preload
Excalibur's Blog!

Archive for เพลง

Jan 14เฮ้อ! อะไรๆ ก็ …made in C…

[บ่นอีกรอบ ;-]

รุ่งราง…

…แว่วยินเสียงไก่ขัน!  ผมพลิกตัวดึงผ้าห่มคลุมศีรษะ ขังตัวเองในห้วงนิทรารมณ์ พลาดโอกาสชื่นชมความสุข

…ความสุข..ของการตื่นเช้า!

Continue reading »

Tagged with: