อรุณสุข @ สุโขทัย

ถึงสายลมหยุดพัดหรือผัดผ่อน มิอาจถอนไมตรีที่ทอดถึง.

นบพระชินวร..อำนวยพรปีใหม่

January20

 

.

 

ภารกิจติดพันหลายวันนี้

 

ยังไม่มีเวลามาตอบสาร

 

ประดาเพื่อนมวลมิตรด้วยติดงาน

 

ทุกวันวารยังคะนึงถึงทุกนาม

 

 

คุณฝน…. จากแดนไกลวิไลพักตร์

 

ให้พบรักเริ่มต้นถึงล้นหลาม

 

ธุรกิจขยายออกจนงอกงาม

 

แลอร่ามเงินทองได้กองพูน

 

 

พีรกานต์…สาวใสสมวัยนุช

 

บริสุทธิ์ยิ่งค่าไม่ราสูญ

 

สนุกสนานรื่นรมย์สุขสมบูรณ์

 

ทั้งเพิ่มพูน มากมิตรสนิทกัน

 

 

ให้พบปะคนดีที่มุ่งหมาย

 

รักอย่าคลายพลาดเพลียจนเสียขวัญ

 

สุขภาพสมวัยพิไลพรรณ

 

อารมณ์มั่นคงสติดำริการ

 

 

ปรารณรวี …พักตร์พริ้งยอดมิ่งมิตร

 

ขอให้สิทธิ์งามสมภิรมย์สมาน

 

ยั่งยืนสุขสรรพสรรค์นิรันดร์กาล

 

ทั้งชื่นบานปรีดิ์เปรมเกษมใจ

 

 

ให้สำเร็จเสร็จสิ้นที่จินต์หวัง

 

งาน เงิน หลั่ง เกียรติเกิดประเสริฐไฉน

 

มีลูกศิษย์ชาญฉลาดยอดปราชญ์ไทย

 

จบออกไปเป็นกำลังดั่งหวังแล้ว

 

 

สุขภาพจงดีดั่งที่คิด

 

โรคภัยผิดพ้นผ่านสำราญแผ้ว

 

ประสบผลต้นปลายที่หมายแวว

 

อย่าให้แคล้วเคลื่อนคลาดนิราศไกล

 

 

คุณเซปติมัส … พิพัฒน์เพริศบรรเจิดหล้า

 

ปีใหม่มาให้สุขสันต์พริ้งพรรณไฉน

 

ได้ดั่งหวัง สมปรารถนา ทุกคราไป

 

สวยสมวัย สมสง่า ไม่ราเลย

 

 

พอฤทัย…..คนงาม ในยามนี้

 

ขอให้มีสุขเรื่อยไม่เอื่อยเฉย

 

หวังสิ่งใดได้หวังทุกครั้งเคย

 

ดั่งที่เปรยให้สัมฤทธิ์ไม่ผิดการ

 

 

คุณแอนนา… ปีใหม่ให้พิสุทธิ์

 

เจริญรุจน์เลิศล้ำเช่นคำขาน

 

มากมิตรมวลล้วนรักพร้อมพรักมาน

 

ทั้งเรื่องงานสำเร็จเสร็จกระบวน

 

 

ทั้งชาลี….กวีกานท์ สำราญเถิด

 

มงคลเลิศศิริครบได้สบสรวล

 

ทั้งเงินทองไหลมามิรารวน

 

ชื่นชิดชวนมิตรภาพตราบนิรันดร์

 

 

คุณชนสุรินทร์….ให้สุขศรี ณ ปีใหม่

 

เป็นขวัญใจทุกย่านที่ผ่านผัน

 

จรดวจีร้อยสารให้อ่านกัน

 

อย่าเหหันห่างหายจากสายตา

 

 

ท่านพี่ศร…ปีนี้ให้มีสุข

 

ปวงสิ่งทุกข์วุ่นวายคลายเถิดหนา

 

สุขภาพเข้มแข็งแกร่งกายา

 

ทรัพย์คณามากล้นใช้จนเพลิน

 

 

Spaceline…อยู่ดีให้มีสุข

 

นิราศทุกข์พิสุทธิ์ล้นคนสรรเสริญ

 

กระทำการสิ่งใดให้เพลิดเพลิน

 

และเจริญก้าวหน้าดั่งข้าวอน

 

 

ทั้งคุณดาว …มาเยือน อย่าเคลื่อนแคล้ว

 

ให้จิตแผ้วเจิดจรัสประภัสสร

 

เกียรติเพิ่นพูนเถิดหนามิตรอาทร

 

ขอบังอรงามสลักเพริศพักตรา

 

 

พี่นกยูง….คนดีให้ศรีเพริศ

 

มงคลประเสริฐ สุขจริงมิ่งสมร

 

เป็นขวัญจิตขวัญอุราด้วยอาทร

 

ดั่งที่วอนให้พี่นี้สุขจีรัง..

 

 

คุณตุ๊กตา …โฉมยงให้คงสาว

 

งามพักตร์พราวเพริศพิไลได้ดั่งหวัง

 

ขึ้นปีใหม่ให้สุขศรีมีพลัง

 

ขอร้อยชั่ง เป็นมิ่งขวัญนิรันดร

 

 

พี่อะเธนาส…..หน้ามลกุศลสร้าง

 

อย่ารู้ร้าง สุขหมาย มิถ่ายถอน

 

ขอให้สมปรารถนาทุกอาวรณ์

 

นั่ง ยืน นอน สุขศรี ทวีการ

 

 

สุพรรณิการ์…..มารศรีขึ้นปีใหม่

 

ให้สดใสเรื่องเรียนที่เขียนอ่าน

 

ได้เที่ยวท่องทั่วถิ่นจินตนาการ

 

แล้วร้อยผ่านเป็นเรื่องราวทุกคราวครา

 

 

ดีเจเจี้ยบ…เฉียบแหลมให้แย้มยิ้ม

 

จงเปี่ยมปริ่มสุขศรีทุกปีหนา

 

เริงรื่นชื่นจิตตราบนิทรา

 

เป็นขวัญตาขวัญใจไปทุกคน

 

 

คุณรี..สาวปักษ์ใต้ให้สมหวัง

 

เถิดร้อยชั่งสมปรารถนาทุกคราหน

 

สุขสวัสดิ์พิพัฒน์ยิ่งมิ่งมงคล

 

ทั้งเลิศล้นปัญญาวิชาการ

 

 

หนูชะอุ่ม…สมจิตที่คิดไว้

 

ทั่วถิ่นไทยเขียวขจีทุกที่ผ่าน

 

อนุรักษ์ป่า น้ำ ให้ยืนนาน

 

จงสำราญ สุขสันต์ทุกวันคืน

 

 

คุณมัท….สาวสดใสในปีนี้

 

ให้สุขศรี สำเริง บันเทิงชื่น

 

เป็นขวัญใจ เพื่อนนั้น ทุกวันคืน

 

ให้ดาษดื่นมิตรภาพตรานิรันดร์

 

 

คุณนาตยา…..ปีนี้ให้มีโชค

 

ถูกโฉลก ลาภผล ได้ยลผัน

 

ประสงค์สิ่งใดใดในชีวัน

 

ให้สมพลันที่หวังไม่รั้งรอ

 

 

ท่านบัวธรรม……บัวใจให้แข็งแรง

 

ให้กล้าแกร่ง กำลัง สมดังขอ

 

ให้มีทรัพย์นับหนุนเป็นทุนพอ

 

ไว้สร้างก่อ โครงการ ทุกงานจร

 

 

คุณคัมภีร์……ปีใหม่ให้สุขสงบ

 

ขอให้ครบเครื่องการงานอักษร

 

ได้รวมเรื่อง รวมเล่ม เต็มทุกตอน

 

ไม่ทุกข์ร้อน สมหวัง ทุกครั้งคราว

 

 

คุณชาน……นี้ปีใหม่ให้เลิศล้น

 

สุขทุกหน เดินทาง ทุกย่างก้าว

 

ทุกปรารถนาให้ประเทืองเป็นเรื่องราว

 

อย่าได้หนาวเหน็บจิต ทุกนิทรา

 

 

พี่ชบา….คนงามอร่ามเรื้อง

 

ปี๋ใหม่เมืองสุขประเสริฐบรรเจิดหล้า

 

สุขสมหวัง มิสิ้นดั่งจินตนา

 

ทุกคราวคราวันเดือนมิเคลื่อนคลาย

 

 

 

พรายพิลาศ..ให้สุขและสดชื่น

 

ทุกวันคืนคู่สร้างอย่าร้างหาย

 

ให้สมเจตน์ทุกถวิลมิสิ้นวาย

 

อย่างสิ้นสายศรีสวาสดิ์ฤๅขาดราน

 

 

คุณเมย์..ให้สร่างศัลย์ในวันนี้

 

จวบสิ้นปีให้สุขทุกสถาน

 

ให้เรืองโชคสมหวังสมดั่งมาน

 

กิจการงานขยายสบายใจ

 

 

พี่พิจิกา…แข็งแกร่งทุกแห่งหน

 

งานมวลชนเลิศล้ำนำสมัย

 

ให้สมหวังนะพี่สาวทุกคราวไป

 

ทั้งไฉไล พักตร์พรรณ ทุกวันคืน

 

 

ศิวะยา…มิตรสาวในคราวนี้

 

 ขอให้มีสุข สันต์ ทุกวันชื่น

 

จากอรุณ เลิศ ล้ำถึงค่ำคืน

 

ให้ดาษดื่นมิตรภาพอาบอุรา

 

 

พี่เลดี้…ทวีมิตรพิศิษฏ์ล้ำ

 

ให้คมขำโชคดีทุกปีหนา

 

ทั้งกุศลเลิศล้ำบุญนำพา

 

ให้พบพาสุขชื่นทุกคืนวัน

 

 

คุณสุริยะ…จงปรีดาทุกคราแล้ว

 

จิตผ่องแผ้วใสสว่างเพื่อสร้างสรรค์

 

ให้พิพัฒน์งานเงินเจริญครัน

 

สมดั่งฝันทุกประการที่ผ่านมา

 

 

ขอนบพระชินวรในกลอนนี้

 

เชิญเทวี เทวัญ เป็นขวัญหล้า

 

อำนวย ยศ สุข ศรี และ ปรีดา

 

แด่มิตรา ทุกท่านในบ้านเรา

 

 

ให้ประสบสุสวัสดิ์พิพัฒน์ยิ่ง

 

พบกับมิ่งมงคลได้พ้นเศร้า

 

ทุกข์ โศก โรค ภัย ให้สร่างเซา

 

แต่นี้เนา สุขล้น ทุกคนเทอญ.

 

 

 

ภาพ จากเนต

 

เพลง ปีใหม่ โรส ศิรินทิพย์

 

 

by posted under Uncategorized | 47 Comments »    
47 Comments to

“นบพระชินวร..อำนวยพรปีใหม่”

 1. January 31st, 2009 at 5:58 pm       arunsuk Says:

  คุณ nainop

  เขียนไป เรียนรู้ไปครับ..ครู อาจารย์มากมายในบลอก
  นี้..ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับ..


 2. January 31st, 2009 at 5:57 pm       arunsuk Says:

  คุณ zdevil

  เช่นกันครับ ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้..

  สุขตลอดปีครับ


 3. January 31st, 2009 at 2:06 pm       nainop Says:

  ท่านคงเป็นกวีผู้เก่งกาจ
  ขอบคุณที่แวะไปทักทายสมาชิกใหม่ครับผม


 4. January 31st, 2009 at 11:21 am       zdevil Says:

  ขอให้สุขล้น เช่นกัน


 5. January 31st, 2009 at 7:37 am       arunsuk Says:

  พี่อะเธนาส..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ปลาสวยมากครับ ขอให้มีอิสระเสรีเหมือนปลาที่ว่ายน้ำนั่นครับ..


 6. January 31st, 2009 at 7:34 am       arunsuk Says:

  คุณสุริยะ

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ขอบคุณสำหรับกลอนงดงามครับ

  มีความสุขตลอดปีฉลูนี้ครับ..


 7. January 28th, 2009 at 12:15 pm       athenaz Says:


 8. January 27th, 2009 at 11:18 am       suriya105 Says:

  คุณสุริยะ…จงปรีดาทุกคราแล้ว
  จิตผ่องแผ้วใสสว่างเพื่อสร้างสรรค์
  ให้พิพัฒน์งานเงินเจริญครัน
  สมดั่งฝันทุกประการที่ผ่านมา

  ******* ********

  ได้ยลคำ พร่ำอวยพร แสนอ่อนหวาน
  เชิงกลอนกานท์ ถ้อยคำ ล้ำคุณค่า
  ขอขอบคุณ คุณอรุณสุขใ นทุกครา
  บุญนำพ าขออวยพร ย้อนกลับคืน

  ตลอดปี ห้าสอง จงครองสุข
  ปราศจากทุกข์ โพยภัย ให้แช่มชื่น
  ทั้งกายใจ จงสุขสันต์ ทุกวันคืน
  ให้ครึกครื้น คึกคัก ไม่หนักใจ

  ให้ร่ำรวย เงินทอง กองทรัพย์สิน
  ให้ชีวิน พราวพร่าง สว่างไสว
  ให้แข็งแรง สนานสนุก ไร้ทุกข์ภัย
  ทำสิ่งใด ให้สำเร็จ เสร็จด้วยดี

  ให้เกียรติยศ ปรากฏเด่น เป็นสง่า
  ทำกิจการ งานก้าวหน้า ในทุกที่
  คิดสิ่งใด ได้ดั่งหวัง ในทางดี
  ในปีนี้ อวยพรครบ จบแล้วเอย..

  แด่ คุณอรุณสุขครับ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ครับ

  เอ สุริยะ


 9. January 27th, 2009 at 9:39 am       arunsuk Says:

  สมาชิกเอมบลอกทุกท่าน..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 10. January 27th, 2009 at 9:38 am       arunsuk Says:

  คุณแอนนา..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  สุขสุดสุด ตลอดปีครับ..


 11. January 27th, 2009 at 9:37 am       arunsuk Says:

  ท่านพี่ศร..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  สุข สมบูรณ์ทั้งกายและใจ..ครับ..


 12. January 27th, 2009 at 9:34 am       arunsuk Says:

  คุณเมย์..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  โชคดีปีใหม่ครับ..

  🙂


 13. January 27th, 2009 at 9:33 am       arunsuk Says:

  คุณชน..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  สมความปรารถนาในทุกประการครับ..คุณชน..

  🙂


 14. January 27th, 2009 at 9:31 am       arunsuk Says:

  พี่อะเธนาส..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  สุข สมหวัง ทุกประการ..ครับ..

  🙂


 15. January 27th, 2009 at 9:30 am       arunsuk Says:

  คุณตุ๊กตา..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  มีความสุข ในวันตรุษจีนครับ..

  🙂


 16. January 27th, 2009 at 9:29 am       arunsuk Says:

  พี่นกยูง..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  สุข กาย สบายใจตลอดทั้งปี..นะครับ..

  🙂


 17. January 27th, 2009 at 9:26 am       arunsuk Says:

  คุณเจี๊ยบ..มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ครับ..
  เฮง เฮง เฮง นะ…
  🙂

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 18. January 27th, 2009 at 9:24 am       arunsuk Says:

  ท่านบัวธรรม..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  เงินทองกองพูน..รับตรุษจีนครับ..


 19. January 27th, 2009 at 9:23 am       arunsuk Says:

  คุณศิวยา..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ส่งสุขวันตรุษจีนครับ..เฮง เฮง เฮง..ครับ..


 20. January 27th, 2009 at 9:20 am       arunsuk Says:

  คุณเฮงกี้..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  เฮงกี้..มาเยือนในเรือนนี้
  ขอคนดีจงสร่างสว่างแผ้ว
  ประกอบการใดใดให้เพริศแพรว
  แลจงแคล้วคลาดทุกข์ที่รุกราน..

  สุขสันต์ วันปีใหม่..ทั้งไทยและจีนครับ..


 21. January 27th, 2009 at 9:17 am       arunsuk Says:

  พี่เลดี้..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  เฮง เฮง เฮง..ตลอดปีครับ…

  🙂


 22. January 27th, 2009 at 9:16 am       arunsuk Says:

  คุณเซป..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  เป็นภาพของพระประธานพุทธมณฑลครับ..
  ตรุษจีนนี้มีความสุขมากๆนะครับ..สุขภาพ
  สมบูรณ์ แข็งแรง..ทั้งหายและใจ..


 23. January 27th, 2009 at 9:13 am       arunsuk Says:

  พี่พิจิกา..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงครับ..


 24. January 27th, 2009 at 9:12 am       arunsuk Says:

  ชาลีจัง..

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ไม่ได้พบเสียหลายวันเช่นเดียวกันนะครับ..
  ปีใหม่ ตรุษจีน ปีนี้ ขอให้มีสุขภาพ กายใจ
  สมบูรณ์ แข็งแรง แต่งกลอนหวานๆมาประดับ
  บ้านให้คึกคักยิ่งๆขึ้น..นะครับ..


 25. January 26th, 2009 at 8:45 am       ana123 Says:

  เฮง เฮง เก่ง เก่ง รวย รวย นะคะ


 26. January 25th, 2009 at 10:04 pm       11arrows Says:

  มั่ง มี ศรี สุข

  🙂


 27. January 25th, 2009 at 12:04 pm       nelumbo Says:

  สุขสันต์วันตรุษจีน
  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ค่ะ …

  🙂


 28. January 25th, 2009 at 6:54 am       peacock Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 29. January 24th, 2009 at 10:11 pm       xanax Says:

  สวัสดีค่ะคุณอรุณสุข

  สบายดีมั้ยเอ่ย


 30. January 24th, 2009 at 7:17 pm       chonsurin Says:

  ท่านอรุณสุข…

  ขอบคุณคำพรด้วยกลอนไพเราะ
  ที่ทานเสาะหาคำมาร้อยให้
  อ่านแล้วซึ้งอบอุนกรุ่นหัวใจ
  ไม่มีใครเคยรจนาอย่างว่าเลย

  ขอบคุณจริงๆนะครับท่านอรุณ

  พักนี้และอาจปีนี้ คงไม่ค่อยได้มาเยี่ยมเยียนบ่อยนัก
  แต่ก็ระลึกถึงหมู่บ้านนี้ และกลอนกวีของท่านอรุณฯเสมอๆนะ


 31. January 22nd, 2009 at 5:58 pm       athenaz Says:

  ทุกคนต่างคิดถึงเพื่อนคนหนึ่ง…

  ตอนนี้กลับมาแต่งกลอนให้เพื่อนเพลินกันอีกเช่นเคย
  แถมไอคอนใหม่ หล่อไม่แพ้กัน …

  :))


 32. January 22nd, 2009 at 5:01 pm       nelumbo Says:

  น้อมรับพรปีใหม่ ด้วยความขอบคุณค่ะ อิอิ

  และขอให้พรประเสริฐ ทั้งสากลโลก
  จงเป็นของท่าน อรุณ ฯ เช่นเดียวกันค่ะ …

  งานยุ่ง ก็รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าคะ … ^^


 33. January 22nd, 2009 at 10:30 am       arunsuk Says:

  ท่านชาน..

  ส่งอวยพรจากใจมาให้แล้ว
  ได้รับแผ้วพรสรรค์เป็นขวัญศรี
  จากมวลมิตรมากหน้าที่ปราณี
  ส่งคำที่มงคลมายลเยือน

  เท่านี้ก็สุขใจไหนจะเทียบ
  หากจะเปรียบอยู่กลางระหว่างเพื่อน
  ได้รับถ้อยพจนาไม่ราเลือน
  ดุจย้ำเตือนนี้เรานี้ไซร้..ใช่เอกา..

  ขอบคุณสำหรับคำพรครับ..ซาบซึ้งๆ..

  ท่านพราย..

  หลังปีใหม่มานี้ ยังไม่ได้เอาเรื่องอื่นๆมาลงเลย..
  คงจะขออวยพรให้บรรดาเพื่อนๆพี่ๆที่นี่ก่อน
  หากมีโอกาส จะนำเรื่องราวใหม่ๆมาฝากบ้าง
  อิอิ..แล้วคงจะได้ไปเยี่ยมทุกท่าน อีกครั้ง..
  ขอบคุณ ที่อวยพรครับ..ประทับใจ..ยิ่ง..

  มัท จัง..

  สุขกาย สบายใจดีจ้า..คิดฮอดหลายเด๊อ..
  ไม่เห็นมัทวิ่งๆวุ่นๆ..แล้วดูไม่คึกคักเท่าไหร่..
  วันไหนเห็นเจ้าไอคอน..กระโดดดึ๊งๆจากดอกกุหลาบ
  แล้วคึกคักอักโข..น่ะ..อิอิ..ไม่ได้ปากหวานน้า..
  ระลึกถึงสหายต่างหาก..ล่ะ..


 34. January 22nd, 2009 at 10:22 am       arunsuk Says:

  ท่านคัมภีร์..

  ขอบคุณนะครับ ที่ส่งคำอวยพรมาให้
  ช่วงนี้เตรียมงานเอกสารหลายอย่าง
  ได้แวะมาบ้างเหมือนกันครับ..แต่
  ไม่นานเท่าใด ยังระลึกกถึงท่านอยู่เช่นกันครับ..


 35. January 21st, 2009 at 11:26 pm       peacock Says:

  มาขอบคุณและรับคำกลอนพรไพเราะเสนาะยิ่งนักค่ะ


  glitter-graphics.com


 36. January 21st, 2009 at 4:33 pm       initmate Says:

  สวัสดีค่ะ … โฮ เข้ามารู้สึกทึ่งจังค่ะ …
  ขอบคุณนะคะ … ที่แต่งกลอนอวยพรให้ 😉
  คุณอรุณสุขนิไม่ธรรมดา …

  หายไปนานจริง ๆ ก็คิดถึงอยู่เหมือนกันค่ะ
  มีความสุขทุกวันนะคะ …

  เมื่อวานเป็นงัยก็ไม่รู้ล่ะ แต่วันนี้ต้องมีความสุข
  เนอะ ^ – ^


 37. January 21st, 2009 at 3:51 pm       buadhram Says:

  ท่านอาจารย์ อรุณสุข ผู้บุกบั่น
  เพียงแค่คิด ถึงกัน พลันได้เห็น
  หวังว่าท่าน สุขสันต์สม อารมณ์เย็น
  อย่างที่เป็น ครูกลอน สอนสั่งมา

  งานฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เทคแคร์คอสท์
  ผ่านตลอด รอดถึงฝั่ง ดั่งซีอาร์
  ทั้งเพิ่มผล ผลิตสูง ทุกคราวครา
  งานเอชอาร์ ไม่รีไทร์ ไม่เลย์ออฟ


 38. January 21st, 2009 at 3:37 pm       siwaya2517 Says:

  อ่ะ ๆ ศิวยา ครับพี่…ล้อเล้นค่ะ เรียกอะไรก็ได้ มาขอบคุณคำอวยพร ไม่ว่างเลย หลายวันแล้ว หนาวนะค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ


 39. January 21st, 2009 at 3:10 pm       henggy Says:

  โอ้ ภาพก็งาม กลอนก็เพราะ

  แต่งเก่งจังค่ะ


 40. January 21st, 2009 at 3:08 pm       lady007 Says:

  หวัดดี จ๊ะ คุณ arunsuk..

  มาอ่านบทกลอนตอนนี้ ก็ไม่สายนะคะ มาช้า ดีกว่าไม่มา จริง ๆ นะคะ

  พรใดประเสริฐยิ่ง ขอให้เป็นของคุณตลอดไปนะคะ


 41. January 21st, 2009 at 2:08 pm       septimus Says:

  อู้ฮู ภาพงามเหลือเกินค่ะคุณarunsukคะ ฝีมือเยี่ยมจริงๆค่ะ

  อยากทราบทริกนิดนะคะ…ทำยังงั้ยคะแต่งกลอนก็เก่งถ่ายภาพก็งามเนี่ยะค่ะ

  ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับกลอนอวยพร อ่านแล้วรู้สึกตัวเองสวยขึ้นเลยค่ะ

  และเขินจังค่ะที่แต่งตอบบ้างไม่เป็น ขออนุญาติอวยพรเป็นซิมเปิ้ลเซนเทนส์นะคะ…ขอให้คุณarunsukพบแต่ความสุข ความสมหวัง มีสุขภาพแข็งแรงทุกวันตลอดปีใหม่นี้ค่ะ

  ^___^


 42. January 21st, 2009 at 1:34 pm       pijika Says:

  ชาลีแอบแซวหลังไมค์ว่า…
  ถ้าคุณอรุณสุข ได้อ่านเอ็นทรี่นี้
  http://mblog.manager.co.th/pijika/th-46269/
  เขาจะยังคิดว่าพี่ “แข็งแกร่ง” อยู่หรือเปล่าน้อ…
  คริ คริ…

  ขอบคุณมากค่ะ…


 43. January 21st, 2009 at 12:53 pm       chaleeja Says:

  แสนคำนึง ถึงเกลอกลอน สุนทรศิลป์
  อยากยลยิน ถวิลหา คราห่างหาย
  มาวันนี้ มีอักษร วอนทักทาย
  ให้ดีใจ คล้ายได้พบ สบตากัน

  เป็นอย่างไร จากกันไป หลายวันแล้ว
  ส่งเสียงแผ่ว แว่วแว่วมา อย่าเหหัน
  ให้ภาระ พันธะกิจ เสร็จสิ้นพลัน
  ให้สำราญ อรุณสุข สุขอรุณ

  🙂


 44. January 21st, 2009 at 12:18 pm       tomorrow02 Says:

  …หายไปนานเลย สบายดีหรือเปล่าค่ะ ;-))


 45. January 20th, 2009 at 11:21 pm       prypilas Says:

  สวัสดีครับท่านอรุณสุข

  คิดถึงมากมาย ห่างหายเพราะงานเข้าเหรอครับ อิอิ
  ขอบคุณพรที่ทอบให้มากๆ ขอรับ
  ขอให้ได้รับกลับไปถึงท่านและครับครัวเป็นทวีคุณเช่นกันนะครับ

  มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงทั้งท่านและครอบครัวนะครับ 🙂


 46. January 20th, 2009 at 10:14 pm       chanpanakrit2 Says:

  แต่ใยเล่า ขาดเขา เจ้าอรุณสุข
  ท่านเล่นแต่ง แก่คนทุก เอ็มบล็อกสถาน
  ให้คนนั้น โน่นนี้ สิทุกการณ์
  อวยลาภมาก เีดี๋ยวงานเข้า เอาไม่ทัน

  แม้จะช้า ดีกว่า ว่าไม่มา
  มาแล้วอย่า รอช้า หาสุขสันต์
  เพราะคนอื่น ที่ท่านเล่้า เขาจบกัน
  ก่อนวันเด็ก veryfun ในวันตรุษจีน


 47. January 20th, 2009 at 10:06 pm       CUMPRERAM Says:

  …สวัสดีครับท่านอรุณสุข…
  เอ…ข้าพเจ้าว่า…ข้าพเจ้าห่างหายจากท่านไปนานนะนี่…ค่ำคืนนี้คงเป็นวิถีอันดีงาม..ข้าพเจ้ามาเยี่ยมเยียนท่านแล้ว
  ขอบคุณครับสำหรับบทกลอนอันวิจิตรบรรจงจากใจ..ข้าพเจ้า…จึงขอให้ท่านได้สมหวังดั่งใจปราถนานะท่านนะ…


You must be logged in to post a comment.