หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

Nov 24

สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม

Posted in Uncategorized           Comments Off on สัมมนาการพัฒนาและการบริหารโรงแรม

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม วิเคราะทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับโรงแรม วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภทคำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
การออกแบบโรงแรมแต่ละประเภท การประเมิณมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
ทำการตลาดและการขายให้ประสบความสำเร็จ
การสร้างแบนด์และความสำเร็จของการร่วมเชน
ศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการสัมมนาแบบเจาะลึกนี้สำหรับท่านที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสอดรับกับการปรับตัวของธุรกิจในบริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีนักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนในไทยมากขึ้น
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_pro-hotel.php

Nov 24

การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized           Comments Off on การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
16-17 ธันวาคม 2557
แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พร้อมตัวอย่างการจัดทํา
Venture Capital หรือธุรกิจร่วมทุน หรือกองทุนร่วมลงทุน
Consortium สัญญากิจการค้าร่วม
Joint Venture
แกะรอยงบกระแสเงินสด เพื่ออ่านเกมส์การบริหารโครงการอสังหาฯ
ของ บมจ. 3-5 บริษัทฯ โดยนักวิเคราะห์การเงินหมวดอสังหาริมทรัพย์
โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
เกณฑ์การวัดจุดคุ้มทุนและความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ
นักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพด้านการเงินด้วยประสบการณ์มหาชนกว่า 30 ปี
โดย อาจารย์มนตรี เหมวิจิตร
การนํากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์
การคํานวณความคุ้มค่าของการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re123.php

Nov 24

ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน

Posted in Uncategorized           Comments Off on ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน

ดูโรงงานสร้าง-ผลิตชิ้นส่วนบ้านและมหกรรมบ้านประหยัดพลังงาน
http://www.thaiappraisal.org/thai/international/japan-tokyo_inter.php

Nov 24

ลงทุนอะพาร์ตเมนต์

Posted in Uncategorized           Comments Off on ลงทุนอะพาร์ตเมนต์

ลงทุน “เสือนอนกิน” สมัยใหม่พบกับ แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์สำหรับปัจจุบันและเพื่ออนาคต หลักในการเลือกทำเลที่ตั้งกฎหมายต่างๆที่ต้องรู้ หลักคำนวณอัตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบันและอื่นๆ อีกมากที่จะทำให้ท่านพร้อมในการลงทุนใน สัมมนาการลงทุนอะพาร์ตเมนต์

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php

 

Nov 24

ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized           Comments Off on ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เจอะลึกการเลือกซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การเจรจาต่อรองกับ (กลุ่ม) เจ้าของที่ดิน และการจัดซื้อที่มีประสิทธิผล
ที่นี่ที่เดียวที่ท่านจะได้ มาฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ‘จอมยุทธ’ / ‘กูรู’ วิสาหกิจพัฒนาที่ดินชั้นนำของประเทศไทย ที่มาเผยเคล็ดลับและกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพย์ประเภทต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อความสำเร็จ ป้องก้นความผิดพลาดในการจัดซื้อ
http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_take-lands.php
ซื้อที่ดิน

Nov 18

Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized           Comments Off on Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

Super Sales สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักขายขั้นเทพ เปลี่ยนแนวคิดการชายจาก

Sales /Counter Sales/ Sales มืออาชีพ

สู่การเป็น Super Sales ด้วยข้อคิดสำคัญในงานขาย

ที่นักขายอสังหาริมทรัพย์อย่างท่าน…พลาดไม่ได้

ทำอย่างไรให้ขายได้มากกว่าปกติ 2-3 เท่าตัว

พร้อมรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้

ลูกค้า Walk น้อย/ Walk ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ Walk แล้วไม่จอง / ข้อโต้แย้งมากมาย

ติดต่อ

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/training_super-sale.php

Nov 18

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

Posted in Uncategorized           Comments Off on นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ไม่ใช่ใครก็เป็นได้ถ้าไม่ได้เรียน

หลักสูตร

ถ้าท่านสนใจจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ท่านควรจะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง

เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และในหลักสูตรนายหน้า นี้เป็นการเรียนแบบเข้มข้น

สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารองค์การนายหน้าโดยเฉพาะ  การเข้าอบรมนายหน้า

หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ไปสู้สากล

รายละเอียดหลักสูตร

1. การตลาด-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง)

2. การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน (30 ชั่วโมง)

3. งานภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (18 ชั่วโมง)

4. การบริหารการขายและองค์กรนายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (30 ชั่วโมง)

5. โครงการ (24ชั่วโมง)

6. การสัมมนาเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ใช้เวลาเรียน 24ชั่วโมง)

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re181.php

 

Nov 18

รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง

Posted in Uncategorized           Comments Off on รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง

รวมข้อกฎหมาย อสังหาริมทรัพย์ 

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ

และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง

กับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อ จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากข้อ

กำหนดกฎหมายต่าง ๆ

รวมข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบต่อที่ดิน ตรวจสอบกฎเกณฑ์

ข้อปัญหาที่ดิน ก่อนลงมือทำอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์

กับมาตรการกฎหมายในปัจจุบัน กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน กฎหมายอาคาร

กฎหมายที่ดินเอกสารสิทธิ์  การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญากฎหมายสิ่งแวดล้อมกับ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน

การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ

การทำนิติกรรมและการค้าที่ดิน

ผังเมืองและกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง ข้อกำหนดการใช้ที่ดิน / ระยะรุ่น

ข้อกำหนด/ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆ ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่

ดินต่อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ครบถ้วนเรื่องข้อกำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดินและมีผลกระทบโดย

ตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกิดจากข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ

 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 022953905 ต่อ 102

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re100.php

Nov 18

สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

Posted in Uncategorized           Comments Off on สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

สัมมนาวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

แนวทางการพัฒนาและลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ การสร้างหอพัก การเลือกทำเลที่ตั้งและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตตราการลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบัน

  • แนวทางเทคโอเวอร์: การเลือกซื้อหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ หรือห้องชุดในโครงการอาคารชุดเพื่อการปล่อยเช่า
  • การคำนวณความคุ้มทุนในการพัฒนาอะพาร์ตเม้นต์
  • แนวทางการพัฒนาหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์: การเลือกทำเลที่ตั้ง การประมาณ การพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นการสำรวจตลาดอะพาร์ตเม้นต์ การตั้งราคาค่าเช่าห้อง การคำนวณทางการเงินเบื้องต้น เพื่อการวางแผนการพัฒนา
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องดับหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์
  • ข้อคิดการลงทุนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์ใน กทม. และเขตเมืองภูมิภาค: จากประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ
  • อัตราผลตอบแทนในธุรกิจหอพัก-อะพาร์ตเม้นต์

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminar_mbuilding.php

Nov 18

การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง

Posted in Uncategorized           Comments Off on การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง

การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบและแนวดิ่ง

ลดต้นทุนและเวลา ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

งานก่อสร้างถือเป็น  ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูง ในการพัฒนาโครงการที่ต้องให้ความสำคัญ !!!

ควบคุมเวลา…ควบคุมงบประมาณ…ควบคุมการก่อสร้าง

เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวด

องค์รวมของงานก่อสร้างโครงการ กระบวนการก่อสร้าง ระบบงานก่อสร้าง

สัดส่วนงานก่อสร้าง และวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง

การคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้าง ปริมาณงานก่อสร้าง

และราคาค่าก่อสร้างของงานในแต่ละส่วน

การประกวดราคา และการทำสัญญาการก่อสร้าง

ประเภทของสัญญา องค์ประกอบของสัญญา

ตัวอย่างสัญญา

ข้อพึงระวังในสัญญา

การบริหารงบประมาณ

การควบคุมราคา-เวลา

และการรายงานผล

การประเมินผล

และการตรวจงวดงานก่อสร้าง

การพิจารณาจ่ายเงินงวด

การก่อสร้างของสถาบันการเงิน

ติดต่อ

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re171.php