artprotocol blog

Oct 14

“เกษตรพอเพียง” ภายใต้โครงการ CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

Posted in Uncategorized           Comments Off on “เกษตรพอเพียง” ภายใต้โครงการ CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

unnamed

 

          เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เกษตรพอเพียง” ภายใต้กิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน CAT USO NET โรงเรียนวัดบัวโรย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ได้รู้จัก คุ้นเคย และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนในชุมชนในการค้นหาความรู้ได้ตามความต้องการ

โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและ Social Network แก่ชาวชุมชนบางเสาธงและผู้สนใจทั่วไป ขณะที่ช่วงบ่ายผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ Free Internet ภายในงานได้ฟรี พร้อมกันนี้ยังมีน้องๆ ICT Kids ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้าน ICT จาก CAT คอยให้คำแนะนำเพื่อให้คนในชุมชนสามารถก้าวทันโลก IT ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรพอเพียงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้จักเข้าใจวิถี “หนึ่งไร่ หนึ่งแสน ความฝันที่เป็นจริง” ตลอดจนร่วมฝึกอาชีพกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมกันนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้รับบริการตรวจเช็คสุขภาพและวัดสายตา รวมถึงนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาซ่อมแซมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังได้ซื้อหาสินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่ายเพื่อคนในชุมชนมากมายหลายรายการ

ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานตลอดทั้งวันชาวชุมชนบางเสาธงและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 และ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” เวลา 12.00-15.00 หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร.0-2104-3844

Sep 25

CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชุน

Posted in Uncategorized           Comments Off on CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชุน

CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชุน

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาเก้าห้อง วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ณ โรงเรียนวัดบัวโรย เวลา 13.00 – 15.00 น.
กิจกรรมชุมชน “เกษตรพอเพียง”
ฟังเสวนา “หนึ่งไร่ หนึ่งแสน ความฝันที่เป็นจริงของเกษตรกรไทย”
และกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย.

adcat1

Sep 25

Hello world!

Posted in Uncategorized           1 Comment »

Welcome to mblog Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!