preload
Excalibur's Blog!

Archive for May, 2010

May 09

…อากาศปีนี้ร้อนอย่างยิ่ง โลกเราคล้ายเป็นเตาอบดีๆ นี่เอง

   นึกอิจฉาปลาหางนกยูง ที่แหวกว่ายอยู่ในตู้เบื้องหน้า…

   พวกมันพากันว่ายขึ้นมาที่ผิวน้ำ ทำปากพะงาบๆ ราวกับจะบ่นบอกว่า ข้า…ก็ร้อนจะแย่เหมือนกัน!!?

   และออกคำสั่งให้ผมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ ให้พวกมันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปร่า…!   ;-|

   บางครั้งเราก็คุยกันแบบตาจ้องตา สื่อภาษาของหัวใจ….♦ ;-)

Tagged with: