 2012 at 10:35 am       nunohatyai Says:

  ใจระรื่นตื่นฝันวันอาทิตย์
  พี่เอทีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกทั้งหลาย
  แม้ในยุคนังปูคิดริยำย่ำเมืองเราวอดวาย
  พระนูน้อยขอยอมตายคาตักอุ่นพี่เอทีเอยฯ

  อื่นๆ ชิวชิววันหยุดจ่ะP:)


 39. June 10th, 2012 at 10:28 pm       ana123 Says:

  P'Athenaz Tee Rak ka,

  Thanks for your lovely photo of British royal family's members are delightful in Queen Elizabeth II's Diamond Jubilee celebration, among beautiful roses and other flowers, also photo of purple roses in heart shape arrangement.

  To record this remarkable occasion is a great honor of my blog indeed !!

  A million thanks again ka ..

  Let's begin our new work week with cheerful smile kaa ..

  Sweet dream tonight naka ..

  ^__^


 40. June 11th, 2012 at 3:29 am       rapeseed Says:

  My dearest sis ka,

  Hope u had a nice w/e na ka. I'm feel much better now, thx for ur supports na ka.
  Much appreciated and love ka sis.
  Image and video hosting by TinyPic


 41. June 11th, 2012 at 11:41 am       numinnee Says:

  ทุกภาพ….
  หลายพันความหมายแห่งความยิ่งใหญ่และความภักดีเลยค่ะ…P'At…


 42. June 14th, 2012 at 10:37 am       athenaz Says:

  สวัสดีค่ะ numinnee ..

  Thanks to visit and share appreciation and loyal heart ka sis..

  I do agree ka!! It has been, indeed:

  Queen Elizabeth II, left, Prince Philip and Camilla Duchess of Cornwall wave from the royal barge during the Diamond Jubilee Pageant on the River Thames in London Sunday June 3, 2012. More than 1,000 boats sailed down the River Thames on Sunday in a flotilla tribute to Queen Elizabeth II's 60 years on the throne that organizers are calling the biggest pageant on the river for 350 years. The London landmark Big Ben call be seen in background right. (AP Photo/John Stillwell, Pool)


 43. June 14th, 2012 at 10:57 am       athenaz Says:

  40 Not to mention ka Tanya..
  Keep on and be happy each day the way you do.. it's will form a good memory soon ka sis!!

  Have a great workweek and coming W/E naka ^^
  xxx

  xxx


 44. June 14th, 2012 at 11:35 am       athenaz Says:

  The elegant Blue Morning Glory to salute morning of loyal in your heart ka Ana..

  Have a great and HAPPY workweek – and soon for the W/E ka dearest Ana!!

  Thanks for the QE image in pale pink with violet with bouguet of tiny roses in her hand.. LoL xxx


 45. June 14th, 2012 at 5:10 pm       athenaz Says:

  38 สวัสดีบ่ายวันทำงานค่ะนู
  สบายอารมณ์ดีทุกวันนะ

  สิ่งมีค่าที่รักษาไว้กับใจเราค่ะ xxx


 46. June 15th, 2012 at 9:32 am       Jordanspaul Says:
 47. June 18th, 2012 at 11:06 am       athenaz Says:

  Be content to feel our breath each morning ka everyone.
  Let's go through any great day comes across our way with smile !!

  xxx


 48. June 18th, 2012 at 10:53 pm       ana123 Says:

  P'Athenaz ka, HM The Queen is always charming with lovely bouquet ka, especially this one which was arranged with Queen Elizabeth roses, lovely pink color with sweet fragrance.

  Wish P' Athenaz have a happy workweek as usual naka ..

  Sweet dream ka..

  :)))


 49. June 18th, 2012 at 10:54 pm       ana123 Says:

  :)))


 50. June 21st, 2012 at 11:44 pm       athenaz Says:

  Ana ka.. portrait of QE… most love and most graceful indeed ka.
  HM QE has
  always been elegantly charming the way she holds bouquet of roses ka..

  xxx


 51. June 21st, 2012 at 11:48 pm       athenaz Says:

  Thank you and have a warm good night ka..dearest Ana..LoL :))

  xxx


 52. June 21st, 2012 at 11:56 pm       athenaz Says:

  51: memory in the picture above :
  In 1991, David Wood, 44, who is from Doncaster and has Asperger’s syndrome, presented the Queen with flowers. His father, Donald, says: David first became fascinated with the Queen during her Silver Jubilee celebrations in 1977, and began sending her birthday and Christmas cards and letters. Then, in 1991, he was invited to present her with a bouquet when she visited the Mansion House, Doncaster’s civic headquarters. When we thanked the Mayor for allowing David to present the flowers, he said that Her Majesty herself had asked to meet the young man who had been writing to her for years. As they met, David cupped the Queen’s hand in between both of his. She didn’t pull her hand away, and they held the clasp for what seemed an age. I will never forget her kindness.


Trackbacks/Pingbacks

 1. Blue Coaster33
 2. free movie downloads
 3. watch movies online free
 4. Audition likes the rod
 5. tvpackages.net
 6. Direct TV
 7. car parking
 8. mobile porn movies
 9. alkaline water benefits
 10. laan penge billigt
 11. water ionizer
 12. Instagram likes kopen
 13. parking
 14. pay per day loans plan
 15. water ionizer
 16. journeyman electrician exam prep
 17. plumbing snake auger
 18. house blue
 19. tier2
 20. tier2 junk
 21. Melanie Bowen

You must be logged in to post a comment.