หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

2014 Archive

Nov 24

สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม

Posted in Uncategorized       Comments Off on สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม วิเคราะทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับโรงแรม วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภทคำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม การออกแบบโรงแรมแต่ละประเภท การประเมิณมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย ทำการตลาดและการขายให้ประสบความสำเร็จ การสร้างแบนด์และความสำเร็จของการร่วมเชน ศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการสัมมนาแบบเจาะลึกนี้สำหรับท่านที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสอดรับกับการปรับตัวของธุรกิจในบริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีนักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนในไทยมากขึ้น http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_pro-hotel.php

Read the rest of this entry »

Nov 24

การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized       Comments Off on การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 16-17 ธันวาคม 2557 แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พร้อมตัวอย่างการจัดทํา Venture Capital หรือธุรกิจร่วมทุน หรือกองทุนร่วมลงทุน Consortium สัญญากิจการค้าร่วม Joint Venture แกะรอยงบกระแสเงินสด เพื่ออ่านเกมส์การบริหารโครงการอสังหาฯ ของ บมจ. 3-5 บริษัทฯ โดยนักวิเคราะห์การเงินหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล เกณฑ์การวัดจุดคุ้มทุนและความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ นักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพด้านการเงินด้วยประสบการณ์มหาชนกว่า 30 ปี โดย อาจารย์มนตรี เหมวิจิตร การนํากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์ การคํานวณความคุ้มค่าของการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re123.php

Read the rest of this entry »

Nov 24

ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน

Posted in Uncategorized       Comments Off on ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน

ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน http://www.thaiappraisal.org/thai/international/japan-tokyo_inter.php

Read the rest of this entry »

Nov 24

ลงทุนอะพาร์ตเมนต์

Posted in Uncategorized       Comments Off on ลงทุนอะพาร์ตเมนต์

ลงทุน “เสือนอนกิน” สมัยใหม่พบกับ แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์สำหรับปัจจุบันและเพื่ออนาคต หลักในการเลือกทำเลที่ตั้งกฎหมายต่างๆที่ต้องรู้ หลักคำนวณอัตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบันและอื่นๆ อีกมากที่จะทำให้ท่านพร้อมในการลงทุนใน สัมมนาการลงทุนอะพาร์ตเมนต์ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php  

Read the rest of this entry »

Nov 24

ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized       Comments Off on ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เจอะลึกการเลือกซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การเจรจาต่อรองกับ (กลุ่ม) เจ้าของที่ดิน และการจัดซื้อที่มีประสิทธิผล ที่นี่ที่เดียวที่ท่านจะได้ มาฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ‘จอมยุทธ’ / ‘กูรู’ วิสาหกิจพัฒนาที่ดินชั้นนำของประเทศไทย ที่มาเผยเคล็ดลับและกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพย์ประเภทต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อความสำเร็จ ป้องก้นความผิดพลาดในการจัดซื้อ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_take-lands.php

Read the rest of this entry »

Nov 18

Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized       Comments Off on Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักขายขั้นเทพ เปลี่ยนแนวคิดการชายจาก Sales /Counter Sales/ Sales มืออาชีพ สู่การเป็น Super Sales ด้วยข้อคิดสำคัญในงานขาย ที่นักขายอสังหาริมทรัพย์อย่างท่าน…พลาดไม่ได้ ทำอย่างไรให้ขายได้มากกว่าปกติ 2-3 เท่าตัว พร้อมรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ลูกค้า Walk น้อย/ Walk ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ Walk แล้วไม่จอง / ข้อโต้แย้งมากมาย ติดต่อ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/training_super-sale.php

Read the rest of this entry »

Nov 18

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized       Comments Off on นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่ใครก็เป็นได้ถ้าไม่ได้เรียน หลักสูตร ถ้าท่านสนใจจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ท่านควรจะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และในหลักสูตรนายหน้า นี้เป็นการเรียนแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารองค์การนายหน้าโดยเฉพาะ  การเข้าอบรมนายหน้า หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ไปสู้สากล รายละเอียดหลักสูตร 1. การตลาด-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง) 2. การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน (30 ชั่วโมง) 3. งานภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (18 ชั่วโมง) 4. การบริหารการขายและองค์กรนายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง) 5. โครงการ (24ชั่วโมง) 6. การสัมมนาเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ใช้เวลาเรียน 24ชั่วโมง) http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re181.php  

Read the rest of this entry »

Nov 18

รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง

Posted in Uncategorized       Comments Off on รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง

รวมข้อกฎหมาย อสังหาริมทรัพย์  สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง กับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อ จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากข้อ กำหนดกฎหมายต่าง ๆ รวมข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบต่อที่ดิน ตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อปัญหาที่ดิน ก่อนลงมือทำอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับมาตรการกฎหมายในปัจจุบัน กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน กฎหมายอาคาร กฎหมายที่ดินเอกสารสิทธิ์  การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญากฎหมายสิ่งแวดล้อมกับ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ การทำนิติกรรมและการค้าที่ดิน ผังเมืองและกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง ข้อกำหนดการใช้ที่ดิน / ระยะรุ่น ข้อกำหนด/ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆ ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่ ดินต่อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ครบถ้วนเรื่องข้อกำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดินและมีผลกระทบโดย ตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกิดจากข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ   โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 022953905 […]

Read the rest of this entry »

Nov 18

สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

Posted in Uncategorized       Comments Off on สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ การสร้างหอพัก การเลือกทำเลที่ตั้งและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบัน แนวทางเทคโอเวอร์: การเลือกซื้อหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ หรือห้องชุดในโครงการอาคารชุดเพื่อการปล่อยเช่า การคำนวณความคุ้มทุนในการพัฒนาอะพาร์ตเม้นต์ แนวทางการพัฒนาหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์: การเลือกทำเลที่ตั้ง การประมาณ การพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นการสำรวจตลาดอะพาร์ตเม้นต์ การตั้งราคาค่าเช่าห้อง การคำนวณทางการเงินเบื้องต้น เพื่อการวางแผนการพัฒนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องดับหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ ข้อคิดการลงทุนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ใน กทม. และเขตเมืองภูมิภาค: จากประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ อัตราผลตอบแทนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ ติดต่อเรา: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php

Read the rest of this entry »

Nov 18

การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง

Posted in Uncategorized       Comments Off on การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง

การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง ลดต้นทุนและเวลา ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานก่อสร้างถือเป็น  ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูง ในการพัฒนาโครงการที่ต้องให้ความสำคัญ !!! ควบคุมเวลา…ควบคุมงบประมาณ…ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวด องค์รวมของงานก่อสร้างโครงการ กระบวนการก่อสร้าง ระบบงานก่อสร้าง สัดส่วนงานก่อสร้าง และวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง การคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้าง ปริมาณงานก่อสร้าง และราคาค่าก่อสร้างของงานในแต่ละส่วน การประกวดราคา และการทำสัญญาการก่อสร้าง ประเภทของสัญญา องค์ประกอบของสัญญา ตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในสัญญา การบริหารงบประมาณ การควบคุมราคา-เวลา และการรายงานผล การประเมินผล และการตรวจงวดงานก่อสร้าง การพิจารณาจ่ายเงินงวด การก่อสร้างของสถาบันการเงิน ติดต่อ http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re171.php

Read the rest of this entry »