preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with โบสถ์

Nov 13

เมื่อวาน…เป็นวันพุธ!

และ.. อีกสมมุติ..เป็นวันลอยกระทง ;-)

สำหรับผม ลอยกระทง นั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์มากกว่าเนื้อหาของตัวมันเอง … ผมชอบดูงาน ดูความรื่นเริง ดูกระทง มากกว่าที่จะให้ความสำคัญว่าตัวเองจะต้องลอยกระทงหรือไม่… หากผมลอยกระทง ก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับ การกินเหล้า.. หากซื้อมาดื่มให้เมา คงไม่ แต่ในงานรื่นเริง หรือแวดวงเพื่อนสนิท ก็ได้นิดๆ หน่อยๆ ;-) หากผมลอยกระทง ก็คงเป็นเรื่องกิจกรรม ที่นำมาเป็นสื่อให้ทำร่วมกับคนอื่นๆ มากกว่า เช่น ลอยกับเพื่อนๆ หรือลอยกับใครสักคน ;-))

Tagged with: