preload
Excalibur's Blog!

Archive for June, 2010

Jun 29

บางทีการที่เราได้มาสัมผัสรับรู้ เป็นอยู่ is am are ?กับสิ่งแวดล้อมหนึ่ง อาจจะทำให้เรามองเห็น เข้าใจ หรือปรับตัวเองให้เข้ากับรูปแบบ กลไกของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

Tagged with:
Jun 24

เดี๋ยวนี้หากมีใครถามผมว่าทำอาชีพอะไร หากตอบแบบตามใจ ผมคงตอบว่า ทำอาชีพ “ขายบริการ” !!! ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับงานที่ทำมากที่สุด … อันที่จริง ทุกๆ อาชีพ ก็มีงานบริการแฝงอยู่ด้วยแทบทั้งนั้น !!!

Tagged with:
Jun 16ผมว่า
Mblog น่าจะมีฟังก์ชั่น บริหารคุณภาพของ “เรื่องล่าสุด”  นะ

. . . . . . . .

หากจะเปรียบเทียบกับสังคมออนไลน์อื่นๆ แล้ว  สำหรับผม Mblog เป็นชุมชนที่เล็กมาก(ๆ) มีประชากรสมาชิกอยู่จำนวนหนึ่ง  เป็นหย่อมของผู้คนจำนวนหนึ่ง …มีเรื่องราวที่เขียนไม่หลากหลายนัก ค่อนข้างจำกัดกลุ่ม และค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน!

Tagged with:
Jun 15

เมื่อวานกลับถึงบ้านจะดูฟุตบอลโลกคู่ 3 ทุ่ม

ดูไม่ได้ช่อง 7 ขึ้นประกาศฉุกเฉินเนื่องจากการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมขณะนี้ต้องมีการเข้ารหัสตามข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าอะไรสักอย่าง

ทำให้ผู้ที่รับชมผ่านเครื่องรับสัญณาณจากดาวเทียมโดยตรงไม่สามารถรับชมได้แต่ผู้ที่ใช้เสาอากาศสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางแก้คือให้ดูแบบสายเสาอากาศไปก่อน???

Tagged with: