preload
Excalibur's Blog!

Archive for ศาสนา

Feb 10

มาฆปุรณมี ..ปีนี้ไม่ได้ไปเวียนเทียน

[ก็คงจะเนื่องมาด้วย สุขภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวย]

 

Continue reading »

Tagged with:
Nov 13

เมื่อวาน…เป็นวันพุธ!

และ.. อีกสมมุติ..เป็นวันลอยกระทง ;-)

สำหรับผม ลอยกระทง นั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์มากกว่าเนื้อหาของตัวมันเอง … ผมชอบดูงาน ดูความรื่นเริง ดูกระทง มากกว่าที่จะให้ความสำคัญว่าตัวเองจะต้องลอยกระทงหรือไม่… หากผมลอยกระทง ก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับ การกินเหล้า.. หากซื้อมาดื่มให้เมา คงไม่ แต่ในงานรื่นเริง หรือแวดวงเพื่อนสนิท ก็ได้นิดๆ หน่อยๆ ;-) หากผมลอยกระทง ก็คงเป็นเรื่องกิจกรรม ที่นำมาเป็นสื่อให้ทำร่วมกับคนอื่นๆ มากกว่า เช่น ลอยกับเพื่อนๆ หรือลอยกับใครสักคน ;-))

Continue reading »

Tagged with:
Nov 03

   วันนี้ที่วัดก็.. เทศน์มหาชาติครับ! เชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ใน Mblog มาติด กัณฑ์ล๋อน… ครับ! ;-)

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ ก็คือ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว …สำหรับเทศน์มหาชาติ ก็คือการนำชาติสุดท้ายก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะ จะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า … เป็นชาติที่พระองค์เกิดเป็น พระเวสสันดร หรือ มหาเวสสันดรชาดก (เว)

Continue reading »

Tagged with: