ประเมินที่ดิน

Jan 15

อสังหาริมทรัพย์บนเขายายเที่ยง

Posted in Uncategorized      Comments Off on อสังหาริมทรัพย์บนเขายายเที่ยง

ผมได้มีโอกาสไปดูที่เขายายเที่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาใหญ่ พบการบุกรุกที่ดินเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นเมืองเข้าไปแล้ว มีทั้งวัดและมัสยิดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีชาวมุสลิมไปตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่ เมื่อไหร่กัน การย่อหย่อนต่อกฎหมาย ทำให้เกิดอาการ “สิบเบี้ยใกล้มือ” หรือ “มือใครยาว สาวได้สาวเอา” แต่ถ้าทำการจริงจัง สร้างเขื่อนแม่วงก์ จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย ลองมาดูกัน

บนเขายายเที่ยง มีการก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนมาก ทั้งสถานตากอากาศ (Resort) ให้เช่า โดยมีป้ายอยู่เป็นจำนวนมาก บ้านพักใหม่ๆ ของชาวบ้านเอง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่เพิ่งย้ายเข้าอยู่อาศัยจากการซื้อที่ดินในภายหลัง การ บุกรุกที่ดินบนเขายายเที่ยงเกิดขึ้นมานานแล้ว จนภายหลังทางราชการจัดสรรที่ดินให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่กันอย่างเป็นระเบียบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน มีการซื้อขายที่ดินในบริเวณจัดสรรที่อยู่อาศัย และมีการซื้อขายแบ่งแยกแปลงที่ดินบริเวณยอดเขาเพื่อสร้างสถานตากอากาศ รวมทั้งที่อยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก

 

อย่างไรก็ตามที่ดิน ภบท.5 ไม่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย นายมีชัย ฤชุพันธ์ ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า “ภบท.๕ คือใบเสร็จรับเงิน ที่ทางราชการออกให้เมื่อมีคนเสียภาษีบำรุงท้องที่ เหมือนกับเวลามีคนเขาซื้อพัดลม แล้วทางร้านออกใบเสร็จรับเงินให้ หากคนนั้นเขาเอาใบเสร็จรับเงินมาขายให้คุณ คุณจะซื้อไหม ถ้าซื้อแล้วจะได้อะไร สิ่งที่ได้ก็คือใบเสร็จรับเงิน” “เมื่อคุณซื้อที่ดินอย่างนั้นแล้ว ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า (เมื่อรัฐมาเรียกที่ดินคืนหรือจับในฐานะบุกรุกที่ดินของรัฐ) ก็จะตกมาอยู่กับคุณ”
ในขณะเดียวกัน ในการขายที่ดินอย่างผิดกฎหมาย ผู้ขายอาศัยจุดขายคือ “หลบภัย วิกฤติโลกร้อน หนีน้ำท่วม เตรียมตัวกันหรือยัง” และด้วยกระแสความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ข้างต้น จึงทำให้ชนชั้นกลางและผู้มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานครพากันเข้ามาซื้อที่ดิน อย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วม
มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่าบนเขายายเที่ยง มีระบบไฟฟ้าจากทางราชการอย่างทั่วถึง ตลอดจนถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง ที่ส่วนมากอยู่ในสภาพดี นับเป็นการส่งเสริมโอกาสและอำนวยความสะดวกในการอยู่ อาศัยในพื้นที่นี้ ดังนั้นทางราชการจึงไม่ควร “ปากว่า ตาขยิบ” ด้วยการจัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างบุกรุกผิดกฎหมายอีกต่อไป

อ่านต่อคลิ๊ก

http://www.trebs.ac.th/Thai/news.php?l=T8XTIV

 

สถาบันอบรมอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ