preload
Excalibur's Blog!

Archive for ดนตรี

Sep 26   ย้อนไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันฌาปนกิจศพคุณลุงของผม โดยความตั้งใจส่วนตัวนั้น ก็คิดจะจัดพิมพ์หนังสือแจกในงาน ก็ได้พยายามเขียนประวัติของลุง พยายามหาข้อคิด หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เรื่องราวของกฏแห่งกรรม จากหนังสือต่างๆ ที่มีอยู่ ด้วยมีความหวังและตั้งใจว่า หนังสือที่จะแจกนี้ไม่ใช่เป็นการแจกตามธรรมเนียมหรือรำลึกคุณความดีผู้วายชนม์เท่านั้น แต่อยากจะให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านจริงๆ ไม่มากก็น้อย จากการซึมซับในคติโลก คติธรรมจากเนื้อหา และเรื่องราว ต่างๆ ที่อยู่ในนั้น

Continue reading »

Tagged with: