หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

Nov 24

ลงทุนอะพาร์ตเมนต์

Posted in Uncategorized      Comments Off on ลงทุนอะพาร์ตเมนต์

ลงทุน “เสือนอนกิน” สมัยใหม่พบกับ แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์สำหรับปัจจุบันและเพื่ออนาคต หลักในการเลือกทำเลที่ตั้งกฎหมายต่างๆที่ต้องรู้ หลักคำนวณอัตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบันและอื่นๆ อีกมากที่จะทำให้ท่านพร้อมในการลงทุนใน สัมมนาการลงทุนอะพาร์ตเมนต์

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php