preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with แม่ค้า

Nov 18

   …ยกเว้นวันที่แม่ทำกับข้าว หรือซื้อกับข้าวที่ร้านในหมู่บ้าน  ..แต่เกือบทุกวัน ผมจะไปซื้อกับข้าวมื้อเย็นที่ตลาด ซึ่งก็เป็นพวกแกง ผัก ขนมหวาน ผลไม้     แม้จะมีร้านแคร่แม่ค้า หลากหลาย แต่ผมก็มักจะซื้อกับข้าว จากร้านเพียงไม่กี่ร้าน เป็นร้านที่คิดว่าพอใจในรสชาติของอาหารกว่าร้านอื่นๆ    ความจริง…หากเรียกว่าร้าน ผู้อ่านอาจจะนึกภาพเสียใหญ่โต หากแต่มันก็คล้ายเป็นตลาดนัด ที่พ่อค้าแม่ขายมาจับจองพื้นที่ข้างๆ ถนน วางโต๊ะบ้าง วางพื้นบ้าน วางแคร่บ้าง แล้วแต่ใครสะดวก ร้านที่ผมกล่าวถึงก็มีลักษณะเช่นนี้ ;-)

Tagged with:
Sep 29

   ลักษณะเด่นประการหนึ่ง ของคนค้าขายที่ดีก็คือ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายลูกค้า ด้วยความสนิทสนมกลมเกลียว ประหนึ่งเป็นเหมือนญาติสนิท มิตรสหาย พูดง่ายๆ ก็คือ ตีซี้กับลูกค้าเข้าไว้ … ซึ่งคงจะเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะกับผมมากนัก …จะเป็นได้ก็เพียง คนค้าขายที่แย่คนหนึ่งซะมากกว่า เพราะไม่ค่อยรู้จักสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นทำลายสัมพันธ์ซะมากกว่า ;-)

Tagged with: