preload
Excalibur's Blog!

Posts tagged with บังเอิญ

Nov 18

   …ยกเว้นวันที่แม่ทำกับข้าว หรือซื้อกับข้าวที่ร้านในหมู่บ้าน  ..แต่เกือบทุกวัน ผมจะไปซื้อกับข้าวมื้อเย็นที่ตลาด ซึ่งก็เป็นพวกแกง ผัก ขนมหวาน ผลไม้     แม้จะมีร้านแคร่แม่ค้า หลากหลาย แต่ผมก็มักจะซื้อกับข้าว จากร้านเพียงไม่กี่ร้าน เป็นร้านที่คิดว่าพอใจในรสชาติของอาหารกว่าร้านอื่นๆ    ความจริง…หากเรียกว่าร้าน ผู้อ่านอาจจะนึกภาพเสียใหญ่โต หากแต่มันก็คล้ายเป็นตลาดนัด ที่พ่อค้าแม่ขายมาจับจองพื้นที่ข้างๆ ถนน วางโต๊ะบ้าง วางพื้นบ้าน วางแคร่บ้าง แล้วแต่ใครสะดวก ร้านที่ผมกล่าวถึงก็มีลักษณะเช่นนี้ ;-)

Tagged with:
Nov 14

   บทดีๆ บทหนึ่ง อาจถูกทำลายย่อยยับ หากนักแสดงไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่เป็นธรรมชาติ ไม่สามารถทำให้ผู้ชมเชื่อในสิ่งที่ตนเป็น ในบทบาทนั้นๆ ได้ … แต่การกล่าวเปรียบเทียบความรักกับดอกไม้ ของ “ชาลี” ใน “ศิลามณี” นั้น ผมว่า…มันเวิร์ก ;-) … คำพูดเหล่านั้น จะกลายเป็นเรื่องน้ำเน่า หรือน่าขบขันทันที หากนักแสดง ไม่เวิร์ก ;-) … ธงชัย ทำละครเรื่องนี้ได้น่าสนใจ กว่าทุกเรื่อง(ที่ผมรู้จัก ;-)  และช่วยตอกย้ำความรู้สึกของคนไม่รู้เรื่องหนัง/ละครอย่างผมนี้ว่า …การ casting หรือการคัดเลือกนักแสดงนั้นสำคัญมากกก และสำคัญทุกตัวเสียด้วย… บทบาทอื่นในตอนอื่นๆ ผมไม่ทราบว่าชาลีเป็นเช่นไร เพราะเพิ่งได้ดู! แต่ผมชอบบท “รัก…ดอกไม้” ที่ว่านี้ และให้เขาสอบผ่าน ;-)

Tagged with:
Nov 10

   ก็…ไม่มีเรื่องใหญ่ๆ เรื่องระดับชาติอะไรที่จะมาเขียน ได้แต่เขียนเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ผ่านพบในแต่ละวัน อาจเพียงแค่สลักแต่มิได้สำคัญ อาจเป็นเรื่องงั้นๆ ที่พบพานทัวๆ ไป … แต่ก็ไม่รู้ไปเจออะไร ถึงได้เอามาเขียนนักหนา … ดูเหมือนจะเขียนถี่ๆ ยังไงพิกล ;-)

Tagged with: